Podcast Očami HR: Akčné ženy v boji proti diskriminácii a nerovnosti

0
Podcast Očami HR: Akčné ženy v boji proti diskriminácii a nerovnosti

„Tie dôvody, prečo vzniká pay gap, sú dané tým, že ženy sa nedostávajú do manažérskych pozícií alebo robia slabšie platenú prácu. Druhý pohľad na to je, že to veľakrát ženy nechcú. A nechcú to preto, lebo sú zahltené doma neplatenou prácou, ktorú vykonávajú prevažne ženy.“

V novej epizóde podcastu Očami HR moderátorka Jana Sliacka privítala hostky Janku Peschlovú, advokátku z kancelárie Peschlová Podhorská a Simonu Tarnóczy, HR analytičku a projektovú manažérku Akčných žien. Diskutovali o diskriminácii na pracovisku, transparentnom odmeňovaní a právnych úpravách.

Téma Equal Pay Day je dôležitou súčasťou diskusií organizovaných Akčnými ženami, ktoré pripravujú konferencie po celom Slovensku. Jedna z najväčších sa bude konať v Bratislave od 7. do 9. novembra 2024. Prieskumy ukazujú, že spoločnosti tejto téme venujú čoraz viac pozornosti a považujú ju za veľmi dôležitú. Aké konkrétne kroky sa v tejto oblasti podnikajú, sa dozviete v našom podcaste.

Čo vlastne znamená nerovnaké alebo nerovné zaobchádzanie, ako by si definovala diskrimináciu na pracovisku z tvojho pohľadu, Simonka?

Je to jednoznačne uprednostňovanie jednej osoby alebo skupiny ľudí na základe nejakej chránenej vlastnosti alebo faktora. Diskriminácia často začína už pri inzercii, kde je citeľne naznačované, koho hľadáme či už vekovo, pohlavne alebo etnicky.

Je pekné vidieť, že spoločnosti dokážu vytvárať priestor a podmienky na to, aby sa tieto zmeny mohli diať. Vieme začať od seba, ale je skvelé, keď nám spoločnosti dávajú možnosti a ukazujú nám cesty. Držme si palce, aby sa tieto zmeny preniesli do našich spoločností a prejavili sa na rovnosti príležitostí a odmeňovania žien a mužov.

Ako sa to reálne prejavuje, napríklad pri inzercii?

Jedným z príkladov môže byť používanie termínov ako „hľadáme mladé talenty“. To už je diskriminačné, lebo uprednostňuje určitú vekovú skupinu. Aj podmienky v práci viazané na senioritu môžu byť diskriminačné, keď napríklad juniori musia pracovať počas vianočných sviatkov.

Aké vhodné nástroje proti tejto diskriminácii už dnes existujú?

Existujú etické kódexy, antidiskriminačné politiky a inkluzívne pracovné podmienky, ktoré spoločnosti môžu implementovať. Napríklad prispôsobovanie pracovných podmienok pre zamestnancov s autistickým spektrom.

Zažívate diskrimináciu na pracovisku? Prihláste sa na webinár o diskriminácii

Keď sa bavíme o Equal Pay Day a diskriminácii, čo to presne znamená? Aký je rozdiel medzi Equal Pay Day a Equal Pay?

Equal Pay Day je väčší, všeobecnejší ukazovateľ, ktorý porovnáva priemerné mzdy mužov a žien v celej spoločnosti bez ohľadu na pozíciu. Equal Pay sa zameriava na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty na konkrétnych pozíciách.

Náš inšpektorát práce a Európska únia pri príprave európskych noriem vychádzajú z toho, že Equal Pay Day prispieva aj to, že sa neuvádzajú rodovo prispôsobené názvy pozícií, napríklad účtovník/účtovníčka. Toto môže odrádzať potenciálnych kandidátov a kandidátky.

Mali by sme sa zameriavať na obsah inzerátov a snažiť sa odstrániť diskriminačné faktory, ako napríklad hľadanie mladých talentov.

V podcaste sa ešte ďalej dozviete:

  • Ako je vnímaná diskriminácia zamestnancami?
  • Najčastejšie podnety na diskrimináciu
  • Ohlásenie diskriminácie na pracovisku
  • Kto v tejto oblasti dnes ťahá za kratší koniec? Zamestnanci alebo zamestnávatelia?
  • Aký je konkrétny obsah európskej smernice o rovnakom odmeňovaní mužov a žien?
  • Týka sa táto smernica všetkých zamestnávateľov?
  • Čo presne budú musieť zamestnávatelia vykazovať?
  • Aké sú očakávania od dopadu tejto smernice na slovenský trh práce?

Viac sa dozviete v celej epizóde podcastu Očami HR, ktorá prináša hlboký pohľad do týchto dôležitých tém. Pre viac informácií a inšpiráciu si vypočujte celý rozhovor na našom youtube kanáli www.akcnezeny.sk.

 

 

žiadne príspevky na zobrazenie