Komunity prinášajú úspechy a riešenia

0
Komunity prinášajú úspechy a riešenia

Slovo „komunita“ sa dnes používa tak často, že dosiahlo status módneho slova. A keď sa tento pojem objaví v nespočetných kontextoch, je ľahké stratiť zo zreteľa dôležitosť komunity.

Čo komunita vlastne je a prečo je dôležité byť súčasťou komunít? Ako rozvíjať komunity, ktoré dodajú nášmu životu zmysel a radosť?

Čo je to komunita?

Takže, čo to vlastne je komunita? Vo svojej najjednoduchšej forme je to skupina ľudí, ktorí majú niečo spoločné. Tým spoločným faktorom môže byť rodina, geografia, viera, rasa alebo životné štádium. Môže to byť aj prekrývajúci sa záujem, vášeň, profesia, či podnikanie.

Prečo sú komunity také dôležité?

Silné komunity sú nenahraditeľné, pretože sú často dôležitým zdrojom sociálneho spojenia a pocitu spolupatričnosti. Účasť v komunite zviazanej postojmi, hodnotami a cieľmi je základnou zložkou pre plnohodnotný život.

Absencia sociálnych väzieb môže mať hlboký vplyv na naše celkové zdravie. Skorá štúdia o psychologickom dopade pandémie COVID-19 ukázala, že osamelosť bola jedným z faktorov s najväčším psychologickým vplyvom na zdravie ľudí. Vplyv nízkeho sociálneho prepojenia na zdravie zahŕňa okrem iného aj mentálne zdravie. Sociálna izolácia môže tiež ovplyvniť duševné zdravie a pohodu. Silné sociálne väzby sú kľúčové pre duševné zdravie – môžu znížiť stres a úzkosť a pomôcť ľuďom prosperovať.

V konečnom dôsledku komunity poskytujú ľuďom podpornú skupinu, ktorá im pomáha vyrovnať sa s ťažkými výzvami, spájať sa pri riešení problémov a oslavovať ľahšie chvíle života.

Aké komunity existujú? 

Komunity jestvujú v mnohých formách, formálnych aj neformálnych. Formálne inštitúcie, ako sú náboženské organizácie, školy a vlády, môžu byť niektoré z prvých typov komunít, ktoré vám prídu na myseľ. Neformálne skupiny, kluby, spolky, študijné skupiny, však často zohrávajú dôležitú úlohu aj v našich životoch.

Keďže komunity môžu byť v súlade s mnohými faktormi, ako je poloha, identita, záujmy alebo organizácia, môžete už patriť do niekoľkých bez toho, aby ste si to uvedomovali. Niektoré bežné príklady komunít zahŕňajú:

Susedia

Niektoré mestá alebo štvrte sú užšie ako iné, ale veľa ľudí patrí do komunity, ktorá sa vytvára na základe spoločného PSČ alebo ulice. Pre niekoho môžu byť ľudia, ktorých každý deň míňate na chodníku alebo na chodbe, cudzí. Ale môžu to byť aj priatelia, spojenci alebo dokonca ľudia, na ktorých sa možno obrátiť v čase problémov. Je skvelé budovať si susedské vzťahy, ponať sa s ľuďmi, ktorí bývajú oproti vám.

Organizácie založené na viere

Skupina jednotlivcov spojených náboženským alebo duchovným presvedčením je dlhodobou komunitnou inštitúciou. Či už sa stretávajú v kostole, synagóge, chráme alebo online, náboženské organizácie môžu byť vďaka svojej histórii, dosahu a hustým sieťam jednou z najľahšie rozpoznateľných foriem komunity.

Kluby zamerané na hobby

Varenie, čítanie, beh, hudba – existuje nekonečné množstvo možností pre skupiny sústredené okolo spoločných záujmov. Kluby alebo skupiny spojené záujmami alebo aktivitami umožňujú členom spoznať nových ľudí a podporovať novoobjavené alebo dlhoročné osobné vášne. Dostupné virtuálne možnosti uľahčujú vyhľadávanie a účasť v týchto skupinách ako kedykoľvek predtým.

Dobrovoľnícke skupiny

Dobrovoľníctvo môže mať rôzne podoby a dobrovoľnícku prácu môže poháňať veľká národná nezisková organizácia alebo malé úsilie na miestnej úrovni susedov, ktoré začalo na vašom vlastnom dvore. V každom prípade ľudia pracujúci spoločne na veci, ktorá je pre nich dôležitá, často vytvárajú zmysluplnú komunitu.

Siete absolventov

Združenie alebo sieť absolventov zvyčajne existuje v kontexte vzdelávacej inštitúcie a spája niekoľko ročníkov. Členovia si možno radi spomínajú na čas strávený v tom istom areáli, na požiadavky v triede, ktoré všetci absolvovali, alebo na školské tradície, na ktorých sa podieľali. Siete absolventov poskytujú sociálne a profesionálne kontakty ešte dlho po tom, čo jednotlivci ukončili štúdium.

Najmä neformálne kluby sú dôležitým zdrojom pre jednotlivcov, ktorí sú súčasťou nedostatočne zastúpených skupín. Na Slovensku je stále o 1/3 menší počet podnikateliek – zakladateliek podnikov ako mužov.

Coworkingové priestory

Aj keď boli vždy viac než len miestom na prácu, tradičný coworkingový priestor môžeme vnímať ako skvelý priestor na networking. Coworkingy ponúkajú inkluzívne fyzické priestory a digitálne komunity a zdôrazňujú dôležitosť rozvoja komunity na pracovisku.

Profesionálne rozvojové skupiny 

Skupiny zamerané na poskytovanie špecializácie takmer pre každý typ zamestnania, ktoré si možno predstaviť, sú často skvelým zdrojom počas profesionálneho života jednotlivca. Tieto skupiny sa môžu stretnúť na konferenciách, ponúkať mentorstvo alebo školenia, skúmať problémy odvetvia a poskytovať členom dosahovať ich ciele. Postupom času môžu tieto komunity slúžiť ako kritická forma podpory a vedenia pre jednotlivcov a dokonca môžu zanechať badateľnú stopu a urobiť posun aj v celých profesiách.

Biznisové kluby

Budovať svoje vlastné podnikanie môže byť psychicky náročné. Najmä aj je človek na začiatku „sám vojak v poli“. Preto je skvelé mať okolo seba ďalších, rovnako naladených ľudí, zdieľať skúsenosti a posúvať sa ďalej. Klub Akčných žien je najlepším priestorom pre každú podnikateľku, ktorá sa chce posúvať a rásť. 

Zamestnanecké skupiny

V organizáciách by mala byť vždy „odborová organizácia“ alebo skupina vedená zamestnancami, ktorá podporuje inkluzívnosť a buduje komunitu. Jej účelom je vytvoriť bezpečný, podporný priestor pre nedostatočne zastúpených zamestnancov, ktorí zdieľajú spoločnú identitu, a môžu byť organizovaní podľa určitých spoločných charakteristík, ako je rodová identita, etnická príslušnosť, náboženská príslušnosť, sexuálna orientácia alebo vek. Organizačné rozhodovacie orgány pracujú na vytvorení inkluzívnej firemnej kultúry, prepojenia a osobného a profesionálneho rastu.

Prinášame vám 9 výhod komunít

Podporná sieť
Ako člen komunity máte prístup k podpornej sieti kolegov. Či už sa obrátite na svoju komunitu, aby ste zdieľali, požiadali o radu alebo sa jednoducho podelili o svoj príbeh, podporná skupina vo vašom živote môže mať silný vplyv na vašu celkovú pohodu.

Profesionálny vývoj
Členovia komunity založenej rovnakej profesii vám môžu pomôcť pri raste a výkonnosti. Zamestnanecké skupiny môžu rozvíjať interných lídrov, vzdelávať zamestnancov a majú pozitívny vplyv na udržanie členov nedostatočne zastúpených skupín.

Zmysel pre účel
S bezpečným pocitom spolupatričnosti prichádza aj pocit zmysluplnosti, niečo, čo ľudia v dôsledku pandémie stále viac hľadajú. Spolupatričnosť a účelnosť môžu pomôcť zvýšiť pocity solidarity a naplnenia, ktoré môžu byť dôležité osobne aj profesionálne. A silný zmysel pre zmysel vám môže dokonca pomôcť žiť dlhšie.

Zmiernite stres
Komunity môžu byť zdrojom radosti! Stretnúť sa fyzicky alebo virtuálne, nájsť body spojenia s ostatnými a vychutnať si chvíle osláv a kamarátstva v nás môže zanechať pocit angažovanosti a osvieženia. Tieto pozitívne pocity môžu pomôcť znížiť stres a úzkosť.

Nová inšpirácia a nápady
Keď sa ponoríte do skupiny jednotlivcov, vystavíte sa rozmanitosti nápadov, názorov a osobností. Určite je tu niečo nové, čo sa môžete naučiť, alebo príde neočakávaná myšlienka, ktorú využijete ďalej.

Posilnené rozhodovanie
Posilňujúce prostredie vychádza zo vzájomnej dôvery a rešpektu, čo hovorí o dôležitosti rozvoja komunity. V silnej komunite, kde majú ľudia príležitosti navzájom sa budovať a rozvíjať dôveru, ľudia cítia väčšiu dôveru a angažovanosť v rámci organizácie a na individuálnej úrovni.

 

 

 

 

 

 

 

Lepšie komunikačné schopnosti
Efektívna komunikácia si vyžaduje spojenie s ostatnými. Rozvíjanie vzťahov s ostatnými členmi komunity je cvičením v počúvaní a budovaní zmysluplného vzťahu.

Väčšia odolnosť alebo reziliencia
Odolnosť je vlastnosť, ktorá ovplyvňuje spôsob, akým ľudia reagujú na zmeny a ako ich zvládajú. Príslušnosť ku komunite ponúka formu podpory, ktorá poskytuje nárazník proti stresu z odolnosti.

Kontinuálne vzdelávanie
Komunity prinášajú vždy nové informácie k danej téme z oboru a stretávaním sa v spoločnej skupine nastáva aj rýchla a efektívna výmena znalostí.

Pridajte sa do komunity Akčné ženy
Ak ste podnikateľka, Klub Akčné ženy je tu pre vás. Počas celého roka získate pravidelnú dávku vzdelávania, inšpirácie, možnosti zúčastniť sa mnohých eventov, získať nové kontakty, priestor na vlastnú prezentáciu a v neposlednom rade podporu a pomoc od ktorejkoľvek členky klubu.

Za viac ako rok Klub Akčných žien vybudoval sieť profesionálok, medzi ktorými vzniklo nie len množstvo nových príležitostí, ale aj priateľstvá. Mať praktickú a tiež emocionálnu podporu je to najcennejšie, čo môžete v podnikaní potrebovať. Členky klubu majú každá iný spôsob pohľadu na problémy a výzvy v podnikaní a môžu vám poskytnúť potrebnú perspektívu.

Všetci potrebujeme komunitu. Začnite hľadať spôsoby, ako sa zapojiť do komunít vo svojom živote. Neviete, kde začať? Krása komunít je v tom, že môžete prispieť už len svojou účasťou. Už len to, že sa ukážete, môže obohatiť váš život, životy iných a vybudovať odolnejšie organizácie a spoločnosti.

Ohodnoťte článok

0

Predošlý Najkrajšie radnice v Európe
Pokračovať 3 typy narcistického správania rodičov k deťom
Sme akčné ženy a prinášame ti príbehy a články spoločne s ďalšími akčnými ženami, ktoré robia, čo milujú a rady o tom aj píšu. Podporujeme sa navzájom v našich snoch. V tom, čo nás napĺňa a robí nám radosť. Pridaj sa k nám: https://akcnezeny.sk/registracia/ Spoločne vytvárame magazín, stretávame sa online a rovnako offline na vzdelávacich a motivačných podujatiach, ktoré organizujeme. IG: #zenyktorerobiacomiluju #akcnezeny #akcnemamy #vzdelavanie #biznis #kariera

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu