Psychické zdravie detí sa stále zhoršuje. Čo sa s tým dá urobiť?

0
Psychické zdravie detí sa stále zhoršuje. Čo sa s tým dá urobiť?
freepik.com

Nedávny prieskum HBSC pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie ukázal, že ich trápia nervozita, smútok, problémy so zaspávaním, ale aj bolesti hlavy, brucha či chrbta.

Dve alebo viac týchto ťažkostí mali na Slovensku až dve tretiny dievčat vo veku 13 až 15 rokov a okolo 40 percent chlapcov. Psychická nepohoda sa v porovnaní s predchádzajúcim kolom prieskumu najviac zhoršila u starších dievčat. Pätina z nich je ohrozená depresiou a polovica má symptómy porúch príjmu potravy. Zároveň klesá počet školákov, ktorí spia osem a viac hodín. Pätina chlapcov vo veku 13 až 15 rokov je ohrozená hraním počítačových hier, ktoré sú pre nich únikom od problémov.

Práve zhoršujúce sa psychické zdravie a odolnosť detí a potreba adresovať túto výzvu viedla
signatárov k podpisu Deklarácie o vzájomnej spolupráci a podpore pri cielenom posilňovaní
odolnosti detí a mládeže na Slovensku. Tú dnes podpísalo 15 organizácií neziskového
sektora. Iniciátori veria, že tento počet nie je finálny.

„Vyzývame ďalšie štátne aj neštátne inštitúcie, aby sa pripojili a spolupracovali na vytvorení spoločného metodického rámca zameraného na posilnenie psychickej odolnosti detí a mládeže na Slovensku. Je nevyhnutné, aby metodiky vytvorené neziskovým sektorom a štátom boli koherentné a vzájomne sa podporovali, a aby tak zabezpečili efektívnosť všetkých úrovní práce s mladými ľuďmi,“ hovorí Patrik Pauko, jeden z iniciátorov Deklarácie. Dodáva, že iniciatíva má potenciál zasiahnuť až 100 tisíc detí.

Ďalšia z iniciátorov, Bibiana Klimentová, zdôrazňuje, že deklarácia a následné kroky sú
odpoveďou na naliehavú potrebu implementovať účinné stratégie reziliencie, ktoré
zabezpečia vyššiu odolnosť a optimálnejšie prospievanie budúcich generácií.

„Skúsenosti z programov odolnosti pre deti a dospievajúcich zo sveta potvrdzujú, že prostredníctvom rôznych intervencií sa zvýšila ich psychická odolnosť a pozitívna zmena pretrvala aj pol roka po skončení programov. Práve detstvo a dospievanie sú dôležité vývojové fázy pre realizáciu intervencií posilňujúcich psychickú odolnosť,“ dodáva.

Organizácie sa zaviazali spojiť sily a vytvoriť spoločnú databázu dostupných a overených
nástrojov, zdieľať ich a aktívne aplikovať v praxi, aby mohli slúžiť všetkým pri práci s deťmi a
mládežou. Jedným zo signatárov je aj Junior Achievement Slovensko.

„Našim poslaním je prispievať k zvyšovaniu práve tých zručností, ktoré pomáhajú mladým ľuďom stať sa aktívnymi a úspešnými. Vytvárame príležitosti a možnosti na rozvoj talentu, naši absolventi vedia, čo v živote chcú, a ako to dosiahnu. Je pre nás preto nesmierne dôležité byť partnerskou súčasťou iniciatívy podporujúcej zmysluplný a vyrovnaný rozvoj detí,“ hovorí o motivácii pripojiť sa Marta Slováková, CEO organizácie.

Podpis Deklarácie je zároveň míľnikom v trvalejšom úsilí odbornej platformy a jej podporovateľov prepájať doposiaľ oddelené iniciatívy v prospech zdravia a odolnosti mládeže.

Zoznam signatárov:

Liga za duševné zdravie
Rada Mládeže Slovenska
Slovenský skauting o.z.
DOMKA Združenie saleziánskej mládeže
Laura, združenie mladých
Vidiecky parlament mládeže
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu
Junior Achievement Slovensko
D.O. Fenix
IPčko
eRko Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Outward Bound Slovensko
TENENET o.z.
Zväz skautov maďarskej národnosti
Bene Esse

žiadne príspevky na zobrazenie