Čo znamenajú tvary v dizajne – logo, webové stránky, obálky kníh

0
Čo znamenajú tvary v dizajne – logo, webové stránky, obálky kníh
pixabay.com

Tvary sú stavebnými kameňmi všetkého, čo vidíme, a význam tvarov zásadne hovorí o tom, ako chápeme náš svet. Sú také univerzálne, že väčšina výtvarných umelcov sa najprv naučí kresliť pomocou konštrukcie alebo rozdelenia obrázkov na základné geometrické tvary.

Ale tvary sú viac než len praktické, konštruktívne nástroje: ich význam umožňuje dizajnérom vizuálne komunikovať. Toto sa niekedy nazýva jazyk tvarov alebo psychológia tvarov.

Spolu s ostatnými prvkami dizajnu umožňujú tvary dizajnérom sprostredkovať vlastnosti a emócie neverbálnym spôsobom. Naopak, nepochopenie významov tvarov môže viesť k iným alebo zmiešaným správam.

Aby sme sa uistili, že vaše tvary hovoria jazykom, ktorému budú vaši diváci rozumieť, prevedieme vás, ako používať význam tvarov v dizajne.

Rôzne typy tvarov

Keďže všetka viditeľná hmota má tvar, množstvo potenciálnych tvarov a významov sa môže zdať nekonečných. Preto je užitočné triediť tvary do kategórií, ktoré majú spoločný význam. Tu uvedieme niektoré z bežných typov tvarov a nezabudnite si všimnúť spôsob, akým sa tieto kategórie môžu prekrývať:

Jednoduché vs. zložené: Jednoduché tvary, niekedy nazývané primitívy, sú základnými geometrickými tvarmi, ako sú štvorce, trojuholníky a kruhy. Patria sem aj ich zodpovedajúce 3D formy – kocky, valce, kužele a gule. Zložené tvary sú väčšie, zložitejšie tvary zostavené z jednoduchých tvarov.

Organické vs. anorganické: Organické tvary sú tie, ktoré sa pravidelne vyskytujú v prírode, ako napríklad vetva stromu alebo zvlnený svah. Majú tendenciu byť zakrivenejšie, zložené z voľnejších línií a menej symetrické ako anorganické tvary – tuhé, geometrické formy, ktoré pripomínajú objekty vytvorené človekom, ako sú budovy alebo stroje.

Abstraktné vs. neabstraktné: Abstraktné tvary, hoci sú často geometrické a zložené, majú tendenciu pôsobiť ako symbolický odkaz. Najčastejšie sa vyskytujú vo forme ikon, ako sú abstraktné humanoidy používané v znakoch kúpeľne. Namiesto explicitných tvarov tvoria túto abstraktnú ikonu kruhy a obdĺžniky. A chápeme, že tvar predstavuje osobu, pretože tento symbol poznáme. Stručne povedané, abstraktné tvary závisia od predchádzajúceho kontextu alebo kultúrnych znalostí.

Od: kimhubdesign

Kde končí tvar?

Ďalšou starosťou pre dizajnérov je to, ako sa tvoria tvary. Ako sa dá rozlíšiť, kde jeden tvar končí a druhý začína? V jednoduchých výkresoch sú tvary zvyčajne definované obrysom alebo farbou. V reálnom živote sú tvary definované svetlom a tieňom a maliari často používajú tento prístup pre trojrozmerný realizmus. Aj predmety, ktoré nie sú vyslovene spojené, môžu vytvárať jednotné tvary.

Najzrejmejším príkladom je text: aj keď sú písmená oddelené, celý odsek môže vytvoriť jednotný tvar vďaka princípom blízkosti a kontrastu (na neutrálnom pozadí). Zarovnaním textu do bloku sa vytvoria štvorce odsekov, zatiaľ čo zarovnanie na stred vytvorí organický, voľne plynulý tvar.

Teraz, keď rozumieme rôznym formám, ktoré môžu mať tieto tvary, poďme podrobne preskúmať ich význam.

Význam geometrických tvarov

Štvorce

Zatiaľ čo tvary sú vo všeobecnosti stavebnými kameňmi vizuálneho sveta, štvorce (a ich súrodenci obdĺžniky) sú doslovné bloky. Zvyčajne ich spájame so stabilitou. Pripomínajú nám mrakodrapy a vysoké budovy, najmä keď sú naskladané. Majú tiež tendenciu naznačovať hmotnosť a nehybnosť. Rovnako ako budovy očakávate, že štvorce budú stáť pevne.

