Chcete dovážať tovar zo zahraničia? Takto musíte postupovať

0
Chcete dovážať tovar zo zahraničia? Takto musíte postupovať
pixabay.com

Ak potrebujete pre svoje podnikanie dovážať tovar zo zahraničia, mali by ste mať prehľad aj v povinnostiach, ktoré sa toho dotýkajú. Ako platiť dane z tohto tovaru? Musíte vždy zaplatiť clo? A čo import tovaru z krajín Európskej únie? Odpovede na tieto otázky nájdete práve v tomto článku.

V rámci Európskej únie funguje medzi členskými štátmi aj spoločný trh bez colných hraníc. To znamená, že sa medzi členskými štátmi môžu voľne pohybovať aj osoby aj tovar bez platenia cla. Ak si však objednáte napríklad hračky pre deti z Kanady, teda zo štátu, ktorý nepatrí do colnej únie Európskej únie, platia na to colné predpisy.

Nadobudnutie tovaru z členského štátu EÚ a dovoz tovaru zo zahraničia

Či už zo zahraničia dovážate stavebné a izolačné materiály alebo dekorácie a nábytok, rozlišujeme, odkiaľ dané produkty pochádzajú. Ak ich nakupujete v členských štátoch Európskej únie, tak tovar nadobúdate. Ak ide o krajiny mimo colného územia EÚ, tak hovoríme o dovoze tovaru.

Nadobúdanie tovaru a dovoz tovaru – aký je v tom rozdiel?

Nie je to však len o akomsi slovíčkarení. Rozdiely vidieť aj v pravidlách a povinných poplatkoch. Pri nadobudnutí tovaru v rámci EÚ sa clo neplatí a tovar neprechádza colným konaním. Na dovoz tovaru z tretích krajín sa však vzťahujú colné predpisy, colné konanie a tiež platba cla.

Platba DPH je povinná bez ohľadu na krajinu, rozlišuje sa však, komu musí podnikateľ zaplatiť. V prípade nadobudnutého tovaru zo štátov EÚ sa DPH platí priamo dodávateľovi alebo daňovému úradu. AK sa však DPH vzťahuje na dovoz tovaru, zaplatíte ju colným úradom.

unsplash.com

Import tovaru a výpočet clo

To, aké colné predpisy a dovozné formality sa na váš importovaný tovar vzťahujú, určuje typ colného režimu. Rozlišujeme hneď niekoľko colných režimov – voľný obeh, colné uskladňovanie, slobodné pásma, konečné použitie, dočasné použitie, tranzit či aktívny zušľachťovací styk.

Ako vypočítať clo?

Na colné účely sa musí podľa Colného kódexu únie stanoviť tzv. colná hodnota dovezeného tovaru. Táto hodnota zodpovedá pravej cene, ktorú ste za tovar zaplatili alebo ešte len zaplatíte. Pritom do tejto ceny patria kompletne všetky platby, ktoré bolo alebo je nutné zaplatiť, aby ste mohli tovar predávať.

Patrí tu napríklad cena obalu, poistenie tovaru, náklady na dopravu, provízie a odmeny za sprostredkovanie, cena kontajnerov či poplatky za nakládku a manipuláciu pri preprave.

Na výpočet konkrétneho cla potrebujete poznať:

● colnú hodnotu tovaru
● sadzbu cla

Colná sadzba je pri každom tovare iná a určuje ju colný sadzobník. Keď máte obe hodnoty, výsledné clo vypočítate ako súčin sadzby cla a colnej hodnoty tovaru. Existujú aj druhy tovaru, pri ktorých nie je stanovené clo, vtedy dovozca jednoducho clo neplatí.

Import tovaru a DPH

Bez ohľadu na to, či dovážate bublinkové fólie alebo potreby pre zvieratá, musíte za dovezený tovar zaplatiť aj DPH. Za základ dane sa pritom podľa zákona č. 222/2004 Z. z. považuje už spomínaná colná hodnota tovaru.

Okrem toho, ak už nie sú v colnej hodnote tovaru, sa do základu dane pripočítavajú aj ďalšie položky. Ide o dane, clá a iné platby splatné v zahraničí a náklady, ktoré vznikli dovtedy, kým sa tovar dostal na dané miesto v tuzemsku.

