Maliarka Mária Kovalčíková: Maľovanie mi pomáha dopĺňať stratenú nádej a radosť

0
Maliarka Mária Kovalčíková: Maľovanie mi pomáha dopĺňať stratenú nádej a radosť
Mária Kovalčíková-Wilscek, Cyklus štyri ročné obdobia, olejomaľby, 2023-24

„Páčilo by sa mi, keby diváci na výstave načerpali určitú dávku vnútorného pokoja, pocitu tichej radosti, ale aj určitého fantazijného vzrušenia,“ hovorí autorka obrazov a zároveň kurátorka najnovšej výstavy v Galérii SPP, Mária Kovalčíková Wilczek.

Výstava v Galérii SPP skutočne stojí za návštevu. Spája krásu slovenskej krajiny a príbeh človeka. V dielach autorov Márie Kovalčíkovej – Wilczek a Milana Stana objavíte čaro slovenskej prírody i skryté posolstvá súčasnej doby.

V rozhovore nám prezradila:

  • aká bola jej cesta k umeniu,
  • čo ju pri tvorbe inšpiruje,
  • aké farby si pri svojej tvorbe vyberá,
  • aké pocity by svojimi obrazmi rada vyvolala.

Čo vás inšpirovalo stať sa maliarkou a ako ste začali svoju cestu do sveta umenia?

Asi je celkom prirodzené, že v detstve snívame o tom, čo by sme chceli v živote dokázať a čomu by sme sa chceli naplno venovať. Snívame väčšinou len o dobrých a príjemných veciach a nádherných dokonalých ľuďoch a chceme, aby sme sa takými vysnívanými aj naozaj stali. Samozrejme, že realita je niekedy celkom iná, a môže nás na tejto ceste dosť nečakane poohýbať a niekedy aj zviesť z vysnívanej cesty.

Moja cesta k výtvarnému umeniu bola v podstate celkom prirodzená. Ako dieťa som rada kreslila a často som mala doma aj zošity svojich spolužiakov, ktorí chceli, aby som im nakreslila niečo k danej učebnej látke, alebo do pamätníkov. V tom čase ma oslovovala biológia, zemepis, dejepis a literatúra, teda oblasti, kde som si mohla dotvárať svoje zošity a pustiť tak svoju fantáziu do priestoru. Postupne si ma všímali aj moje učiteľky a navrhli, aby som išla na Strednú umeleckopriemyselnú školu.

Urobila som teda talentové skúšky a začala som študovať na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave na odbore Grafika. Tam sme sa naučili a zdokonalili v rôznych kresliarskych postupoch, hlavne vo figurálnom kreslení a v kresbe zátiší aj portrétov. Po skončení školy som chcela byť ilustrátorkou, urobila som talentové skúšky na Vysokú školu výtvarných umení, ale o túto školu bol veľký záujem a študijných miest bolo málo. V tom čase som sa tam nedostala, a preto som skúšala šťastie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde som začala študovať odbor Veda o výtvarnom umení.

Pohľad na vystavené diela – Galéria SPP v Bratislave

Tu som sa naučila veľa o histórii výtvarného umenia, o rukopise jednotlivých umelcov, o obdobiach, v ktorých vznikali a vyvíjali sa umelecké školy, štýly, o ich vplyve na svetové umelecké dianie. Aj tu som mala možnosť kresliť, aj keď táto disciplína nebola na štúdiu na FFUK najdôležitejšou. Vizuálna pamäť mi však častokrát pomohla aj pri mojich teoretických seminárnych prácach a skúškach. Vznikla takto tvorivá symbióza medzi teóriou a praxou – medzi kreslením a teoretickými analýzami o výtvarnom umení. Túto duálnu špecifickosť som si následne preniesla aj do ďalšieho tvorivého života.

Mohli by ste opísať svoj umelecký štýl a techniky, ktoré pri svojej tvorbe naj-častejšie používate?

Vo svojej tvorbe používam olejové farby, ktoré nanášam na povrch plátna, alebo na povrchy drevených dosiek, drevených podkladov. Okrem olejomalieb som sa venovala aj suchému pastelu, grafickým technikám, hlavne litografii, ktorá ma uchvátila svojou mäkkosťou a maliarskymi možnosťami. Občas som namaľovala aj menšie akvarelové kompozície. Prevláda však olejomaľba na plátno a kartóny, rsp. preglejkové alebo drevené podklady.

Môj umelecký štýl je rôznorodý. Záleží na vnútornom rozpoložení, na myšlienke, ktorá ma neopúšťa, a nakoniec skončí zobrazená na plátne, možno aj v nových súvislostiach, ktoré vytvára moja fantázia a pocity.

Aké témy vás najviac priťahujú a prečo?

V tematickej oblasti ma inšpiruje história – antika, hlavne grécka mytológia a jej symbolika. Ďalšou dôležitou oblasťou inšpirácie sú voľné osobné introvertné témy, ktoré vyjadrujem aj prostredníctvom špecificky štylizovaných postáv. Sú to fantazijné motívy, ale aj aktuálne témy dnešného života, nálady, pocity aj inšpirácie prečítanou literatúrou, poéziou a vypočutou hudbou. Ale aj príroda, jej farebnosť a čistá krása, živelnosť aj ticho a šum listov, zvuky, ktoré sú jej súčasťou.

Výstava diel M. Kovalčíkovej a M. Stana v SPP, doprevádza husľový virtuóz R. Šipoš

Ako pristupujete k začatiu maľby nového obrazu? Máte špecifický postup alebo rutinu?

Keď začínam maľovať, pozerám sa na svetlo, ktoré sa dotýka povrchu plátna, niekedy má silu určovať smer štetca, alebo podporí myšlienku, ktorá sa rozvíja v procese tvorivého aktu. Niekedy nanesiem jednotný farebný podklad, ktorý ma inšpiruje k dynamickému ťahu štetca a k odvážnemu kresliarskemu gestu. Nepredkresľujem si zamýšľanú kompozíciu dopredu, ale pracujem spontánne priamo na plátne, ktoré mám pred sebou. Stáva sa však, niekedy, že si len tak, skoro bezmyšlienkovito, kreslím na papier, a vznikne zaujímavá kompozícia, ktorú potom dotvorím v kompozícii obrazu priamo na stojane.

Máte svoje umelecké vzory, ktoré ovplyvnili vašu tvorbu?

Samozrejme, ako teoretička umenia som sa zaoberala známymi umeleckými svetovými osobnosťami a štýlmi. Mne učaroval impresionizmus, ale tiež surrealizmus, páči sa mi aj kubizmus a obdivujem aj symbolizmus. Mám rada živé veselé farby V. van Gogha, kompozičné zákutia P. Gauguina, J. Sorollu, H. Matissa, S. Dalího, R. Magritta, M. Chagalla, G. Chirica, F. Kupku a pod.

Z našich slovenských umelcov je pre mňa podnetný M. Laluha, Ľ. Fulla, A. Jasusch, I. W. Kráľ a aj mladší, napr. I. Pavle, P. Polág, M. Komáček, V. Žilinčanová, B. Kolčáková, a pod., s tematikou vesmíru rozhodne exceluje Frank Jalšovský.

Spomienka na zelené leto, olej, 50 x 50 cm, 2023

Čo vás najčastejšie inšpiruje k tvorbe?

Najčastejšie ma inšpirujú ľudia, ich výzor, mimika, farebnosť, pohyb. Príroda, jej tvarové špecifiká a farebné premeny, jej jedinečnosť, ale aj literatúra, hlavne fantazijné obsahy aj rozprávkové príbehy, tiež filmy s historickou tématikou.

V súčasnosti ste kurátorkou a zároveň vystavujúcou maliarkou v Galérii SPP. Aké je to spojiť tieto dve práce?