Podobne postava so štvorcovými ramenami a/alebo hornou časťou tela môže pôsobiť ako silná, impozantná alebo nehybná. Pokiaľ ide o osobnosť, štvorce môžu znamenať spoľahlivosť aj prísnosť.

Význam štvorcov

 • Stabilita
 • Tuhosť
 • Väčšia váha (ťažký)
 • Spoľahlivosť
 • Pevnosť
 • Vážnosť
Dizajn vľavo – logo od *FranD používa štvorcovú hlavu na vyjadrenie dôveryhodnosti svojho charakteru. Dizajn vpravo – postava od DinoDevilDesign™ zveličuje hranatosť tela a vyjadruje spoľahlivosť.

Kruhy

Kruhy sú takmer opakom štvorcov: ich okrúhlosť znamená, že sú stále v pohybe. Tam, kde sú štvorce silné ako tehly, môžu byť kruhy ľahké ako bubliny alebo oblaky. Pripomínajú nám koleso alebo skákaciu loptu. Nemajú žiadne ostré hrany, vďaka čomu pôsobia priateľsky. To všetko im dodáva radostnú, takmer zlomyseľnú osobnosť a bežne sa vyskytujú v dizajnoch zameraných na deti. Napriek tomu nie sú kruhy všetky nezrelé: skutočnosť, že nemajú začiatok ani koniec, vedie k tomu, že sú spájané s vznešenými pojmami, ako je večnosť alebo opakujúce sa cykly, ako napríklad pri východe a západe slnka.

Význam kruhov

 • Ľahkosť šťastie
 • Mäkkosť
 • Nevinnosť
 • Pohyb
 • Nekonečno
Dizajn loga od bayuRIP využíva zaoblené tvary spolu s teplými farbami na vytvorenie šťastného a priateľského charakteru šéfkuchára. Fialový dizajn loga značky domáceho maznáčika – tento priateľský dizajn loga od VectoruX používa kruh aj zaoblené tvary v psoch aj v písmenách

Trojuholníky

Hoci nie sú jediným tvarom, ktorý obsahuje body a rohy, na okrajoch trojuholníka je niečo mimoriadne ostré. Trojuholníky nám pripomínajú hroty oštepov a môžu pôsobiť ako žraločie zuby. Ako také vo svojej podstate znamenajú nebezpečenstvo. Body zároveň doslova ukazujú na nejaké miesto a trojuholníky sme zvyknutí vidieť v smerových súvislostiach, ako sú kompasy alebo mapy. Podobne sa verí, že mnohé staroveké trojuholníkové stavby, ako sú pyramídy a zikkuraty, boli postavené s cieľom siahať do neba. To môže trojuholníkom prepožičať atmosféru božského vedenia.

Význam trojuholníkov

 • Ostrosť
 • Nebezpečenstvo
 • Usmernenie
 • Božstvo
 • Zostatok
Trojuholníkový dizajn loga značky tetovania – tento návrh loga od ludibes využíva trojuholníkové tvary na vyjadrenie drsnosti a mysticizmu. Návrh plagátu pre hudobné divadelné predstavenia – dizajn plagátu od tale026 využíva trojuholníkové tvary na vyjadrenie pocitu energie a nepredvídateľnosti

Význam organických tvarov

Organické tvary zdieľajú mnoho spoločných vlastností s kruhmi, pretožesú charakterizované zakrivenými čiarami. Týmto spôsobom komunikujú ľahkosť a pohodu a podporujú myšlienku, že sú spojené s prírodou. Ale keďže organické tvary nie sú geometrické, majú tendenciu pôsobiť ešte menej stabilne ako kruhy. Často pôsobia neusporiadane a neplánovane (na rozdiel od matematickej presnosti geometrických tvarov), čo im dáva pocit slobody a krehkosti. Keďže zvyčajne nie sú symetrické, vytvárajú dojem, že sa dajú ľahko prevrátiť.

Vlastnosti organických tvarov

 • Sloboda
 • Príroda
 • Prietok
 • Jemné
 • Nepredvídateľnosť
Grafiky od luisashala a aleT

Význam abstraktných tvarov

Hoci abstraktné tvary obsahujú geometrické tvary, ich význam je založený na odkaze a symbolike. Keďže abstraktné tvary sa zvyčajne spoliehajú na symboliku alebo odkazy založené na poznatkoch, ich význam sa môže značne líšiť v závislosti od konkrétneho tvaru a kontextu.

Napríklad v niektorých kultúrach môže kríž predstavovať štyri ročné obdobia a v iných je to náboženský symbolický odkaz na ukrižovanie. Podobne pri každodennom používaní aplikácií rozumieme trom paralelným čiaram pod sebou (ikona hamburgeru), ktoré označujú menu na web stránke. Predstavte si, že túto ikonu ukážete niekomu, kto posledných niekoľko desaťročí žil bez akejkoľvek technológie a nikdy nepoužil žiadnu aplikáciu. Bez spoločného kultúrneho porozumenia by to pre nich nič neznamenalo. Zo všetkých týchto dôvodov je najlepšie skúmať takéto tvary jednotlivo vždy, keď ich plánujete použiť v dizajne.

Ikony od lins™
Návrhy námorných ikonod JansDesign

Jedna vec je vedieť, čo tvary znamenajú samy o sebe, ale ich použitie a kombinovanie v dizajne nie je ľahká úloha. Ak ste začiačníkom, mali by ste začať tým, že budete venovať pozornosť tomu, ako tvary používajú iní dizajnéri. Hľadajte inšpiráciu na stránkach ako Dribbble, ArtStation a Behance a dekonštruujte kompozície, ktoré sa vám páčia, do základných tvarov. Zvážte, ktoré tvary sa zdajú byť najvýraznejšie alebo opakujúce sa a prečo.

Návrh filmového plagátu trileru – plagát od DiztriX – prírodné trojuholníky stromov a prístrešku spolupracujú a vytvárajú pocit nebezpečenstva. To je umocnené hranatým nadpisom. Vpravo – použitie trojuholníkových bodo vpre dizajn postavy od Dyrona Simeneho?

Pokiaľ nejdete na strohý minimalizmus, váš dizajn bude obsahovať viacero prvkov, a to vás zaväzuje pracovať s niekoľkými rôznymi tvarmi naraz.

Tu vstupuje do hry vizuálna hierarchia: ak hľadáte konkrétny význam, musíte sa uistiť, že príslušný tvar má prednosť. To umožňuje, aby jeho význam prekonal ostatné tvary, ktoré sú niekedy potrebné pre zložené formy. Napríklad, ak navrhujete postavu pre deti a chcete použiť skôr kruhy namiesto toho, aby ste zakaždým znovu vytvorili panáčika Michelin, môžete prehnať zaoblenie hlavy alebo hrudníka a zároveň zachovať rovné línie v iných častiach postavy.

Charakteristický dizajn mroža a chobotnice – dizajn postavy od OtomPotom obsahuje množstvo tvarov, ale kruhové a zaoblené tvary sú prehnané.

Najdôležitejšie je, že tvarová psychológia funguje najlepšie, keď je podprahová. Ľudia sa zvyčajne nepozerajú na tvary a určite vedome nemyslia na slová ako „stabilný“ alebo „dynamický“. Ide skôr o nevyslovený pocit, ktorý vytvárajú tvary. S ohľadom na to nemusíte byť pri konštrukcii tvaru príliš doslovní. Pokiaľ prvky vášho dizajnu naznačujú formy, dokonca aj voľne, budú niesť posolstvo. Navyše, voľný prístup zabráni jednotlivým tvarom odvádzať pozornosť od vašej celkovej kompozície. V rovnakých líniách nie je vždy potrebné použiť úplný tvar. Čiastočné tvary, ako sú polkruhy alebo vrcholy trojuholníkov, často stále vyjadrujú navzájom súvisiace prvky celku.

Tvary znamenajú biznis v dizajne

Ukazuje sa, že základné tvary majú viac využití ako hračky pre deti: sú to všestranné nástroje, ktoré dizajnéri musia vedieť používať. Ignorovaním významu tvarov nielenže riskujete, že prídete o ich komunikačnú silu, ale môžete náhodne vytvoriť správy a významy, ktoré nezodpovedajú vízii vášho dizajnu.

Pochopenie významu tvarov je len prvým krokom. Dôsledné, jemné a efektívne používanie významov tvaru spolu so všetkými ostatnými prvkami dizajnu si vyžaduje čas a prax. Takže pokračujte, pri práci sa riaďte týmito princípmi a skôr, ako sa spamätáte, začne sa formovať skutočný potenciál vášho dizajnu.

Zdroj: 99designs.com

žiadne príspevky na zobrazenie