Miroslava Rychtárechová: Nezáleží na pohlaví lídra, ľudskosť je to, čo ľudí spája

0
Miroslava Rychtárechová: Nezáleží na pohlaví lídra, ľudskosť je to, čo ľudí spája

Nielen na Slovensku, ale aj na celom svete, je neplatená práca hlavným dôvodom, prečo sa ženy v produktívnom veku nachádzajú mimo pracovnej sily. A pritom ide o prácu, ktorá je prínosom pre spoločnosť. Často je však nedocenená. Poskytovanie starostlivosti zo strany žien sa často považuje za samozrejmosť, za prirodzenú povinnosť. Niečo určite nie je v poriadku. 

Diverzita a inklúzia by mali byť súčasťou spoločenských hodnôt. Rovnako ako rovnosť medzi mužmi a ženami a spokojnosť v práci naprieč generáciami. Našťastie, stále viac a viac spoločností a firiem na rovnosť, špeciálne rodinné benefity a pomoc zamestnancom, ako napríklad pri návrate žien po materskej, prihliada. Jednou z takých spoločností je aj Tesco Stores SR, a.s. a praktický pohľad na to, ako to všetko môže fungovať, ponúka prevádzková personálna manažérka Miroslava Rychtárechová, ktorá má viac ako 20 rokov skúseností z oblasti budovania funkčných tímov pri otváraní siete nových predajní, ako aj tvorby stratégie ľudských zdrojov.

V zaujímavom rozhovore Miroslava Rychtárechová prezradila:

  • čo je pre ňu motivujúce v práci,
  • ako je to so spravodlivým odmeňovaním v Tesco,
  • prečo je dôležité hovoriť o potrebách žien,
  • prečo sa stala ambasádorkou Equal Pay Day,
  • či sa stretla s diskrimináciou na pracovisku.

K potrebám zamestnancov musíme byť vnímaví 

Vo funkcii prevádzkovej personálnej manažérky ste už niekoľko rokov. Čo vás najviac motivuje pri práci s ľuďmi?

Snažím sa, aby som mojim osobným prínosom vytvárala dobré miesto pre prácu pre rozmanitých kolegov a kolegýň z rôzneho prostredia a životných situácií. Naši kolegovia a kolegyne tvoria naše Tesco rozmanitým a ľudskejším každým dňom viac a viac. Ich životné príbehy a osudy ma ovplyvňujú natoľko, že som odhodlaná prekračovať všetky bariéry a ukázať i okolitému svetu, že Tesco je inkluzívnym miestom, kde sa nájde každý. Nie je nad to, keď naši zákazníci oceňujú našich zdravotne znevýhodnených kolegov a kolegyne ako aj ľudí z marginalizovaných komunít  počas ich práce na predajni. Je to znak toho, že ako spoločnosť rastieme a vnímame naše odlišnosti i to, čo nás spája. Sme na dlhej ceste zmeny, ale som presvedčená, že našou veľkosťou i silou, ktorú máme ako jeden z najväčších súkromných zamestnávateľov, dokážeme inšpirovať i mnohých ďalších.

Pexels_Ivan Samkov

Vediete k podobnému zmýšľaniu aj svojich manažérov?

Pravidelne organizujeme školenie ako byť inkluzívnou manažérkou a inkluzívnym manažérom. Do konca júla 2023 ho absolvovalo 87 % našich kolegov. Toto školenie pomáha pozerať sa na odlišnosti ľudí bez predsudkov a hľadať spôsoby, ako čo najlepšie spolupracovať. Nie je to však len o absolvovaní vhodných školení. Je to predovšetkým o kultúre, ktorá sa buduje u nás dlhé desaťročia. Kultúra otvorenosti, ľudskosti, empatii, ktorá sa verím odzrkadľuje vo výnimočnosti ľudí, ktorí sú súčasťou Tesca.

Ak počúvame ľudí okolo seba, môže k nám prísť množstvo zaujímavých nápadov a môžeme vytvoriť skvelé projekty, či programy. Cítite to tak aj vy?

Áno. Určite je to pre nás dôležité. Dvakrát ročne organizujeme medzi všetkými kolegyňami a kolegami prieskum „Tvoj názor je dôležitý“. Ešte dôležitejšie ako počúvať je konať na základe spätnej väzby – to je dôvod, prečo majú manažérky a manažéri prístup k výsledkom na tímovej úrovni. To im umožňuje vnímať náladu v tíme a vytvoriť akčný plán na zlepšenie. Výsledky nášho zamestnaneckého prieskumu ukazujú, že sa stávame inkluzívnejším pracoviskom. S hrdosťou čítame vyjadrenia našich kolegýň a kolegov, ktorí opatrujú blízku osobu, že Tesco je skvelé pracovisko a odporúčali by ho oveľa viac ako spoločnosti, ktoré nie sú rozmanité.

Viete nám priblížiť nejaký konkrétny príklad nápadu, ktorý vzišiel od samotných kolegov?

Konkrétne pred viac ako desiatimi rokmi mala naša kolegyňa počas cesty do práce autonehodu a zostala v bdelej kóme. Tým, že bola osamelou matkou, zostal po nej chlapček. Naši kolegovia sa spojili a vytvorili zbierku, čím tejto rodine pomohli. Tá veľká spolupatričnosť, ktorá vtedy vznikla, nás inšpirovala k vytvoreniu systému pomoci, ktorý poznáme pod názvom Tesco anjel. Odvtedy sme už pomohli naozaj obrovskému množstvu kolegov. Naša firma tak vytvorila unikátnu formu pomoci, vďaka znásobeniu finančných prostriedkov. Tesco anjel tak pomáha už viac ako 10 rokov na Slovensku a presunul svoje krídla pomoci aj v okolitých krajinách, kde Tesco pôsobí. Tie najlepšie nápady spravidla vždy prichádzajú od našich kolegov a kolegýň.

Vo vašej spoločnosti ste zaviedli mnoho špeciálnych benefitov, pomáhate ľuďom z Ukrajiny, začleňujete ľudí so zdravotným znevýhodnením. Vytvárať vhodné podmienky sa tiež snažíte pre marginalizované skupiny, rešpektujete sexuálnu orientáciu a nepýtate sa na rodinný stav uchádzačov o zamestnanie. Je základom, byť tu pre všetkých a bez rozdielov. Týka sa to aj platovej rovnosti z hľadiska rodov? Majú vaši zamestnanci rovnaký plat za rovnakú prácu?

Tesco je zamestnávateľ s rovnakým odmeňovaním. Každá rola v našom biznise má špecifickú mzdovú sadzbu v obchodoch a na distribúcii alebo mzdové rozpätie na centrále, ktoré sa nemení na základe pohlavia kolegyne či kolegu, ktorý rolu zastáva. Znamená to, že na pozíciách vyplácame kolegyniam a kolegom rovnaký plat bez ohľadu na to, či sú to ženy alebo muži, napríklad pokladníčky a pokladníci v obchodoch majú rovnakú mzdu, rovnako je to aj v prípade platových pásiem v centrálnej kancelárii. Mimochodom je to aj zákonná povinnosť, ktorú ako zamestnávatelia musíme spĺňať.

Prečítajte si: Slovenky majú takmer o 19 % nižšie mzdy ako muži. Iniciatíva volá po zmene

Ako je to pri „Gender pay gap“?

Pri „Gender pay gap“, mzdovom rozdiely medzi mužmi a ženami, je to iné. Ten meria rozdiel medzi celkovým priemerným príjmom všetkých mužov a všetkých žien v spoločnosti bez ohľadu na pozíciu alebo mzdový stupeň. Na rozdiel od toho, koncept „equal pay“, teda rovnosť v odmeňovaní, porovnáva príjem mužov a žien pracujúcich na rovnakej pozícii alebo na pozícii s rovnakou hodnotou pre spoločnosť. Mzdový rozdiel medzi mužmi a ženami môže byť spôsobený mnohými faktormi, ako je napríklad fakt, že muži obsadzujú viac seniorské roly, zatiaľ čo ženy pracujú častejšie na juniornejších pozíciách. 

Kde vidíte vo vašej spoločnosti rozdiely najintenzívnejšie a aká je vaša firemná politika v tejto oblasti?

Vykonali sme každoročnú analýzu platov kolegýň a kolegov, ktorá odráža náš záväzok k väčšej transparentnosti. Robíme tak ako spoločnosť už 3 roky a pri tejto príležitosti zverejňujeme Správu o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity a inklúzie 2023. Dôvody na zlepšenie sú najmä zvýšenie podielu žien na vyšších líderkých pozíciách a lepšia flexibilita práce. Ak porovnáme všetky ženy a všetkých mužov v celej organizácii, sme radi, že celkový rodový rozdiel v odmeňovaní na Slovensku poklesol o 1,4 % od minulého roka, celkovo za 3 roky sledovania o 3,4 %.

Z čoho máte v tomto smere najväčšiu radosť? 

Veľmi nás teší, že viac žien má záujem pracovať na vyšších pozíciách. Približne o 9 % viac žien zastáva pozície vedúcich predajní vo veľkých formátoch našich obchodov – hypermarketoch, v porovnaní s minulým rokom, čo je veľký a viditeľný úspech našej snahy. Odkedy sme začali upriamovať našu pozornosť na túto oblasť, dosiahli sme viditeľný pokrok v znižovaní celkových rozdielov v odmeňovaní žien a mužov tým, že sme svoje úsilie zamerali na tri hlavné piliere – podporu a zaujatie talentovaných žien, posilňovanie našich líderiek a lídrov a udržiavanie inkluzívnej kultúry. Sme presvedčení, že tieto aktivity nám pomáhajú pri vytváraní rôznorodého a skutočne inkluzívneho pracoviska, kde sa každý cíti vítaný.

Pexels_Andrea Piacquadio

Ako vyzerá motivácia žien v praxi?

Uvediem príklady ako sa snažíme budovať motiváciu žien v našej spoločnosti Tesco ako aj žien, ktoré sa zapájajú do rôznych externých rozvojových programov podporujúcich ich rast a rozvoj:

  • Založili inšpiratívnu skupinu, ktorá prepája ženy zo všetkých častí organizácie – „Úspešné ženy v Tescu”. Cieľom našej inšpiratívnej skupiny je motivovať ženy, aby rástli. Skupina je určená pre kolegyne na prevádzkach, v distribučných centrách a v centrálnej kancelárii, ktoré majú záujem rásť a rozvíjať sa. Členkám našej skupiny, ktorých je aktuálne 52, poskytujeme raz za štvrťroka webináre s cieľom inšpirovať sa navzájom a odovzdať si skúsenosti. V roku 2023 sme okrem účasti na konferencii „Umenie byť ženou“ členkám priniesli webináre prostredníctvom našich líderiek na témy: „Materstvo, ako príležitosť k rastu“ a „Ako sa presadiť v mužskom svete a budovanie personálnej značky.
  • Zároveň podporujeme Akadémiu podnikavých žien prostredníctvom Nadácie Tesco. Akadémia je určená pre podnikateľky, ktoré práve začínajú podnikať, alebo už nejakú dobou podnikajú a chcú napredovať.
  • Rovnako sme naštartovali spolupráci s Britskou obchodnou komorou na Slovensku a v Českej republike a stali sa partnerom programu Equilibrium, mentorského programu pre ženy, ktorý patrí medzi popredné programy posilňovania a podpory žien v ich osobnom a profesionálnom úsilí. Cieľom je podporovať inkluzívne a výchovné prostredie, v ktorom môžu ženy prosperovať, prekonávať bariéry a dosahovať svoj plný potenciál.
  • V neposlednom rade sme sa stali partnerom celosvetovej konferencie Equal Pay Day.

Prečo je potrebné spájať ženy a hovoriť nahlas o ich potrebách?

Ženy by mali vedieť, prečo kariérne rásť. Prečo si plniť sny. Ako zvládať prácu aj rodinu zároveň tak, aby to nemalo zásadný dopad na ich duševné zdravie. A tých otázok a odpovedí je mnoho.

Equal Pay Day konferencia je o rodovej rovnosti

Stali ste sa ambasádorkou vôbec prvej slovenskej konferencie Equal Pay Day, ktorá sa uskutoční už v novembri a jej hlavným cieľom je poukázať na rozdiely v platoch medzi mužmi a ženami, ako aj posilniť postavenie žien v spoločnosti. Asi vás nebolo potrebné prehovárať alebo áno?

Pre mňa osobne to znamená veľmi veľa, pretože si myslím, že tých odvážnych žien – ambasádoriek je potrebných viac a je dobré, keď sa aj v takejto skupine stretnú rozmanitosť z rôznych sektorov a životné príbehy z rôznych kútov Slovenska. Keď je nás viac, dokážeme prinášať rôzne perspektívy a uhly pohľadu. Som presvedčená, že celá téma nie je o tom, že máme bojovať za to, aby ženám bolo lepšie. Je to o tom, aby sme veci pomenovali nahlas, prinášali konkrétne riešenia a dodávali viac odvahy ostatným ženám na to, aby vnímali, že existuje cesta k úspechu, k pochopeniu a naplneniu.

A čo tabuizované témy?

To je tá druhá strana. Aj na vlastných príkladoch môžeme poukázať na predsudky a vzorce správania a na cestu, ktorá sa dá zmeniť, keď nám na tom ľudsky záleží. Inšpiráciou pre ostatných môže byť aj naša spoločnosť samotná. V Tescu neustále dokazujeme, že sme skvelým miestom na prácu aj pre ženy. Rodová problematika bola a je stredobodom všetkých našich snáh o posilňovanie diverzity a inklúzie v našej spoločnosti. Podarilo sa nám zvýšiť zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách a takisto znížiť rozdiel v odmeňovaní žien a mužov za tri roky o 3,4 %.

Mnohí sa nezaoberajú ani marginalizovanými skupinami, kým u vás je to jedna z najdôležitejších tém.

Ženy z marginalizovaných rómskych komunít sa výrazne ťažšie zamestnávajú na Slovensku. Hovoria o tom mnohé štatistiky. Tieto ženy musia vynaložiť oveľa viac úsilia, aby boli v živote úspešné. Veď ak je žena samoživiteľka a nemá doma podporujúce prostredie, nevyhnutne musí riešiť svoju existenciu. Oveľa častejšie sa ocitá v úplnej chudobe, z ktorej vymaniť sa je veľmi ťažké. Preto urgentne potrebujú našu pomoc. Podpora marginalizovaných komunít je už súčasťou našej dennej práce, za čo sme aj hrdým nositeľom ocenenia Roma Spirit za rok 2022 za dlhoročný prístup pri vytváraní inkluzívneho pracovného prostredia pre ľudí so sociálnym znevýhodnením. V našich prevádzkach zamestnávame stovky Rómiek ako aj Rómov, podporujeme žiakov z rómskych komunít v rámci duálneho vzdelávania a zároveň pre nich vytvárame pracovné príležitosti aj možnosť kariérneho rastu.

Prečítajte si: Veronika Krajčovičová, expertka na kyberbezpečnosť: Ženy sa často stávajú obeťami rodových stereotypov a diskriminácie

Silný ženský líder

Nemáte alebo nemali ste v minulosti problémy s vnímaním vašej funkcie od mužského kolektívu? Stretli ste sa niekedy s diskrimináciou žien na pracovisku?

Práve naopak, stretla som sa vo svojom pracovnom živote s veľkou podporou a pochopením. Už počas rodičovskej dovolenky som mala možnosť pracovať na 10-hodinový úväzok prevažne z domu. Bola to doba, ktorá v tom čase „home office“ ešte poriadne nepoznala. Dostala som však šancu, ktorú som využila a pracovala na projektoch, ktoré ma napĺňali. Bolo to hlavne vďaka mojim mužským kolegom, ktorí v tom čase potrebovali pozdvihnúť schopnosti svojich manažérov a manažérok obchodov. Vytvorili mi priestor, zohľadnili, kedy môžem cestovať a boli trpezliví, ak moje dieťa ochorelo. Moja skúsenosť je, že nezáleží na pohlaví lídra, ľudskosť je to, čo ľudí spája…

Máte radu, ako sa v takomto prípade popasovať s podmienkami, v ktorých sa žena môže ocitnúť?

Moja rada je, že sa netreba vzdávať, budovanie akýchkoľvek vzťahov, aj tých kariérnych, treba postaviť na dôvere. A dôveru zase postaviť na silných autentických základoch. Napríklad pomenovať, akú máte doma situáciu, ako sa cítite, v čom sa vám nedarí skĺbiť prácu a rodinu a nebáť sa o tom hovoriť nahlas. Hľadať riešenia je vždy obojstranná cesta, autenticita a dôvera napomáha v riešení.

V čom sú ženy výnimočné? 

Mnohé štúdie poukazujú na to, že ženy pomáhajú zvyšovať produktivitu v organizácii, zlepšujú spoluprácu v tímoch a majú veľký zmysel pre spravodlivosť. Veľmi často skloňovanou schopnosťou je aj riešenie mnohých úloh naraz. Prejavujú vášeň, nadšenie a schopnosť prevziať kontrolu nad situáciou čo ich predurčuje byť skvelými líderkami.

A ako vnímate zmiešané kolektívy?

V mužských kolektívoch je nám ženám často veľmi dobre. Ak je to dobre vybalansované, ak tam nájdeme pochopenie, vytvoríme veľa dobrých vecí. Ak stále hovoríme, že je rozmanitosť vítaná, tak je to tak aj v tomto smere. Treba len nabrať odvahu a nebáť sa veci pomenovať. Byť veľmi vnímavý, odvážny a niekedy klásť viac otázok. Nebáť sa tie otázky dávať aj viac na telo, lebo len cez dobré diskusie, nájdeme nové príležitosti. 

Diskutujme o rovnosti spoločne

Prvá Equal Pay Day konferencia na Slovensku sa koná už 10. a 11. novembra. Ak chcete byť pritom a byť spolu s nami hlasom rovnosti, môžete. Zakúpte si vstupenky a príďte medzi nás, pretože na rovnosti záleží.

Zdroj foto: www.equalpayday.sk

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu