Linda Valko Gáliková: Rodová rovnosť začína v domácnostiach

0
Linda Valko Gáliková: Rodová rovnosť začína v domácnostiach

„Slovensko sa drží na chvoste krajín Európskej únie. V Indexe rodovej rovnosti sme dostali 56 bodov zo 100, čo je taká slabšia trojka. Ženy ťahajú za kratší koniec,“ hovorí Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank. S moderátorkou Barbarou Jagušák počas jazdy rozoberali tému rodovej rovnosti.

„365.bank sa dlhodobo vyjadruje k celospoločenským témam, napríklad k témam spojeným s ekológiou, kritickým myslením, a rodovou rovnosťou. Považujeme to za súčasť spoločenskej zodpovednosti. Banky vnímame ako autority, ktoré majú mediálny priestor a môžu formovať aj verejnú mienku,“ hovorí Linda.

„Platová nerovnosť má vplyv na financie, ekonomické zázemie žien a finančnú nezávislosť. V tomto prípade je relevantné, že banka sa ako finančná inštitúcia k tejto téme vyjadruje,“ dodáva.

Pozývame vás na predvianočný event v Košiciach – Šťastné a veselé ženy

Ako je na tom Slovensko v rámci rodovej rovnosti?

„Slovensko je na 24. mieste v rámci krajín Európskej únie, za nami sú už len Maďarsko, Grécko a Rumunsko. S rodovou nerovnosťou súvisí aj platová nerovnosť. Ženy zarábajú takmer o pätinu menej ako muži. V absolútnom vyjadrení je to 260 eur mesačne. Celkovú rodovú rovnosť by sme mali pritom podľa viacerých prepočtov dosiahnuť za viac ako sto rokov. A toto obdobie sa môže aj predĺžiť. Závisieť to bude aj od toho, ako sa ako krajina k tomu postavíme, aké politiky budeme zavádzať,“ hovorí Linda.

Ako by mohla nastať pozitívna zmena?

„Ide o komplexný problém. Jeho riešenie je teda tiež komplexné, od zavádzania politík rodovej rovnosti na úrovni štátu až po odbúravanie mužsko-ženských stereotypov v domácnostiach,“ vysvetľuje.

Ženy majú napríklad kariérnu prestávku, kedy odchádzajú na materskú dovolenku, a potom sa opätovne vracajú do zamestnania. „Majú nižšie očakávania, možno kvôli tomu, že majú inak nastavené priority. Jedna z vecí, ktorú nám vyčíta aj správa o rodovej rovnosti, je, že máme málo žien v riadiacich pozíciách, ale napríklad aj v parlamente. Hoci na druhej strane môžeme byť pyšní, že máme ženu prezidentku,“ pousmeje sa Linda.

Podľa nej túto nerovnováhu do veľkej miery ovplyvňuje aj neplatená práca, kde ženy dominujú. Pre ženy je naozaj veľmi náročné zladiť domáce povinnosti s kariérou.

„V Švédsku sedí 50 percent v parlamente a majú aj 50 percent ministeriek. V niektorých odvetviach prevládajú ženy, a to isté platí aj v manažérskych boardoch, kde je diverzita v rámci tímu, nielen rodová, ale aj rasová. Škandinávske krajiny sú otvorenejšie. Muži sú naučení chodiť na rodičovské dovolenky. Aký je trend u nás na Slovensku?“ pýta sa Babsy.

Linda súhlasí s Babsy a dopĺňa, že jej veľkým vzorom je fínska premiérka Sanna Marin. Ohľadom situácie na Slovensku odpovedá: „Na Slovensku v rámci rodičovskej a materskej dovolenky stále dominujú ženy, ale postavenie mužov sa zlepšuje. Čoraz viac z nich využíva možnosť nastúpiť na rodičovskú dovolenku, dokonca sme nedávno ako krajina prijali aj otcovskú dovolenku, čo sú určite malé krôčiky k zlepšeniu.“

„Deti otcov vnímajú hlavne ako tých, čo zarábajú, a matku ako tú, čo sa stará o deti a domácnosť. Je zarážajúce, že až tretina detí si myslí, že je v poriadku, že muž zarába viac ako matka. Asociujú si to s fyzickou zdatnosťou, so silou a vnímajú, že muži veľa pracujú, čiže veľa zarábajú,“ dodáva Linda.

Vo videu sa ešte dozviete:

  • koľko percent mužov sa vyjadrilo, že chcú byť so svojou rodinou a deťmi,
  • ako dostať do líderských pozícií viac žien,
  • ako primäť mužov, aby sa viac zapájali do domácnosti a starostlivosti o deti,
  • ako je to s neplatenou prácou žien,
  • kde robíme ako rodičia najčastejšie chyby pri výchove pri stereotypizácii,
  • ako sú na tom Slovenky a Slováci v sporení a investovaní.

Akčné ženy sa viezli v modeli Volvo XC40. Auto partnerom Akčných žien je TOP AUTO BRATISLAVA.

žiadne príspevky na zobrazenie