Čo je situačná depresia a tipy na jej zvládnutie

0
Čo je situačná depresia a tipy na jej zvládnutie

Situačná depresia zahŕňa symptómy depresie, ktoré súvisia so stresom. Nie je to klinická porucha, ale je to neformálny termín používaný na opis toho, čo môže byť diagnostikované ako typ poruchy prispôsobenia.

Tieto pocity depresie sú zvyčajne vyvolané traumatickou udalosťou, náhlym stresom alebo veľkou životnou zmenou. Spúšťače môžu zahŕňať udalosti ako vážna nehoda, rozvod, strata zamestnania alebo smrť milovanej osoby.

Situačná depresia môže byť diagnostikovaná ako porucha prispôsobenia s depresívnou náladou. Zatiaľ čo tento stav je charakterizovaný symptómami súvisiacimi s náladou, Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch ju kategorizuje ako typ traumy alebo poruchy súvisiacej so stresom.

Príznaky situačnej depresie

Príznaky situačnej depresie zahŕňajú:

 • Pocity zhoršenej nálady a smútku
 • Časté záchvaty plaču
 • Beznádej
 • Slabá koncentrácia
 • Nedostatok motivácie
 • Strata potešenia
 • Odstúpenie od bežných aktivít
 • Osamelosť alebo sociálna izolácia
 • Myšlienky na samovraždu

Po ťažkej životnej udalosti, či už ide o zmenu vzťahu, stratu zamestnania alebo smrť blízkeho človeka, môže stres zo situácie spôsobiť, že sa budete cítiť smutní, bezmocní, apatickí, stratení, podráždení, príp. dokonca pociťovať beznádej. Môžete často plakať, cítiť sa ľahostajní a neschopní sa sústrediť alebo zistíte, že nedokážete zvládnuť bežné každodenné úlohy. Veci, ktoré bežne dokážete zvládnuť, sa zdajú byť ohromujúce alebo nemožné.

Situačná depresia zvyčajne začína do 90 dní po stresujúcej udalosti. Vo väčšine prípadov má situačná depresia krátke trvanie, zvyčajne ustúpi do šiestich mesiacov po spúšťacej udalosti.

Zatiaľ čo príznaky zvyčajne ustúpia do šiestich mesiacov, ich závažnosť sa môže pohybovať od miernejších prípadov až po závažnejšie.

Príčiny situačnej depresie

Situačná depresia začína po nejakej veľkej životnej zmene alebo traume. Niektoré z udalostí, ktoré môžu vyvolať nástup tejto formy depresie, zahŕňajú:

 • Smrť milovanej osoby
 • Rozvod
 • Vzťahové problémy
 • Presídľovanie
 • Strata zamestnania
 • Finančné problémy
 • Choroba
 • Nestabilné zamestnanie
 • Nestabilná životná situácia
 • Odchod do dôchodku
 • Vážne nehody
 • Prírodné katastrofy
 • Sociálne problémy doma, v škole alebo v práci

Existujú určité faktory, ktoré môžu zvýšiť riziko situačnej depresie. Tie obsahujú:

 • Existujúci stav duševného zdravia
 • Stres a trauma z detstva
 • Prežívanie viacerých tráum alebo stresorov súčasne
 • Rodinná anamnéza depresie

Situačná depresia sa líši od veľkej depresívnej poruchy (VDP) niekoľkými dôležitými spôsobmi. Ak je situačná depresia vyvolaná životnými stresormi, VDP má často celý rad príčin. Situačná depresia kratšie trvá, pričom VDP môže trvať oveľa dlhšie. Ak má osoba symptómy, ktoré spĺňajú všetky kritériá pre závažnú depresiu v reakcii na stresor, nepovažuje sa za osobu s „situačnou“ depresiou alebo poruchou prispôsobenia, ale bola by diagnostikovaná ako depresívna porucha.

Pexels.com

Časté príčiny depresie

Diagnóza situačnej depresie

Aby bolo možné diagnostikovať poruchu prispôsobenia s depresívnou náladou, tieto symptómy musia tiež spôsobiť výrazné utrpenie a/alebo významné poškodenie v dôležitých oblastiach fungovania života.

Zatiaľ čo situačná depresia má tendenciu byť menej závažná a nie taká všadeprítomná ako veľká depresívna porucha, to neznamená, že je tento stav menej „reálny“. Situačná depresia znižuje pohodu a môže sťažiť fungovanie v každodennom živote.

Liečba situačnej depresie

Ak sa porozprávate so svojím lekárom, môže vám pomôcť určiť, či máte situačnú depresiu. Našťastie, účinná liečba vám môže pomôcť zvládnuť príznaky. Tie často zahŕňajú liečbu symptómov, ako aj riešenie stresora, ktorý tieto pocity spustil.

Keď sa hladina stresu vyrovná, ľudia sa začnú prispôsobovať a symptómy vo všeobecnosti ustúpia do šiestich mesiacov.

Situačná depresia môže byť bežnou a prirodzenou reakciou na veľmi stresujúcu alebo traumatickú udalosť. Príznaky sú zvyčajne krátkodobé a začínajú sa zlepšovať, keď:

 • Uplynie nejaký čas
 • Jedinec sa zotavuje
 • Situácia sa zlepšuje

Mierne prípady situačnej depresie možno často zvládnuť pomocou stratégií zvládania. Závažnejšie prípady môžu vyžadovať odbornú liečbu a podporu.

Liečba situačnej depresie môže zahŕňať individuálne poradenstvo, skupinovú podporu a lieky na riešenie závažných symptómov depresie. V niektorých prípadoch sa môže použiť na liečbu situačnej depresie kombinácia psychoterapie a liekov.

Psychoterapeutické prístupy môžu zahŕňať použitie kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT), ktorá je účinnou liečbou depresie. KBT pomáha nahradiť negatívne vzorce myslenia prispôsobivejšími. Pomáha tiež ľuďom rozvíjať lepšiu odolnosť voči stresu a zlepšuje schopnosti zvládania, čím pomáha predchádzať budúcim recidívam depresívnych symptómov.

Lieky na liečbu situačnej depresie môžu zahŕňať antidepresíva a lieky proti úzkosti.

Ako sa vyrovnať so situačnou depresiou

Existuje množstvo zmien životného štýlu, ktoré vám môžu pomôcť vyrovnať sa so situačnou depresiou:

 • Konzumácia zdravej, dobre vyváženej stravy
 • Dodržiavanie pravidelných rutín
 • Zapojenie sa do pravidelného cvičenia
 • Pripojte sa k skupine podpory vo vašej komunite alebo online
 • Začiatok nového koníčka alebo rekreačnej činnosti
 • Rozhovor s priateľmi a rodinou

Niekedy sa situačná depresia časom vyrieši sama. Ľudia, ktorí majú dobré zvládacie zručnosti a odolnosť, sa s väčšou pravdepodobnosť sami zotavia. Pomôže k tomu primeraná starostlivosť o seba a sociálna podpora.

Jednou zo stratégií zvládania, ktorá môže byť užitočná, je vložiť energiu do riešenia problému. Bez ohľadu na to, s akým druhom stresu sa potýkate, hľadanie vecí, ktoré môžete urobiť na zlepšenie situácie, vám môže pomôcť sústrediť sa na budúcnosť. Analyzujte situáciu, zvážte riešenia, ktoré by mohli pomôcť veci zlepšiť, a potom pracujte na dosiahnutí týchto cieľov.

Mali by ste sa sústrediť na aspekty situácie, ktoré môžete kontrolovať, namiesto toho, aby ste sa zaoberali vecami, ktoré sú mimo vašich rúk.

Ak máte problémy so zvládaním traumatickej udalosti a pociťujete príznaky depresie alebo úzkosti, zvážte rozhovor so svojím lekárom alebo terapeutom.

Zdroj: www.verywellmind.com

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu