Druhy čítania a ich význam pre čitateľa

0
Druhy čítania a ich význam pre čitateľa

Zlepšovanie pamäte, rozvíjanie predstavivosti, obohacovanie slovnej zásoby, získavanie nových informácií. Nielen tieto benefity podporujúce osobný rozvoj prináša pravidelné čítanie kníh. Pozitívny prínos pre čitateľa majú všetky druhy čítania.

Schopnosť čítať plynulo s porozumením je jedným zo základných predpokladov gramotnosti každého človeka. Čítanie môže prebiehať viacerými formami, na základe ktorých sa delí na niekoľko druhov. Každý z nich pomáha rozvíjať isté aspekty myslenia, vnímania a rečového prejavu. Niektoré druhy si osvojujeme v škole, iné rozvíjame v dospelosti, či už v práci alebo vo voľnom čase.Foto: Pixabay

Druhy podľa spôsobu čítania

Spôsob čítania určuje, akou formou budeme prijímať text. Druh čítania môžeme prispôsobiť jeho účelu a na základe neho si vybrať, ktorý zo spôsobov nám zaistí optimálne podmienky podporujúce kvalitu čítania a spracovania prijímaného obsahu.

Tiché čítanie

Najbežnejší spôsob čítania využívajú žiaci aj dospelí. Nerušíme ním iných, takže knihu alebo nejaký text môžeme čítať aj na verejnosti. Tiché čítanie „v duchu“ je vhodné pri akejkoľvek knihe. Umožňuje nám pracovať s vlastnou predstavivosťou a učiť sa čítať medzi riadkami, čo môžeme zužitkovať aj v medziľudských vzťahoch.

Hlasné čítanie

Opak tichého čítania sa využíva najmä v školách. Čítanie nahlas pomáha učiteľom zistiť, kto číta správne a bez chýb. Zároveň pomáha samotnému čitateľovi zlepšiť rečový prejav a vďaka zvukovému vnemu si lepšie zapamätať informácie. Individuálne hlasné čítanie sa využíva aj na prednáškach, v prejavoch a pri príležitostiach, kde sa čitateľ prihovára k publiku.

Skupinové čítanie

Hlasné čítanie má niekoľko variantov. Jedným z nich je skupinové čítanie využívané najmä v školách. Knihu alebo učebnicu číta istá skupina žiakov, zvyšní žiaci sledujú text a čítajú si ho potichu. Druhou možnosťou je zborové čítanie, pri ktorom čítajú nahlas všetci zúčastnení. Obe formy zlepšujú vnímanie, koncentráciu a formujú tímového ducha.

Selektívne čítanie

Pri selektívnom čítaní sa kladie dôraz na prečítanie vybranej časti knihy alebo textu, ktorá je pre čitateľa potrebná pri štúdiu alebo pri ďalšej práci s textom. Môže ísť o odsek, stranu alebo celú kapitolu. Tento spôsob sa využíva v školách, na pracoviskách aj pri rekreačnom čítaní vo voľnom čase. 

Druhy podľa cieľa čítania

Nech čítame čokoľvek a akokoľvek, knihu, blog alebo nejaký iný text neotvárame náhodou. Pri každom čítaní máme určený nejaký cieľ, na základe ktorého si vyberáme konkrétny druh čítania.

Informačné čítanie

Hlavným cieľom informačného čítania je získavanie nových poznatkov. Čítanie nadobúda edukačný charakter a plní vzdelávaciu úlohu. Týka sa to najmä školských učebníc, vedeckých publikácií a literatúry faktu. Zdrojom informácií však môže byť aj beletria, napríklad eposy, historické povesti či životopisné romány.

Rekreačné čítanie

Cieľ rekreačného čítania môže byť rôzny. Pre niekoho je relaxom čítanie vedeckých alebo publikačných diel, ktoré prinášajú nové poznatky, pre iného sú to oddychové romány, fantasy príbehy či básne. Okrem obohacovania slovnej zásoby a zlepšovania pamäte sa tomuto druhu čítania prisudzuje aj relaxačná funkcia.

Orientačné čítanie

Pri tomto druhu čítania ide skôr o oboznámenie sa s dielom a s jeho autorom. Obsah knihy sa  neštuduje do hĺbky, záujem vzbudzuje skôr motív vydania, forma knihy či pozadie súvisiace s jej vznikom, napríklad kde bola vydaná. Pri prezeraní knihy sa môžu prejsť menšie pasáže, ktoré pomáhajú vytvoriť lepší obraz o diele.

Komentované čítanie

Jednotlivé diela alebo ich časti sú často námetom na vedenie diskusií. Tie môžu mať podobu komentovaného čítania, pri ktorom sa prerušovane čítajú úryvky. Prestávky slúžia na krátke komentovanie prečítaného textu, jeho rozbor či ústnu recenziu. Takýto druh čítania je celkom bežný na stredných a vysokých školách.Foto: Pixabay

Vybrané spôsoby a ciele čítania sa dajú kombinovať rôzne. Pri každom účele čítania môžeme využiť ktorýkoľvek spôsob, akým budeme text prijímať. Na základe týchto kombinácií sa dá z čítania urobiť kreatívna činnosť, ktorá nás zároveň vzdeláva a pomáha nám osobnostne rásť.

Foto na titulke: Pixabay

Ohodnoťte článok

0

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu