Mladí ľudia sa s osamostatnením sa neponáhľajú

0
Mladí ľudia sa s osamostatnením sa neponáhľajú
pixabay.com

Kedy sa mladí ľudia na Slovensku osamostatňujú? Je prekvapujúce, že Slovensko je jednou z krajín s najvyšším počtov mladých ľudí, ktorí zostávajú žiť s rodičmi. Ide o vekovú kategóriu pred tridsiatkou. Pred nami je v rebríčku už len Chorvátsko a Malta. Najnižšie percento mladých žijúcich s rodičmi má Fínsko a Dánsko.

Dievčatá sú samostatnejšie

V rámci 28 krajín EÚ, ktoré monitoroval Európsky štatistický úrad Eurostat, bol podiel mladých žien žijúcich s rodičmi nižší ako podiel mladých mužov. Najväčšie rodové rozdiely boli za rok 2017 v Bulharsku (19,3 % rozdiel) a Rumunsku (17,2 % rozdiel). Najmenej roztvorené nožnice nerovnosti medzi pohlaviami boli v Španielsku (5,7 %), Švédsku (4,7 %) a Malte (4,6 %).

Zdalo by sa, že nemusí ísť o ukazovatele samostatnosti, ale že to skôr môže byť záležitosťou financií, ale napríklad na Slovensku tzv. mama hotel využíva viac chlapcov (89,2 %) ako dievčat (78,9 %), pričom vyššie platy majú muži.

Dve tretiny mladých po 25-tke stále s rodičmi

Za posledných sedem rokov sa na Slovensku počet mladých v mama hoteloch mierne znížil. Vo vekovej kategórii 20 až 24 rokov je však stále vysoký podiel mladých, ktorí zostávajú doma, a to až 93 % prípadov. Vo vekovej kategórii 25 až 29 rokov bývajú pritom stále dve tretiny mladých s rodičmi. V porovnaní s okolitými krajinami si mladú vedú najhoršie, teda najmenej sa chcú osamostatniť.

„Mladí ľudia na Slovensku sú v tejto štatistike výraznejšie nad priemerom EÚ. Stredoškoláci vo väčšine žijú s rodičmi, a tým pádom im vykrývajú mesačné náklady na život. Vysokoškoláci sa už viac osamostatňujú, aj keď nie tak ako mladí v zahraničí, a niektorí žijú na privátoch či internátoch. S tým im ruka v ruke stúpajú aj výdavky, ktoré sú spojené so stravou, ubytovaním, školou, zábavou a obliekaním. Ak si šetria peniaze, tak na rezervu, prípadne na zahraničné štúdium ako napríklad Erasmus alebo letný work&travel. Menšie našetrené sumy míňajú väčšinou na cestovanie, oblečenie a zábavu,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

graf SLSP
Zdroj: Európsky štatistický úrad Eurostat, údaje za rok 2017 vo vekovej kategórii 16- 29 rokov

Nízke percento ohrozených chudobou

Slovensko má pritom jeden z najnižších podielov mladých vo veku 16 až 29 rokov, ktorí sú ohrození chudobou či sociálnym vylúčením. Zo susedných krajín sa pred nami ocitla len Česká republika, ktorá má v tejto skupine 12,1 % mladých, čo je o takmer 5% menej ako na Slovensku.

Dievčatá sú viac ohrozené sociálnou neistotou

„V tejto štatistike na rozdiel od podielu mladých žien a mužov v mama hoteli neslávne vyhrávajú dievčatá nad chlapcami, ktoré sú častejšie ohrozené chudobou či sociálnym vylúčením. Dotvára to nelichotivé prvenstvo Slovenska v rámci rovnosti mužov a žien, ktoré sú na tom horšie napríklad v získavaní práce či sú menej platovo ohodnotené ako muži. Celkovo bolo mladých vo veku 16 až 19 rokov ohrozených chudobou či sociálnym vylúčením v rámci krajín EÚ v roku 2017 približne tretina, čo predstavuje takmer 22 miliónov mladých ľudí,“ doplnila Buchláková.

žiadne príspevky na zobrazenie