Rovnako ako pri cle, keď už poznáme premenné, aj výpočet dane z pridanej hodnoty je jednoduchý. Vypočítate ho ako súčin sadzby dane a základu dane.

dph
Foto: pixabay.com

Vplyv ceny tovaru na povinnosti

Pri dani z pridanej hodnoty aj cle rozdeľujeme importovaný tovar do skupín podľa jeho ceny. Od toho sa následne odvíjajú aj povinnosti, ktoré musíte splniť.

Tovar v hodnote do 22 Eur

Ak hodnota tovaru nie je vyššia ako 22 Eur a zároveň je tovar prepustený do colného režimu voľný obeh, je podľa zákona oslobodený od cla. Takže ak dovážate z krajín mimo colnej únie tovar skrz Slovenskú poštu alebo prepravnú spoločnosť, tak vám ho doručia bez povinnosti platiť clo. Navyše všetky potrebné colné formality sú na pleciach prepravcu.

Kedysi bol dovezený tovar v hodnote do 22 Eur oslobodený aj od DPH, no od 1. júla 2021 nadobudli účinnosť zmeny v zákone o DPH. Platí to rovnako pre právnické aj fyzické osoby.

Colný úrad má právo námatkovo si vybrať napríklad aj vašu zásielku na kontrolu a vyžiadať si podporné doklady. Stačí však len doložiť doklad o zaplatení za tovar v podobe výpisu z bankového účtu, potvrdenia platby z PayPal či výpisu transakcií z kreditnej karty. Tak sa preukáže reálna hodnota tovaru a colný úrad následne zásielku prepustí.

Tovar v hodnote od 22 Eur do 150 Eur

Od dovozného cla je oslobodený aj dovezený tovar v hodnote od 22 Eur do 150 Eur, daň sa opäť musí platiť. O colné konanie sa za poplatok postará Slovenská pošta, ak tovar doručuje.
Na colné konanie sú potrebné všetky doklady na výpočet colnej hodnoty tovaru, DPH a spotrebnej dane. Vtedy je colný úrad hneď schopný vydať rozhodnutie. Následne stačí zaplatiť colný dlh a poplatok za službu.

Ak zásielku doručuje kuriér, celé colné konanie môžete “spáchať” sami, čo vie byť dosť náročné. Riešením je aj nechať sa zastupovať colným deklarantom. Oplatí sa vám to najmä vtedy, ak nedovážate tovar z tretích krajín príliš často.

Tovar v hodnote nad 150 Eur

Ak je dovezený tovar drahší ako 150 Eur, tak musíte zaplatiť aj clo aj daň z pridanej hodnoty. Aj tu však nájdeme výnimku – existujú tovary, ktoré sú úplne oslobodené od cla a DPH.
Aj v tomto prípade môže za vás colné formality vybaviť prepravca alebo Slovenská pošta. No colné vyhlásenie si môžete elektronicky podať aj sami.

unsplash.com

Colné vyhlásenie na vlastnú päsť

Colné vyhlásenie musíte podať výhradne elektronickou formou. Jedinou výnimkou je prípadný havarijný stav elektronického systému. Najskôr však musíte mať všetky potrebné náležitosti:

● elektronický občiansky preukaz
● aktívny elektronický podpis
● elektronickú schránku na slovensko.sk
● registráciu v Centrálnom elektronickom priečinku
● pridelené EORI číslo

Pripravte sa na to, že colné vyhlásenie má hneď niekoľko strán. S vypĺňaním vám môže pomôcť príručka, ktorú nájdete na webovej stránke Finančnej správy SR.

Daňové povinnosti

Podnikatelia sú povinní zaplatiť clo, DPH ale aj spotrebnú daň, a to podľa výmery platieb z colného úradu. Vo výmere platieb nájdete aj dátum splatnosti a ďalšie potrebné informácie.
V prípade, že máte nárok na vrátenie spotrebnej dane, požiadajte o to v príslušnom daňovom priznaní. Podmienkou je však zaplatenie DPH aj spotrebnej dane colnému úradu.
Ak nemáte nárok na vrátenie zaplatenej spotrebnej dane či odpočet DPH z dovezeného tovaru, tak sa táto suma zaraďuje do obstarávacej ceny tohto tovaru.

Foto: pixabay.com

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu