Chcete zmeniť kariéru? Zmeňte seba!

0
Chcete zmeniť kariéru? Zmeňte seba!

Téma ako nájsť ten správny smer v pracovnej oblasti patrí dnes k tým najdiskutovanejším. Zmenou kariéry sa zaoberá veľmi veľa kníh, blogov, kurzov či workshopov.  Len si vybrať. Zmeniť svoju kariéru však neznamená len zmeniť prácu, zameranie či spôsob práce. 

Zmeniť kariéru znamená najprv zmeniť seba ako človeka. Znamená to stať sa niekým iným, než som doteraz bola či bol. A o to znamená?

Znamená to, že skôr než sa pustíte do zmeny kariéry, a teda celého vašeho života,  je vhodné si najprv položiť otázky typu: „Akým človekom sa chcem stať?  Akým človekom som vždy túžila/túžil byť? Aké vlastnosti chcem získať? Aký postoj k životu chcem mať?“ Zodpovedaním na tieto otázky dostanete „súradnice vášho cieľa“.

Premyslený plán zmeny

Získaním „súradníc“, miesta kde práve ste a miesta kam sa chcete dostať, máte základný rámec vášho plánu celej zmeny.  Nastal čas  naplánovať si celú cestu. V rámci plánu je vhodné zhodnotiť čo máte k dispozícii už teraz a čo je potrebné doplniť , ako napr.:  doplnenie vedomostí a zručností, marketingový plán , plán komunikácie, miesto pôsobenia a pod .

Zmena práce, či celej kariéry, je jedným z prostriedkov ako v realite získať skúsenosti a vedomosti, na základe ktorých človek mení svoje názory, vnímanie a postoje. Skúšaním  nových vecí prichádza konfrontácia úspechov a neúspechov, z ktorej získavate o sebe viac informácií. Zisťujete, čo chcete a čo nechcete.

praca snov
Foto: pxabay.com

Tým, že neustále vychádzate z vlastnej komfortnej zóny čelíte sebe, vlastným pocitom a reakciách okolia. Začínate myslieť inak, konať inak. Môže sa stať, že budete čeliť pochybnostiam a tie je vhodné prekonať.  Neustále skúšanie, spoznávanie iných ľudí, možno aj zmena priateľov a známych, vplýva na zmenu vás ako človeka.  Stávate sa pomaly tým človekom, ktorého ste opísali v odpovediach na prvé otázky.

Úloha koučov pri pochopení seba samého

Viete prečo majú mnohí úspešní ľudia koučov a poradcov? Pretože ich podporujú v realizácii zmien, ktoré ich sprevádzajú na ceste za vytýčeným cieľom.

Úlohou kouča či poradcu je podporovať a pomáhať pochopiť seba a nájsť svoje riešenie, svoju cestu. Je vlastne takým urýchľovačom zmeny bez toho, že by do celého procesu vnášal svoje názory či rady.  Pomáha pozrieť sa na situáciu z úplne iného uhla pohľadu a tým vám ukázať aj iný možný smer. Podrobnejšie informácie sa dočítate na www.somznacka.sk

žiadne príspevky na zobrazenie