Podnikateľ, ktorý vás nepoučí, nemusí dostať zaplatené

0
Podnikateľ, ktorý vás nepoučí, nemusí dostať zaplatené
unsplash.com, foto: Medienstürmer

Právo odstúpiť od zmluvy uzavretej nielen na internete do 14 dní od jej uzavretia už vstúpilo do bežného povedomia. Podnikateľ má tiež povinnosť spotrebiteľa o tomto práve riadne poučiť.

Ak tak neurobí, lehota na odstúpenie od zmluvy sa môže natiahnuť až o jeden rok. Podľa nedávneho rozsudku Súdneho dvora Európskej únie však nemusí ísť pre podnikateľov o jediný nepriaznivý následok porušenia informačnej povinnosti. V určitých prípadoch totiž spotrebitelia za už poskytnutú službu nemusia platiť.

Čoho sa prípad týkal?

Súdny dvor Európskej únie sa zaoberal prípadom, keď nemecký spotrebiteľ uzavrel ústnu zmluvu s podnikateľom mimo jeho obchodných priestorov, na základe ktorej mal od podnikateľa dostať služby spočívajúce v rekonštrukcii elektroinštalácie vo svojom dome. Podnikateľ dohodnutú službu dodal a domáhal sa zaplatenia vystavenej faktúry.

Spotrebiteľ faktúru neuhradil a namiesto toho odstúpil od zmluvy. Argumentoval pritom tým, že pokiaľ podnikateľ splnil svoj záväzok zo zmluvy skôr, ako uplynula lehota pre odstúpenie od zmluvy, idú vynaložené náklady na jeho ťarchu. Súdny dvor EÚ dal v nedávnom rozhodnutí spotrebiteľovi nakoniec za pravdu.

Prečítajte si: Na čo si dať pozor pri nákupe tovaru zo zahraničia?

https://www.freepik.com/free-photo/close-up-men-working-together_11106710.htm

Aké sú podmienky?

Z rozsudku by sa mohlo zdať, že spotrebiteľovi trochu nespravodlivo dáva možnosť vyhnúť sa plateniu za dodané služby. K tomuto záveru je však potrebných hneď niekoľko pochybení na strane podnikateľa. Kedy teda nastane prípad, že spotrebiteľ môže ťažiť z poskytnutej služby bez toho, aby ju musel zaplatiť?

Predovšetkým musí ísť o zmluvu o poskytovaní služieb. Ďalej podnikateľ neinformuje spotrebiteľa o jeho práve odstúpiť od zmluvy, začne s plnením služby alebo ju dodá celú ešte predtým, ako uplynie lehota pre odstúpenie od zmluvy bez toho, aby si to spotrebiteľ výslovne vyžiadal a spotrebiteľ od zmluvy v stanovenej lehote odstúpi.

„V okamihu, kedy podnikateľ začne s poskytovaním služby ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie bez toho, aby si to spotrebiteľ sám vyžiadal, riskuje, že spotrebiteľ od zmluvy odstúpi, čím budú zmarené náklady, ktoré už vynaložil,“ vysvetľuje Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest.

A dodáva: „Ak podnikateľ nesplnil svoju povinnosť informovať o práve odstúpiť od zmluvy, predlžuje sa navyše štrnásťdňová lehota až o jeden rok, čím podnikateľ dáva spotrebiteľovi vcelku veľkorysý priestor na uplatnenie tohto práva, a teda možnosť, ako získať službu bez platenia.“

Sú závery súdu použiteľné pre prípady slovenských spotrebiteľov?

Hoci sa spor týkal nemeckého spotrebiteľa, práva spotrebiteľov zamerané na ich informovanosť pri uzatváraní zmlúv. Rovnako ako právo odstúpiť od zmluvy uzavretej dištančným spôsobom alebo mimo obchodných priestorov, sú plne harmonizované s
európskymi predpismi. „Súdny dvor vyložil pravidlá, ktoré sú pre všetky členské krajiny EÚ spoločné, neexistuje preto dôvod, prečo by závermi súdu nemohli argumentovať aj slovenskí spotrebitelia,“ uzatvára Eduarda Hekšová z dTestu.

O dTest

dTest je najväčšou českou spotrebiteľskou organizáciou, ktorá na trhu pôsobí už od roku 1992. Táto nezisková organizácia je vydavateľom spotrebiteľského časopisu dTest, ktorý vychádza na slovenskom a českom trhu. Na stránkach mesačníka sú publikované výsledky nezávislých a objektívnych testov produktov, varovania pred nebezpečnými a zdravotne závadnými výrobkami, informácie o spotrebiteľských právach a rady, ako tieto práva účinne uplatňovať. dTest je súčasťou medzinárodnej organizácie International Consumer Research and Testing (ICRT) a Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC. Viac informácií nájdete na www.dtest.sk

žiadne príspevky na zobrazenie