Čo nám hovoria naše emócie? Pripojte sa na praktický workshop ONLINE i OFFLINE v Bratislave

0
Čo nám hovoria naše emócie? Pripojte sa na praktický workshop ONLINE i OFFLINE v Bratislave
Dá sa empatii naučiť? Ako prepojiť emócie s rozumom? Čo všetko dokážeme analyzovať z našich pocitov a aktuálnych emócii? Pridajte sa na workshop s názvom „Rozhovory s dušou“ a naučte sa pracovať so svojími emóciami v každodennom živote. 
Workshop s názvom ROZHOVORY S DUŠOU je zameraný na rozvoj našej emociálnej uvedomelosti a spriatelenie sa so všetkými našimi emóciami. Naučíme sa základné empatické techniky, ktoré k tomuto rozvoju značne prispievajú.

Na čo všetko sa môžete tešiť?

Predstavíme si model 17 emócií, z ktorých každá má svoje nezastupiteľné poslanie a účel. Pomenujeme si štyri kľúčové presvedčenia, ktorými nám naša intelektuálna inteligencia bráni v prijatí darov emócií. Prakticky si ukážeme, ako zakomponovať tento prístup do životných situácií a vytvoriť tak pomyselný most medzi myslením a cítením.
Tento prístup vychádza z modelu DEI (Dynamic Emotional Integration), ktorého autorkou je Karla McLaren, M. Ed., americká autorka kníh, výskumníčka v oblasti spoločenských vied a priekopníčka empatie.

Je to pre vás?

Workshop je určený pre každého, kto došiel do bodu poznania, že zmena k lepšiemu má korene v uvedomelosti a začína sa prácou na sebe samom. Pre každého, kto chce viac porozumieť sebe, priblížiť sa k svojmu autentickému Ja a následne dokázať lepšie pochopiť druhých. Pre každého, pre koho sú dôležité medziľudské vzťahy založené na vzájomnom porozumení a empatii.

Ako by sa dal popísať prínos pre vás?

Po nadobudnutí týchto vedomostí a zručností dostane Váš život vznešenejšiu podobu. Nebudete viac bábka vlečená emóciami. Vaše (nechcené) emócie nebudú problémom, ktorý Vás vyhadzuje z rovnováhy, za ktorý sa treba hanbiť, ktorého sa treba nutne zbaviť a to všetko v úpornej snahe za (chceným) šťastím. Vaše emócie sa stanú Vašimi spoľahlivými partnermi, ktorých pravdivosť Vás bude na ceste životom sprevádzať a pomáhať v momentoch rozhodovania.
Na Workshop je potrebné sa vopred prihlásiť.

Prihlášku a ďalšie informácie a podmienky nájdete tu:

Termíny konania:
OFFLINE v Bratislave:11 a 18. 9. 2021
ONLINE (platforma ZOOM): 19.9., 22.9., 26.9., 29.9.
Cena:
OFFLINE v Bratislave: 45 EUR / 3 hod
ONLINE (platforma ZOOM): 15 EUR / 2 hod
Miesto konania v Bratislave:
HAGIA SOFIA Oáza pre telo a dušu, Klincová 743/20, 821 08 Bratislava
PARKOVANIE: Parkovanie voľné. Vo dvore. Vjazd/ Výjazd LEN (!) z ľavej strany budovy Klincová 22, pozdľž budovy do dvora.
Nakoľko je počet miest na parkovisku obmedzený (10 miest), odporúčame využívať aj ďalšie parkovacie možnosti v kolí. Viac info nájdete na: https://mileticova.sk/ulica/parkovanie/)

žiadne príspevky na zobrazenie