Obidve profesie, teoretická aj praktická – maliarska, sa vzájomne dopĺňajú, a pre mňa sú obidve dôležité, lebo sa aj vzájomne inšpirujú. Niektoré myšlienky sa ľahšie namaľujú a niektoré sa jednoduchšie napíšu. Zaoberám sa aj hodnotením, resp. analýzou diel iných umelcov, mnohí majú veľmi zaujímavé a špecifické výtvarné prejavy a svojou tvorbou sú veľmi originálni a úspešní aj v celosvetovom merítku. Aj oni sami ako ľudia sú veľmi inšpiratívni. Všetky tieto spojenia vytvárajú zvláštnu tvorivú atmosféru, vnútorné dialógy, ktoré sa dostávajú na povrch prostredníctvom výtvarného aj teoretického prejavu.

S vami vystavuje aj výtvarník Milan Stano, našli ste vo vašej tvorbe nejaké spoločné prieniky?

S Milanom Stanom sme sa stretli už niekoľkokrát na rôznych výstavách ale aj iných kultúrnych podujatiach. On sa tiež zaujíma o život a spôsoby myslenia, cítenia a prejavu tvorivých ľudí. Pozná mnohých hudobníkov, výtvarníkov, spisovateľov aj politikov. Všetky tieto podnety vie náležite stvárniť nielen prostredníctvom maliarskych diel, ale aj cez karikatúry a vtipy, ktorým vytvára pôdu v časopise Kocúrkovo a v knihách, ktoré vydáva vo svojom vydavateľstve. Má rád jemný nenásilný humor, zvláštnu umeleckú nadsádzku, ktorú uplatňuje síce v menšej miere ako by sa dalo očakávať, ale práve v tomto nenápadnom fantazijnom presahu dostávajú jeho diela tajomný a meditatívne silný charakter. Ak by som mala hovoriť o spoločných prienikoch našich obrazov, tak by to bol práve tento moment, v ktorom uplatňuje jemnú a nevtieravú imagináciu a pôvabné snové situácie.

Inštalácia výstavy v Galérii SPP

Čo by ste si priali, aby si diváci odniesli z tejto výstavy?

Mne by sa páčilo, keby diváci na výstave načerpali určitú dávku vnútorného pokoja, pocitu tichej radosti, ale aj určitého fantazijného vzrušenia, aj akéhosi nového poznania a spoznania iných špecifických oblastí ľudského myslenia, cítenia, vnímania a s ním spojeného odovzdávania týchto vnútorných myšlienkových pochodov aj svojmu okoliu. Aby dokázali otvoriť svoju zamknutú komnatu akéhosi nedostupného prijímania vizuálnych aj obsahových odlišností, odklonov od realitou podmienených vecí, javov a situácií. A našli v sebe ukryté pocity vnútornej relaxácie, nenútenej pohody a spokojnosti… A hlavne aj inšpiráciu, ktorá v nich môže otvoriť nové obsahy a prístupy k sebe samým a svojim tvorivým schopnostiam.

Vo vašej tvorbe zohrávajú významnú úlohu farby. Ako si vyberáte kombinácie farieb? Aká farba je vaša najobľúbenejšia?

Mám rada teplé farby jesene: žltú, okrovú, olivovo zelenú, bordovú aj hnedú, ale aj červenú, tiež aj modrú, ale predsa len skôr teplé tóny. Výber farieb a ich kombináciu riešim priamo v procese maľovania, podľa myšlienok, ktoré chcem priorizovať na plátne.

Keby ste mali porovnať svoju tvorbu pred rokmi a dnes, v čom je rozdiel? Ako sa vaša tvorba postupom času vyvíjala?

Vo vývoji mojej tvorivej aktivity sú dôležité aj moje životné osudy, ktoré si niekedy vyžadujú moju sústredenú pozornosť a energiu. Vždy ma však zaujímali ľudia, ich reakcie, ktoré som často vnútorne analyzovala a hľadala som za nimi vždy kladnú pointu, pozitívne korene a všetko dobré, čo v nich určite bolo. Preto som sa vždy tešila, keď som sa mohla postaviť k stojanu a dávať tieto pozitívne pocity von zo seba. A to aj napriek tomu, že som niekedy natrafila na mnoho negatívnych situácií. Maľovanie je pre mňa aj relaxáciou od podobných, nie celkom vydarených, momentov. Pomáha mi vždy dopĺňať stratenú nádej a radosť, aj istotu veriť ďalej v kladné rozuzlenia a šťastné začiatky koncov, alebo konce začiatkov.

Kolobeh, olejomaľba, 70 x 100,2016

Ktoré vaše dielo má pre vás osobitný význam?

Mne vyhovuje olejomaľba s názvom Okolo sveta (Meteorit), ale tiež staršia kompozícia Kolobeh. Jedna je skôr mojim súkromným introvertným vesmírom – Kolobeh, akýmsi túžobným pocitom po jednote s celkom prírody a vesmíru a druhá – Okolo sveta, predstavuje moju predstavu o kráse nášho fyzického aj duchovného sveta, ale aj túžbu po pokoji, mieri, kráse, nádeji a dokonalej symbióze človeka s univerzom. Mám rada aj cyklus Antické reminiscencie, kde vytváram ženy, bohyne, veštkyne, šamanky aj kráľovné, kňažky a pod., ako nositeľky múdrosti, lásky, pochopenia a odvahy zdolávať prekážky sveta a života so zdvihnutou hlavou, bez umelých príkras.

Okolo sveta (Meteorit), 120 x 100 cm, 2019

Aké pocity radi vyvolávate v ľuďoch, ktorí hľadia na vaše obrazy?

Samozrejme, že som veľmi rada, keď si ľudia, čo sa pozerajú na moje obrazy, dokážu v nich nájsť niečo pozitívne a možno aj prekvapujúce pre nich samých. Niektorých zaujme svieža farebnosť, niektorým sa možno páčia viac tie realistickejšie obrazy, napr. zátišia Štyroch ročných období. Sú väčšinou ľúbivejšie, nevyžadujú si veľkú fantazijnú námahu. Sú pokojné a oddychové. Poteší ma, keď moje obrazy niečím diváka zaujmú, a ľudia mi o nich hovoria svoje názory.

Čo by ste poradili začínajúcim maliarom, ktorí len začínajú na svojich umeleckých cestách?

Myslím si, že mladí sú dnes veľmi talentovaní, ale častokrát sa spoliehajú na počítačovú techniku. Ja by som bola rada, keby nezanedbávali ani ručné kreslenie a maľovanie a maľovali aj podľa živých modelov a prípadne aj priamo v danej krajine. Samozrejme, že aj technické prostriedky im pomáhajú vytvárať tvár a podobu súčasného umenia – tvoria zaujímavý artefakt dnešnej doby, ale ručná maľba a počítačová technika sa môžu aj vzájomne harmonicky dopĺňať.

Aké sú vaše plány do budúcnosti?

Moje plány sa vždy prispôsobujú podľa momentálnych požiadavok a aj možností v oblasti výtvarného umenia, ktoré sa často v procese naplánovaných momentov a situácií aj menia a variujú. Rada spolupracujem s konštruktívne rozmýšľajúcimi umelcami, pretože vždy naplánovanú prácu určite aj dokončíme. Jedným z takýchto kolegov je aj môj spoluvystavujúci v Galérii SPP – kolega, umelec a humorista Milan Stano. V najbližšom čase by som rada zrealizovala ďalšie umelecké výstavy a kultúrne podujatia. Veľmi rada vás na ne pozvem.

Foto na titulke: potrét M. Kovalčíkovej-Wilscek, obrazy z Cyklu štyri ročné obdobia, olejomaľby, 2023-24

žiadne príspevky na zobrazenie