Nová encyklika pápeža Františka hovorí o tom, že všetci sme na jednej lodi

0
Nová encyklika pápeža Františka hovorí o tom, že všetci sme na jednej lodi

Obľúbený pápež František podpísal a zverejnil novú encykliku s názvom Fratelli tutti (doslovný preklad: „všetci bratia“). Dňa 4. októbra 2020 bol oficiálne publikovaný text tejto encyklikyo bratstve a sociálnom priateľstve.

Encyklika je zatiaľ zverejnená v ôsmich jazykoch. Ide v poradí o tretiu encykliku pápeža Františka (2013: Lumen Fidei, 2015: Laudato Si‘). Radí sa medzi sociálne encykliky a už zožala mnohé pozitívne ohlasy aj medzi nekatolíkmi.

„Fratelli tutti“ je názov, ktorý určil pápež pre svoju novú encykliku venovanú, ako sa píše v podnadpise, „bratstvu“ a „sociálnemu priateľstvu“. Originálny titul v talianskom jazyku zostane taký, aký je – teda bez prekladania – vo všetkých jazykoch, do ktorých bude dokument šírený. Ako je známe, tieto prvé slová nového „okružného listu“ (toto je význam slova encyklika) sú prevzaté od veľkého svätca z Assisi, podľa ktorého si zvolil meno pápež František“, hovorí edičný riaditeľ vatikánskych médií Andrea Tornielli.

Pápež encyklikou vyzýva národy, aby sa usilovali o spravodlivý a bratský svet. Začínajúc začlenením sa v rodine, od uznania, že sme bratmi a sestrami. Všetci sme na jednej lodi a preto si musíme byť vedomí toho, že v globalizovanom a prepojenom svete môžeme byť spasení len spoločne. Bratstvo však musí byť podporené konkrétnymi činmi, nielen slovami. Nie iba podriadeniu sa finančným záujmom, ale službe spoločnému dobru. Politika, ktorá je schopná postaviť do stredu dôstojnosť každého človeka a zaistiť mu prácu, aby mohol každý rozvíjať svoje vlastné schopnosti.

Prečítajte si aj: Pápež František ostro kritizoval tých, ktorí zneužívajú pandémiu pre svoj vlastný profit

Odmieta trest smrti

Encyklika sa dotýka tém ako je vojna, trest smrti, otroctvo, obchodovanie s ľuďmi, podpory migrantom, nerovnosti, chudoby, izolácie, sociálnych médií, a iné.

Jasne odmieta trest smrti, je pre neho neprípustný. „Nikdy viac vojna“, hovorí pápež. „Trest smrti musí byť celosvetovo zrušený, pretože ani vrah nestráca svoju osobnú dôstojnosť“.

„Snívajme ako jedna ľudská rodina zdieľajúca to isté ľudské telo, ako deti tej istej Zeme, ktorá je naším spoločným domovom. Každý z nás prinesie bohatstvo svojej viery a presvedčenia“, píše sa v encyklike.

Sme všetci na jednej lodi

Počas písania encykliky prepukla pandémia Covidu: „Je pravdou, že svetová tragédia ako je pandémia Covid-19, prechodne oživila zmysel preto, že sme globálnou komunitou, všetci na jednej lodi, kde problémy jedného človeka sú problémy všetkých. Znovu sme si uvedomili, že nikto sa nezachráni sám, zachrániť sa môžeme len spoločne. Ako som už povedal v týchto dňoch, že táto búrka odhalila našu zraniteľnosť a odkryla falošné a nadbytočné istoty, na ktorých sme mali postavené naše denné programy, svoje projekty, návyky a priority…

Uprostred tejto búrky spadla opadla fasáda týchto stereotypov, ktorými sme kamuflovali svoje ego, v ustavičnej starostlivo o to, ako vyzeráme, a znovu sa ukázalo neúprosné a blažené vedomie, že sme súčasťou jeden druhého, že sme si vzájomne bratmi a sestrami.“

Dôležitá úloha mieru

Pápež veľmi zdôrazňuje úlohu mieru, jeho spojenie s pravdou, spravodlivosťou a milosrdenstvom. Podľa pápeža je budovanie mieru otvoreným úsilím, nikdy nekončiacou úlohou. „S mierom je spojené odpustenie: musíme milovať každého bez výnimky„, píše sa v encyklike. Neznamená to však, že sa máme nechať utláčať. Práve naopak, ten kto trpí nespravodlivosťou, musí hájiť svoje práva, aby si zaistil svoju dôstojnosť.

Podľa Radia Vaticana bola encyklika podnietená jeho stretnutím s vrchným moslimským imámom Ahmedom al-Tajíbom a podpisom spoločnej Deklarácie o ľudskom bratstve.

Foto: Vatican News

 

žiadne príspevky na zobrazenie