Kúpili by ste si fejk? Až polovica mladých ľudí to považuje za prijateľné

0
Kúpili by ste si fejk? Až polovica mladých ľudí to považuje za prijateľné

80 % Európanov súhlasí s tým, že falšovaním výrobkov sa podporujú zločinecké organizácie a ničia podniky a pracovné miesta. Dve tretiny respondentov považujú falšované výrobky aj za hrozbu pre zdravie, bezpečnosť a životné prostredie.

Tretina Európanov však považuje kupovanie falšovaných výrobkov za prijateľné, ak je originálny výrobok príliš drahý. Medzi mladými ľuďmi tento podiel tvorí polovicu.

  • Neistota: 38 % slovenských spotrebiteľov si nebolo istých, či bol výrobok pravý alebo nie, zatiaľ čo 11 % uvádza, že si falšované výrobky kúpilo vedome.
  • Pirátstvo na internete: 13 % Slovákov pripúšťa, že niekedy využíva ilegálne zdroje na sledovanie médií, najmä na sledovanie športových prenosov.
  • Využívanie legálnych zdrojov: 4 z 10 Európanov zaplatili za prístup k obsahu z legálneho zdroja v uplynulom roku, na Slovensku to bolo 42 % používateľov.

Podľa novej štúdie o tom, ako občania v Európe vnímajú duševné vlastníctvo, ktorú uverejnil Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), sú Európania čoraz lepšie informovaní o rizikách a dôsledkoch plynúcich z kupovania falšovaných výrobkov a prístupu k obsahu z nelegálnych zdrojov.

80 % Európanov sa domnieva, že za falšovanými výrobkami stoja zločinecké organizácie a že kupovanie falzifikátov ohrozuje podniky a pracovné miesta. 83 % respondentov sa tiež domnieva, že falšovaním sa podporuje neetické správanie a dve tretiny ho považujú za hrozbu pre zdravie a bezpečnosť a pre životné prostredie.

Pokiaľ ide o pirátstvo, 82 % Európanov súhlasí s tým, že sledovanie digitálneho obsahu z nelegálnych zdrojov so sebou prináša riziko škodlivých praktík (podvodov alebo nevhodného obsahu pre maloletých).

pixabay.com

Ak je originál drahý, kúpia si fejk

Napriek týmto pozitívnym výsledkom zo štúdie takisto vyplýva, že každý tretí Európan (31 %) stále považuje za prijateľné kúpiť si falšovaný tovar, ak je originálny výrobok príliš drahý, pričom v skupine mladých spotrebiteľov vo veku 15 – 24 rokov si to myslí až polovica opýtaných (50 %).

Pokiaľ ide o prechod od teórie k praxi, 13 % Európanov uvádza, že si v uplynulých 12 mesiacoch vedome kúpili falšované výrobky. Tento podiel sa zvyšuje na 26 % vo vekovej skupine od 15 do 24 rokov, čo je dvojnásobok priemeru EÚ, zatiaľ čo v skupine od 55 do 64 rokov klesá na 6 % a nad 65 rokov je menej ako 5 %.

Podľa jednotlivých krajín sa podiel spotrebiteľov, ktorí si vedome kúpili falšované výrobky, pohybuje od 24 % v Bulharsku po 8 % vo Fínsku. Okrem Bulharska je vedomé nakupovanie falšovaných výrobkov nad priemerom EÚ v Španielsku (20 %), Írsku (19 %), Luxembursku (19 %) a Rumunsku (18 %).

Nižšia cena originálnych výrobkov zostáva najčastejšie uvádzaným dôvodom (43 %) na zastavenie kupovania falšovaných výrobkov. Kľúčovým faktorom, ktorý bráni spotrebiteľom v nakupovaní falšovaných výrobkov, sú riziká zlej skúsenosti (výrobky zlej kvality pre 27 % kupujúcich, bezpečnostné riziká pre 25 % kupujúcich a právny postih pre 21 % kupujúcich).

pixabay.com

Neistota medzi spotrebiteľmi

Zvyšuje sa aj neistota v súvislosti s autenticitou. Takmer 4 z 10 Európanov (39 %) si položilo otázku, či už kúpili falšovaný výrobok, zatiaľ čo to isté uviedla polovica mladých ľudí (52 %).

Medzi členskými štátmi takisto prevládajú značné rozdiely: zatiaľ čo približne štvrtina spotrebiteľov v Dánsku a Holandsku (26 %) si nie je istá, či si kúpili originálny výrobok, v Rumunsku je tento údaj 72 %.

Európania vyjadrili neistotu aj v súvislosti so zákonnosťou zdrojov, ktoré používajú na sledovanie online obsahu, pričom 41 % nevie, či je použitý zdroj legálny alebo nie.

Výkonný riaditeľ úradu EUIPO Christian Archambeau uviedol:

V rámci našich činností zameraných na zvyšovanie informovanosti a osvety je mimoriadne dôležité pochopiť vnímanie občanov, pretože je východiskom zmysluplných rozhovorov so spotrebiteľmi, ako aj so zainteresovanými stranami. Najnovšie vydanie štúdie o vnímaní duševného vlastníctva poskytuje nové relevantné poznatky o vnímaní porušovania práv duševného vlastníctva a opätovne zdôrazňuje potrebu zlepšovať ochranu spotrebiteľov. Takisto sa v nej potvrdzuje pozitívny vývoj, pokiaľ ide o informovanosť a dostupnosť digitálneho obsahu z legálnych zdrojov.

pixabay.com

Digitálne pirátstvo a športové prenosy

Európania sú vo všeobecnosti proti využívaniu digitálneho obsahu z ilegálnych zdrojov: 80 % respondentov uviedlo, že uprednostňujú využívanie legálnych zdrojov na prístup k online obsahu, ak je k dispozícii cenovo dostupná možnosť.

V skutočnosti takmer 9 z 10 ľudí pozná aspoň jeden druh legálnej ponuky digitálneho obsahu vo svojej krajine a viac ako 4 z 10 Európanov (43 %) zaplatilo za prístup, stiahnutie alebo streamovanie obsahu chráneného autorským právom z legálneho zdroja v uplynulom roku.

Veľká väčšina (65 %) Európanov považuje pirátstvo za prijateľné riešenie, ak obsah nie je dostupný v rámci ich predplatného.

Okrem toho 14 % Európanov pripúšťa, že vedome využilo nelegálne zdroje na prístup k digitálnemu obsahu za posledných 12 mesiacov. V prípade mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov tento percentuálny podiel stúpol na jednu osobu z troch (33 %). Nezákonné streamovacie zariadenia alebo aplikácie sa využívajú predovšetkým na sledovanie športových prenosov.

Podiel ľudí využívajúcich pirátsky obsah sa v jednotlivých krajinách líši, pričom sa pohybuje od 9 % vo Fínsku a Dánsku po 22 % na Malte.

Lepšia cenová dostupnosť a širší výber obsahu z legálnych zdrojov sú najčastejšie uvádzanými dôvodmi na zastavenie využívania nelegálnych zdrojov.

Informačný servis

Viac k témam: falšované výrobky, falšovaný tovar, PR
Zdroj: SITA.sk – Polovica mladých spotrebiteľov považuje nákup falšovaných výrobkov za prijateľný © SITA Všetky práva vyhradené.

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu