Equal Pay Day v Košiciach bude nielen o ženskom sebavedomí a vekovej diskriminácii

0
Equal Pay Day v Košiciach bude nielen o ženskom sebavedomí a vekovej diskriminácii

V súčasnosti, keď oslavujeme technologický pokrok, by sa dalo predpokladať, že na riadiacich pozíciách sa ocitnú ľudia na základe ich osobných zásluh a schopností. Nie je to však tak.

Skrýva sa tam pretrvávajúca prekážka, ktorá mnohým talentovaným jednotlivcom naďalej bráni v napredovaní: sklenený strop.

Po úspešnom prvom ročníku Equal Pay Day v Bratislave vás pozývame na podujatie Equal Pay Day 2024 Košice, ktoré sa uskutoční dňa 16. apríla 2024 od 8:00 do 16:00 v Kulturparku Košice.

Tento výnimočný deň nám poskytuje príležitosť zjednotiť sa a venovať pozornosť rozdielom v odmeňovaní medzi pohlaviami. A nielen to. Na konferencii sa budú preberať témy ako zamestnávať a integrovať rómsku menšinu, veková diskriminácia či ženské sebavedomie – ako dostať ženu do vedúcej pozície.

Ako zamestnávať rómsku menšinu

Pracovná integrácia Rómov často čelí značným problémom v dôsledku kultúrnych stereotypov a diskriminácie na trhu práce. Úsilie o integráciu rómskych komunít do pracovnej sily si vyžaduje prispôsobené prístupy vrátane odborného vzdelávania, jazykovej podpory a riešenia systémových predsudkov. Podporou rozmanitosti a začlenenia na pracoviskách môžu spoločnosti využiť zručnosti a talent rómskych komunít, čím prispejú k hospodárskemu rastu a sociálnej súdržnosti.

Veková diskriminácia

Veková diskriminácia na pracovisku zostáva prevládajúcim problémom, pričom starší zamestnanci často čelia prekážkam v zamestnaní a postupe. Zamestnávatelia môžu počas náborových procesov prejavovať zaujatosť a uprednostňovať mladších kandidátov pred skúsenejšími. Starší pracovníci sa môžu stretnúť so stereotypmi týkajúcimi sa ich technologických znalostí alebo schopnosti prispôsobiť sa novým rolám. Kľúčovú úlohu zohráva legislatíva, ktorá by sa mala zamerať na boj proti diskriminácii na základe veku. Pomôcť môžu aj kampane na zvyšovanie povedomia a školenia o diverzite.

Foto: Lucia Hrapko, Equal Pay Day

Ženské sebavedomie a leadership

Ženy často čelia problémom pri dosahovaní vedúcich pozícií ako manažérky v dôsledku spoločenských očakávaní a stereotypov, ktoré podkopávajú ich sebadôveru. Všadeprítomná rodová priepasť vo vedúcich úlohách môže u žien udržiavať pocit pochybností a tzv. imposter syndróm, čo bráni ich kariérnemu postupu. Podpora mentorských programov, poskytovanie školení o leadershipe a podpora inkluzívnej kultúry na pracovisku sú základnými krokmi pri riešení tohto problému.

Zaregistrujte sa na podujatie Equal Pay Day 2024 Košice.

Program Equal Pay Day Košice

Program konferencie bude naozaj pestrý a plný informácií. Na konferencii sa budú prezentovať výsledky prieskumu Ako Slováci a Slovenky vnímajú (ne) rovnosti v odmeňovaní, tentokrát s dôrazom na východné Slovensko. Nasledovať bude inšpiratívna panelová diskusia a zdieľanie najlepších tipov z praxe na tému: Ako vytvárať podmienky pre zamestnávanie ľudí z vylúčených komunít. Spíkrami budú napríklad Ivana Heretik Vačoková, generálna manažérka Talent Solutions, a people deployment manager Mária Mikitová z Tesco Stores SR. Zapojiť sa budú môcť aj účastníci, lebo na konferencii bude priestor aj na otázky z publika.

Talkshow na tému „Ako podporiť sebavedomie žien“ poteší všetky ženy, ktoré uvažujú nad svojím kariérnym postupom, ale zažívajú niekedy pochybnosti. Na záver sa účastníci môžu individuálne prihlásiť alebo pridať do skupín pod vedením mentorov a koučov. Mentoring bude viesť napríklad spoločnosť SUVko Coaching, ktorá sa zameriava na odhaľovanie ľudského potenciálu. 

Pre koho je konferencia určená? 

Téma rovnakých platov a odmeňovania za prácu je nesmierne dôležitá a zároveň aktuálna. Na konferencii bude vytvorený priestor na diskusiu, zdieľanie skúseností a podporu pre rovnaké príležitosti v pracovnom prostredí. Veríme, že obsah konferencie ocenia HR manažéri, marketing manažéri, CSR špecialisti, PR manažéri, a všetci, ktorých zaujíma téma (ne)rovnosti v odmeňovaní, ženský leadership a inklúzia v praxi.  

Na konferencii si môžete vychutnať celodenný program so spíkrami so skúsenosťami z rôznych oblastí, profesionálny mentoring a navštíviť zážitkovú expozónu. Nebude chýbať občerstvenie počas prestávok a obed. Na programe konferencie je aj podpisovanie Iniciatívy Equal Pay.

Vaša prítomnosť na podujatí Equal Pay Day 2024 Košice a spoločné zdieľanie myšlienok a názorov povedú k posilneniu rovnakých príležitostí v pracovnom svete.

žiadne príspevky na zobrazenie