Lucia Kleštincová: „Máme akútny nedostatok ženských líderiek v mnohých oblastiach“

0
Lucia Kleštincová: „Máme akútny nedostatok ženských líderiek v mnohých oblastiach“
Lucia Klestincova

Lucia Kleštincová vyštudovala medzinárodné vzťahy, pôsobila v konzultačnej firme a neskôr našla svoje naplnenie v Európskej komisii. Popritom sa zaoberá reformami v školstve, založila viaceré skupiny na podporu profesionálneho rozvoja a prezradila nám, ako vníma feminine leadership. S úsmevom hovorí, že je chodiaca reklama na európske inštitúcie a dnes kandiduje do Európskeho parlamentu s jasnou víziou o silne integrovanej Európe.

Vyštudovali ste medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Už počas študentského obdobia ste boli aktívna, prezradíte nám, čomu ste sa venovali?

Vždy som mala chuť testovať naučené vedomosti v praxi a skúšať na vlastnej koži rôzne formy povolaní, od biznisu cez tretí sektor po verejnú správu. Od predaja zmrzliny na amerických plážach až po analyzovanie čerpania eurofondov v Španielsku. Absolvovala som množstvo stáží pre našu diplomaciu, vďaka ktorým som mala možnosť prispieť k projektom na ochranu ľudských práv na Ministerstve zahraničných vecí, ku konzulárnej starostlivosti o našich občanov na ambasáde v Londýne alebo k protokolu v našom parlamente. Takúto skúsenosť dodnes odporúčam všetkým mladým ľuďom, s ktorými sa stretávam na mojich cestách po Slovensku a po Európe.

Ako si spomínate na svoju prvú prácu v konzultačnej firme? Čím vás obohatila?

S prvým skutočným jobom je to ako s prvou láskou – významne nás poznačí, veriac, že pozitívne. Ešte počas vysokej školy som sa začala podieľať na rozbehu malej tzv. boutique konzultačnej agentúry, v ktorej sme poskytovali strategické poradenstvo pre zahraničné firmy uvažujúce o vstupe na vtedy ešte rýchlo rastúce stredoeurópske trhy. Naučila som sa, aké je to rozbiehať mikrofirmu na Slovensku, citlivo budovať tím a uspieť v celoeurópskej konkurencii.

Ako ste získali miesto v Európskej komisii a čo je náplňou vašej práce?

Získať zamestnanie v Európskej komisii je pomerne náročný, ale veľmi transparentný proces. Viackolovým výberovým procesom každoročne prechádzajú desaťtisíce uchádzačov a inštitúcie si z nich vyberajú najlepších. Testujú vopred stanovené kritériá zamerané na zručnosti, ktoré potrebujú euroúradníci vo svojej každodennej práci – sú to nielen znalosti o únii, ale aj cudzie jazyky a mäkké zručnosti potrebné v komplikovanom svete tvorby legislatívy pre celú EÚ.

Nie je to jednoduché, ale je to možné, ak sa záujemca na tieto pohovory poctivo pripraví. Veľmi rada pomáham všetkým, ktorí majú záujem o tipy, ako na to. Bola by som veľmi rada, keby bolo v Európskej komisii oveľa viac Slovákov a Sloveniek. Osobne sa v posledných rokoch venujem najmä modernizácii nášho priemyslu a štátnej správy, ako aj tvorbe opatrení na odbúranie prekážok pre obchodovanie s tovarmi a službami naprieč EÚ.

Pracujete aj na využívaní nových technológií, ako ste sa k nim ako absolventka ekonómie dostali? Stretli ste sa s tým, že je v ženách zbytočná obava zaoberať sa technológiami?

Po skončení štúdia v Londýne som mala možnosť vrátiť sa na Slovensko a podporiť využívanie informačných technológií, či už na elektronizáciu procesov v štátnej správe alebo na modernizáciu nášho školstva. V tom čase som ešte nemala vzdelanie v oblasti IT. Aj môj príbeh potvrdzuje, že ženy sa v tomto svete môžu presadiť aj vďaka iným schopnostiam či hodnotám, ktorými dopĺňajú tímy plné IT inžinierov.

Sú to rôzne analytické zručnosti, schopnosť komunikovať s klientom a hľadať nové kreatívne riešenia. Moje nadšenie pre šírenie moderných technológií ma odvtedy sprevádza aj obdobím v Európskej komisii, najmä pri práci na modernizácii nášho priemyslu a podmienok na podnikanie. Aktívne podporujem množstvo projektov, ktoré bojujú proti predsudkom o tom, že niektoré typy profesií sú skôr pre mužov ako pre ženy – na Slovensku napríklad Aj ty v IT alebo Mini Tech MBA.

Archív L. Kleštincovej
Archív L. Kleštincovej

Zaoberáte sa aj reformami v školstve – je podľa vás školstvo dostatočne prepojené s potrebami trhu práce? Ako by sa dalo podporiť uplatnenie absolventov?

Žiaľ, naše školstvo je stále zaseknuté v priemyselnej ére, keď sa študenti pripravovali na prácu v konkrétne definovanej profesii. Dnes vieme, že každý a každá z nás bude za život niekoľkokrát meniť prácu. Netušíme, aké pracovné pozície a formy pracovných kontraktov vzniknú, a to aj vďaka príležitostiam, ktoré prinášajú revolučné technológie.

Školstvo sa tomuto trendu musí prispôsobiť. Potenciál našich mladých ľudí je zásadné bohatstvo, ktoré na Slovensku máme. Musíme každému jednému z nich vytvoriť príležitosti na kreativitu a kritické myslenie. Veľkú úlohu v tom môžu zohrávať samotné firmy, ktoré podľa môjho názoru majú spoločenskú zodpovednosť aktívne prispievať k vzdelávaniu mládeže. To isté platí pre nás, jednotlivcov. Vzdelávanie je natoľko kľúčové pre budúcnosť každej krajiny, že každý z nás by mal istou formou vracať spoločnosti späť to, čo vďaka vzdelaniu získal. Robím to napríklad podporou žien v ich osobnom a kariérnom rozvoji.

Mnohé naše čitateľky sú malé a stredné podnikateľky. Ste zástankyňou myšlienky, že ženy prinášajú do biznisu iné hodnoty, čo je pre podnikanie veľmi obohacujúce. Čo pre vás znamená pojem feminine leadership?

Spolupráca, autenticita, načúvanie, empatia. Líderstvo ako forma služby širšiemu kolektívu namiesto služby finančným a mocenským záujmom. Podpora rozvoja a zapájania tímu namiesto uzurpovania si rozhodovacej právomoci. Mám priateľku, ktorá sa snaží tento nový štýl prinášať ako šéfka stavebnej firmy v Kanade. Pomenúva to ako inkluzívnosť namiesto exkluzívnosti – pri rozhodovaní, zdieľaní informácií, hľadaní spôsobu na dosahovanie cieľov. Nie je to však len o ženskom svete. Sú to hodnoty, štýl práce, ktorý máme v sebe ženy, ale aj muži.

Verím, že podpora žien v uchádzaní sa o vedúce pozície je jednou z ciest k tomu, aby sme videli viac hodnôt ako dialóg, empatia či citlivosť pre potreby protistrany aplikovaných v praxi. Dnes máme akútny nedostatok ženských líderiek v mnohých oblastiach spoločnosti či typoch biznisu. Aj preto máme len málo príkladov inšpiratívneho ženského leadershipu. Obdivujem a veľmi si vážim ženy, ktoré sú pionierky v hierarchii svojich organizácií a zároveň odvážne prinášajú do „boardroom“ nový štýl vedenia bez toho, aby nevyhnutne prevzali štýl svojich predchodcov.

Archív L. Kleštincovej

Máte skvelé pracovné miesto v Európskej komisii, prečo ste sa rozhodli kandidovať v eurovoľbách? Čím je to pre vás atraktívne?

Úprimne povedané, kvalita zastupovania slovenských záujmov na európskej úrovni, a kvalita komunikácie o EÚ na Slovensku dosiahli takú nízku hodnotu, že už sa na to nedokážem pozerať len tak, bez snahy zmeniť to. V Európskej komisii, ako inštitúcii EÚ, ktorá navrhuje nové európske politiky a zákony, pracujem už roky v tímoch plných šikovných ľudí zanietených pre víziu integrovanej Európy. Žiaľ, bez ohľadu na to, ako inovatívnu, kreatívnu a kvalitnú prácu odvedieme, naše návrhy nemusia uzrieť svetlo sveta, ak ich v procese schvaľovania nepodporia naši politickí zástupcovia. Vrátane slovenských europoslancov, ktorí sa v Bruseli často ocitnú za zásluhy za politickú prácu odvedenú na Slovensku, bez skutočnej snahy, a zároveň schopností, plnohodnotne v našom mene budovať silnú Európu.

