Dali by ste dieťaťu cigaretu? Mnohí áno!

0
Dali by ste dieťaťu cigaretu? Mnohí áno!
pixabay.com

Dali by ste dieťaťu cigaretu, ak by si ju vypýtalo? Väčšina z nás áno. Dokumentuje to sociálny experiment a mystery shopping, ktoré zastrešila vzdelávacia iniciatíva NA VEKU ZÁLEŽÍ.

Závažnosť problému fajčenia detí a mladistvých potvrdzuje aj aktuálny prieskum agentúry FOCUS. Skúsenosti s fajčením priznalo až 40 % opýtaných mladých ľudí vo veku 15 – 17 rokov. Tretina z nich začala dokonca fajčiť vo veku menej ako 15 rokov. Fajčenie maloletých tak ešte viac otvára nutnosť celospoločenskej diskusie, ako aj tému našej ľahostajnosti.

Zmena etického správania spoločnosti smerom k jednoznačnému odmietnutiu tolerovania
fajčenia detí a mladistvých, ako aj zníženia predaja tabakových výrobkov neplnoletým, sú hlavnými cieľmi vzdelávacej iniciatívy Na veku záleží.

„I napriek tomu, že aktivity zamerané na osvetu, vzdelávanie a prevenciu fajčenia u mladistvých, ktoré iniciatíva už 22 rokov vyvíja spoločne s partnermi z radov kontrolných orgánov, výrobcov tabakových výrobkov a obchodníkov, prinášajú stále lepšie výsledky, nemôžeme byť spokojní, kým ešte významnejšie neznížime počet neplnoletých fajčiarov,“ vysvetľuje zámery Bohumila Tauchmannová, ambasádorka iniciatívy Na veku záleží a dodáva: „Aktuálne zistenia prieskumu, vyjadrenia obchodníkov, kontrol či mystery situácií poukazujú na dôležitú skutočnosť – dospelí zatvárajú oči pred fajčením detí, zľahčujú ho a tvária sa, že ich sa netýka.

Omyl. Fajčenie detí a mladistvých je problémom nás všetkých. Pomôcť riešiť problém fajčenia detí a mladistvých môžeme jedine spoločne. Neustálym vzdelávaním, prevenciou a činmi. Dôležitý je nielen prístup výrobcov, obchodníkov, trafík, reštaurácií, pivární, krčiem či čerpacích staníc, ale dospelých ľudí, prevažne fajčiarov a kamarátov, ktorí mladistvým cigarety predajú, ponúknu či na vyžiadanie darujú.“

pixabay.com

SOCIÁLNY EXPERIMENT: Dali by ste jej …? 95 % fajčiarov áno.

Iniciatíva Na veku záleží tento rok intenzívnejšie posilnila svoje aktivity na širokú laickú verejnosť a špeciálne ju zamerala aj na deti a mladistvých. Oslovila na spoluprácu známeho
influencera a youtubera Matúša Okajčeka, ktorého mladá generácia pozná pod menom
To je ten náš Matúš.

Najskôr na svojom instagramovom profile položil jednoduchú otázku – dali by ste približne 14-ročnému dieťaťu cigaretu, ak by si ju do vás vypýtalo? Zareagovalo takmer 13 000 ľudí a výsledok: 15 % by dalo / 85 % nedalo. Na druhú otázku Dali by ste cigaretu niekomu, kto má 16 alebo 17 rokov? Zareagovalo 14 000 ľudí a výsledok prekvapil: 47% by cigaretu dalo / 53% nedalo.

Avšak o tom, že realita je ešte horšia, sa Matúš presvedčil prostredníctvom sociálneho
experimentu s neplnoletými volavkami Dobromilou (17 rokov) a Eliášom (16 rokov) v uliciach Nitry a Trnavy v septembri tohto roku. Tí oslovovali náhodných okoloidúcich fajčiarov s prosbou o cigaretu a výsledok ich experimentu bol alarmujúci – približne 95 % dospelých fajčiarov bez problémov, bez otázky na vek, dokonca aj v prítomnosti vlastných detí, dalo našim volavkám cigaretu. ,Dokonca aj vtedy, keď vedeli, že nemajú ani zďaleka 18 rokov. „Smutný je nielen výsledok experimentu, ale aj komentáre, ktoré postupne pribúdali pod videom z experimentu na YouTube pod názvom Dali by ste jej

Doteraz ho videlo takmer 170 000 ľudí. Diskutujúci označili toto konanie fajčiarov za  empatické a zľahčovali poskytnutie cigarety mladistvým tým, že sú aj horšie drogy,“ hovorí Matúš Okajček.

foto: pixabay.com

FOCUS PRIESKUM: Tabaková mládež – pravidelne fajčí až štvrtina mladistvých

Aj exkluzívny reprezentatívny dotazníkový prieskum agentúry FOCUS pre iniciatívu Na veku
záleží, zameraný na fajčenie mladých Slovákov vo veku 15 – 17, dosvedčuje, že mladiství
sa k cigaretám dostávajú vo veľkej miere cez svojich najbližších dospelých. „Takmer dve tretiny (61 %) mladistvých fajčiarov tvrdí, že cigarety získavajú od svojich rovesníkov a kamarátov alebo od dospelých kamarátov (58 %). Najčastejšie však 15-ročné deti.

S vekom rastie počet mladistvých (49 %), ktorí nemajú problém kúpiť si tabakové výrobky sami priamo v trafike, obchode, krčme, či na čerpacích staniciach,“ hodnotí výsledky prieskumu Martin Slosiarik z agentúry FOCUS.

Pomenovanie TABAKOVÁ MLÁDEŽ má tiež oporu v číslach. Iba tretina mladých, presne 36
%, nikdy cigaretu nevyskúšala.

FOCUS PRIESKUM PRINIESOL ZÁROVEŇ ĎALŠIE ZÁVERY:

 • Skúsenosti s fajčením v prieskume potvrdilo 40 % mladistvých Slovákov vo veku
  15 až 17 rokov, pričom až 26 % ich fajčí pravidelne – denne alebo niekoľkokrát za
  týždeň. Nárast počtu fajčiarov ide s vekom – kým 15-ročných pravidelné fajčí približne
  5%, v šestnástich rokoch je to už okolo 10 % a v sedemnástich už spomínaná štvrtina.
 • Denne viac fajčia mladí muži (18 %), ako ženy (10 %) a zdá sa, že vplyv na fajčenie má
  aj typ školy, ktorú navštevujú – až štvrtinu denných fajčiarov tvoria študenti stredných
  odborných škôl.
 • Viac ako tretina opýtaných mladistvých začala fajčiť ešte pre svojimi 15. narodeninami
  a to rovnako chlapci ako dievčatá.
 • 89 % opýtaných neplnoletých detí fajčí klasické cigarety
 • Mladiství fajčia väčšinou vonku s kamarátmi a partiou (87 %) a kamaráti sú tiež
  najčastejším dôvodom, prečo mladí fajčia – 43 % uviedlo kamarátov ako prvý dôvod, 21
  % ako druhý dôvod.

Výsledky aktuálneho Focus prieskumu dopĺňajú aj údaje z medzinárodných štúdií Úradu
verejného zdravotníctva 2 , ktorý už od roku 2006 monitoruje fajčenie detí vo veku 11 –
14 rokov.

„Viac ako polovica slovenských detí (58,7 %) v školskom veku 11 – 14 rokov skúsilo niekedy cigaretu. Tretina z nich (35 %) fajčí aspoň raz mesačne. Denne fajčí až štvrtina (24,8 %) žiakov základných škôl v tínedžerskom veku,“ dodáva Róbert Ochaba, vedúci odboru ochrany zdravia Úradu verejného zdravotníctva SR a pokračuje:

„V porovnaní s obdobím pred 15 rokmi však môžeme povedať, že trend výskytu fajčenia u žiakov sa pomaly znižuje. Pokračovať v tomto trende je nevyhnutné, a to bez zapojenia všetkých zainteresovaných strán, vrátane širokej verejnosti, nie je možné.“

foto: pixabay.com

ČO NA TO VÝROBCOVIA, OBCHODNÍCI A KONTROLNÉ ORGÁNY?

Kontrolujú, robia prevenciu a osvetu. Výrobcovia tabakových výrobkov veľmi intenzívne spolupracujú na príprave legislatívy a kontrol, ako aj nastavujú vlastné prísne etické pravidlá a sú aktívni v oblasti osvety.

Philip Morris Slovakia je už viac ako dve desaťročia partnerom iniciatívy „Na veku záleží“. Sme hrdí, že môžeme podporovať takúto zmysluplnú iniciatívu, ktorá vzdeláva predajcov a pomáha, aby sa tabakové výrobky nedostávali do rúk mladistvých. Tento projekt predstavuje ideálnu platformu, ktorá spája verejné inštitúcie, výrobcov a predajcov s cieľom ochrany verejného zdravia a mladistvých,“ uviedla Beáta Kujanová, komunikačná manažérka Philip Morris Slovakia.

Nemenej aktívni sú aj obchodníci: „Okrem zákonnej povinnosti, ktorú obchodníci majú,
pristupujeme k predaju cigariet a tabakových výrobkov mladistvým zo strany predavačov
veľmi prísne. Obchodné reťazce majú zodpovedné vzdelávanie v oblasti predaja tabakových
výrobkov a príslušnej legislatívy ako súčasť vstupného vzdelávacieho modulu pre nových
zamestnancov, ako aj pravidelné preškoľovania a kontroly,“ hovorí Martin Krajčovič, prezident Slovenskej aliancie moderného obchodu, ktorého členovia využívajú aj online vzdelávací model iniciatívy prostredníctvom webinárov.

Tento rok, ako dôsledok aktuálnej pandémie, ale aj nových foriem komunikácie, boli školenia
Na veku záleží rozšírené o online webinár, do ktorého sa od začiatku roku zapojilo viac ako 1
350 ľudí, z toho takmer 1 200 predavačov, a to nielen z veľkých maloobchodných sietí, ale aj
z drobných trafík, či čerpacích staníc.

foto: pixabay.com

Iniciatíva NA VEKU ZÁLEŽÍ

Viac ako dve desaťročia osvetovej práce iniciatívy Na veku záleží prinieslo okrem iného
pokles miery pochybenia obchodníkov z 89 % v roku 2004 na 23 % v roku 2017 pri predaji tabakových výrobkov neplnoletým. Nesmierne dôležitú úlohu vo vzdelávaní a prevencii zohrávajú, rovnako od vzniku iniciatívy jej hlavní partneri – Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá realizuje pravidelné kontroly a mystery shoppingy u predajcov a Úrad verejného zdravotníctva:

„Opodstatnenosť projektov ako je Na veku záleží je dôležitá nielen v oblasti edukácie
predajcov tabakových výrobkov, ale ukázal aj potrebu zamerať sa na samotné deti, rodičov a
mnohých dospelých, ktorým nerobí problém neplnoletým ponúknuť, alebo kúpiť cigarety.
Potešiteľné je, že percento neoprávnených odpredajov tabakových výrobkov neplnoletým
postupne klesá. Dôležité je tiež, že projekt ukazuje taktiež na slabé miesta, napríklad aj  na 
značné rezervy možnosti zlepšenia miery pochybenia pri predaji  tabakových výrobkov
deťom a mládeži v HoReCa segmente (pozn. HoReCa = hotely – reštaurácie – kaviarne),“
dodáva Róbert Ochaba, vedúci odboru ochrany zdravia Úradu verejného zdravotníctva SR.

„Práve na základe priebežných výsledkov tejto iniciatívy aktuálne pripravujeme Národný
akčný plán na kontrolu tabaku, ktorého, okrem iného, bude dôležitou súčasťou intenzívna
osveta a komunikácia na dospelú laickú verejnosť.“

ZODPOVEDNOSŤ MÁME VŠETCI

„Závery prieskumu, ako aj skúsenosti z ďalších preventívnych aktivít iniciatívy Na veku záleží
však poukazujú na skutočnosť, že zodpovedný prístup výrobcov, vzdelávanie predajcov,
prísna legislatíva a kontroly štátnych orgánov nemôžu byť jediné, ktoré majú problém fajčenia detí a mladistvých riešiť,“ prízvukuje Bohumila Tauchmannová.

I napriek tomu, že výsledky kontrol sú každým rokom lepšie, Iniciatíva považuje za potrebné neustále hovoriť o tejto téme, až kým ako spoločnosť nedosiahneme hlavný cieľ iniciatívy – zmenu etického správania smerom k prirodzenému odmietnutiu tolerovania predaja aj poskytnutia tabakových výrobkov neplnoletým. 

Fajčenie detí a mladistvých je problémom nás všetkých. Zodpovední sme zaň všetci,
nielen výrobcovia a predajcovia, nielen legislatíva a prevencia štátu. POVEDZME NIE
FAJČENIU DETÍ A MLADISTVÝCH.

Predošlý 10 potravín s extrémne vysokou kalorickou hodnotou
Pokračovať Ako sa z Hašleriek stali Hašlerky?
Sme akčné ženy a prinášame ti príbehy a články spoločne s ďalšími akčnými ženami, ktoré robia, čo milujú a rady o tom aj píšu. Podporujeme sa navzájom v našich snoch. V tom, čo nás napĺňa a robí nám radosť. Pridaj sa k nám: https://akcnezeny.sk/registracia/ Spoločne vytvárame magazín, stretávame sa online a rovnako offline na vzdelávacich a motivačných podujatiach, ktoré organizujeme. IG: #zenyktorerobiacomiluju #akcnezeny #akcnemamy #vzdelavanie #biznis #kariera

žiadne príspevky na zobrazenie