A preto kandidujem. Po prvé, pretože chcem byť v Európskom parlamente zástupkyňou vízie sebavedomej a modernej Európy. Po druhé, pretože vďaka mojím dlhoročným skúsenostiam priamo z európskych inštitúcií ponúkam profesionálne, hodnotové, spoľahlivé zastúpenie potrieb našej krajiny. A po tretie, pretože sa už roky venujem výzvam na ktoré Európa stále hľadá správne odpovede – ako je konkurencieschopnosť našich firiem pod tlakom Číny či USA, technologická revolúcia v našom priemysle či veľká transformácia fungovania našej štátnej správy a nášho školstva. Je najvyšší čas vpustiť do Európskeho parlamentu čerstvý vzduch. Ako zástupkyňa novej generácie hodnotových profesionálov chcem zastupovať Slovákov a Slovenky tak, aby verili, že ich záujmy sú kvalitne zastúpené aj pri riešení náročných technologických a globálnych výziev, a že sú dostatočne informovaní a zapojení do procesu hľadania týchto riešení.

Ako je možné modernizovať európske inštitúcie, aby boli príťažlivé aj pre mladých ľudí?

V posledných rokoch som súčasťou viacerých projektov zameraných na modernizáciu fungovania inštitúcií a zvýšenie ich atraktívnosti pre mileniálov. Ponúkajú unikátne príležitosti pracovať na opatreniach ovplyvňujúcich budúcnosť celej Európy, v kolektíve excelentných kolegov z desiatok rôznych krajín, v prostredí, ktoré je napriek rôznym legendám v skutočnosti veľmi flexibilné, podporuje osobný rozvoj a zároveň ponecháva priestor na normálny súkromný život mimo pracovných hodín.

Často vtipkujem, že som chodiaca reklama na európske inštitúcie. Už roky chodím na slovenské školy a rôzne veľtrhy práce prezentovať, aké to je, pracovať v európskych inštitúciách, ako sa tam dá dostať, a ako si v nich môže byť každý strojcom svojho pracovného šťastia a vytvárať si v podstate prácu podľa svojich záujmov.

Aká je práca Slovenky v multikulturálnej organizácii? Myslíte si, že sa vedia Slováci dobre predať?

Z množstva rozhovorov s mojimi kolegami z celej Európy mám pocit, že Slováci a Slovenky majú v Európskej komisii výbornú reputáciu. Prišli sme z kvalitného školstva, z kultúry, ktorá nás vychováva k pracovitosti, nekonfliktnosti a hľadaniu kompromisov. Problémom je, že naše školstvo nás vôbec nevedie k rôznym iným kľúčovým zručnostiam pre kariérny úspech.

Súčasťou toho je aj podpora v spoznávaní samého seba a hľadaní svojej optimálnej cesty a schopnosť sebavedome prezentovať svoje výsledky. Ako sa hovorí, sme skôr naučení sedieť v kúte a čakať na pochvalu. S tým sa dá v náročnej medzinárodnej konkurencii ťažko uspieť. Aj preto som založila viacero tzv. networkov na podporu osobného a profesionálneho rozvoja. Jeden z nich je pre Slovenky v Európskej komisii, aby sme mali bezpečný priestor na pomáhanie si s rôznymi výzvami.

Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?

Teraz mám z Európskej komisie voľno, aby som sa mohla naplno venovať cestovaniu po regiónoch a diskusiám so Slovákmi a Slovenkami o tom, akú rolu by sme mali a mohli hrať v budúcej Európe. Môj bežný pracovný deň, keď som v práci, je kombináciou množstva stretnutí s expertmi na rôzne otázky fungovania vnútorného trhu EÚ a písania dokumentov, ktoré v istom momente tvoria základ našich európskych politík.

Špecializujem sa najmä na to, ako vieme moderné technológie a dáta využiť pre modernizáciu nášho priemyslu, verejnej správy a školstva. Posledné dva roky som sa venovala koordinácii príprav na odchod Veľkej Británie z nášho vnútorného trhu – z pohľadu tvorby politík to je mimoriadne obohacujúca skúsenosť, ale z toho ľudského nie celkom. Dennodenné rozhovory s rodinami a firmami o tom, ako Brexit ohrozí ich budúcnosť, ma primäli ešte viac sa zapojiť do skvalitnenia slovenskej diskusie o tom, čo nám vlastne EÚ prináša v každodennom živote. A najmä, o čo budeme môcť prísť, ak nás v Európskom parlamente nebudú zastupovať správni lídri a odborníci.

Ako zvyknete tráviť svoj voľný čas?

Najradšej mám stretávanie sa s priateľmi pri športe v prírode, či len tak, na inšpiratívne rozhovory o tom, kam nás život práve vedie. Rada na víkend vybehnem mimo mesta – či už z Bruselu za rodinou na Slovensko, alebo spoznávať iné kúty našich regiónov. Ak je možnosť, rada utečiem pred belgickým počasím na juh Európy. Okrem toho si voľné chvíle vypĺňam čítaním či inšpiratívnymi podcastami na tému osobného rozvoja, o inováciách v manažmente, podnikaní alebo fungovaní štátu.

Čo považujete za svoj najdôležitejší krok v živote?

Je to rozhodnutie využiť jedinečné príležitosti v mojom živote na službu verejnosti. Mnohí známi sa ma často pýtajú, prečo nevyužijem svoje kvalitné vzdelanie a pracovitosť skôr na budovanie rýchlej kariéry v biznise, či v nejakom technologickom startupe. Po tom, čo som zažila tieto svety na vlastnej koži, som si uvedomila, že cool pracovné prostredie a raketová kariéra nie sú pre mňa to najdôležitejšie.

Archív L. Kleštincovej
Archív L. Kleštincovej

To najdôležitejšie je pre mňa môcť využiť svoj talent na prácu s jednoznačným vplyvom na skvalitňovanie života v našej Európe. Aj preto som sa rozhodla odísť do Bruselu a odtiaľ prispievať k iniciatívam posúvajúcim vpred milióny podnikateľov v celej Európe. Aj tí slovenskí si konečne zaslúžia diskutovať skôr o inováciách v biznise a v štáte, než o vopred uzavretých dohodách oligarchov, o zamietnutých žiadostiach o výskumné granty či o potajomky presadených nových typoch daní.

Prezradíte nám svoje ďalšie plány do budúcnosti?

V tomto momente je pre mňa najdôležitejšie získať pre Slovensko čo najlepší výsledok v blížiacich sa eurovoľbách. Naša koalícia ponúka Slovensku jedinú skutočne proeurópsku alternatívu. Užívam si aktuálne prebiehajúcu kampaň, ktorá mi otvára dvere k ľuďom a konverzáciám, ktoré sa v bežnom živote dejú málokedy. V rôznych krásnych kútoch Slovenska mám možnosť rozprávať sa so Slovákmi a Slovenkami o ich živote, starostiach a vízii pre budúcnosť samých seba, krajiny, ich detí. Verím, že ich presvedčím o mojej pripravenosti byť ich plnohodnotným hlasom v Európskom parlamente a prispejem tak k dobrému výsledku našej koalície. Je najvyšší čas, aby konečne boli zastupovaní aj na európskej úrovni tak, ako si to zaslúžia a aby nás tam brali vážne.

Skúste nám dať tri rady, pre ženy, ktoré by sa chceli vydať na cestu za vlastným snom.

Vezmite svoj život do vlastných rúk – napriek tlaku rôznych spoločenských tradícií či predsudkov máme len jeden život a je na nás, či a ako si ho užijeme naplno. Nebojte sa pri tom otvorene rozprávať o svojej ceste s ďalšími ženami a mužmi – mnohí sme si prešli hlbokou reflexiou, o ktorú sa radi podelíme. Zapáľte v sebe kreativitu a odvahu, ktoré v nás často práve náš „systém“ a školstvo utlmia. Každá máme v sebe talenty a nadšenie pre riešenie zmysluplných vecí – stačí ich odhaliť a s odvahou sa pustiť do svojej misie. Ozvite sa mi, ako vám to ide :-)

Všetky vyjadrenia v tomto článku sú osobné názory Lucie Kleštincovej a neodrážajú oficiálne stanovisko Európskej únie.

Ak máte ďalšie otázky pre p. Luciu Kleštincovú v súvislosti so zamestnaním sa v európskych inštitúciách, môžete sa jej ozvať. Jej osobnú web stránku si môžete pozrieť tu.

žiadne príspevky na zobrazenie