Ambasáda Spojených štátov amerických na Slovensku reaguje na tému rodovej rovnosti

0
Ambasáda Spojených štátov amerických na Slovensku reaguje na tému rodovej rovnosti
Gautam A. Rana

Rovnosť platov medzi pohlaviami sa stala jednou z najčastejšie spomínaných tém v súčastnosti. Dostávajú ženy a muži primeranú sumu peňazí za svoju prácu? Mali sme o tom možnosť diskutovať s Veľvyslancom Amerického veľvyslanectva na Slovensku, Gautam A. Ranom, aby sme preskúmali stratégie a pokrok pri riešení tohto problému.

Existujú vo vašej domovskej krajine typické stereotypy medzi pohlaviami? Spozorovali ste nejaké rozdiely aj na Slovensku?

Aj napriek tomu, že Spojené štáty urobili významné kroky pri mazaní stereotypov medzi pohlaviami, stále existujú situácie, v ktorých sa ešte stále vyskytnú. Je tiež dôležité poznamenať, že aj v Spojených štátoch máme problém s rozdielom v platoch – v roku 2023 ženy v Spojených štátoch zarobili približne 82 centov za každý dolár zarábaný mužmi.

Aj keď je zrejmé, že je pred nami ešte veľa práce, môžem povedať, že tieto stereotypy sú stále viac a viac v spoločnosti eliminované. Najmä vďaka pomoci mnohých jednotlivcov a komunít, ktoré presadzujú rodovú rovnosť. Rozdiel v platoch sa tiež pomaly zmenšuje – pred dvadsiatimi rokmi ženy zarábali 65 centov za každý dolár zarábaný mužmi.

Americký veľvyslanec počas svojej funkcie
Americký veľvyslanec počas svojej funkcie

Podobné platové rozdiely existujú aj na Slovensku. Podľa ročnej správy o sociálnej situácii slovenskej populácie za rok 2022, ktorú vypracoval ústav sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ženy na Slovensku dostávali 84 centov za každé euro zarábané mužmi. Avšak podobne, ako v Spojených štátoch aj tu na Slovensku sa vyvíja úsilie, aby bol tento rozdiel eliminovaný. Napríklad, naše veľvyslanectvo podporovalo konferenciu ku dňu rovnocenného platu, ktorú organizovalo AmCham Slovakia, aby upozornila na túto tému.

Ženy dokážu vykonávať svoju prácu rovnako profesionálne ako muži.

Prečo si myslíte, že muži zarábajú ročne viac ako ženy?

Pán veľvyslanec s rodinou pri Soche slobody
Pán veľvyslanec s rodinou pri Soche slobody

Rozdiel v odmeňovaní medzi pohlaviami je zložitý a často zakorenený v historických predsudkoch a stereotypoch. Spojené štáty sa snažia o zabezpečenie rovnosti v súlade so zákonom, spravodlivej odmeny a rovnakých príležitostí pre všetkých. Podporujeme niekoľko iniciatív, ktoré sa snažia o zabezpečenie prístupu k dobre plateným pracovným miestam pre všetkých.

Tieto iniciatívy, dopĺňajú už existujúce opatrenia, zamerané na posilnenie ekonomickej bezpečnosti žien. Týkajú sa aj zvýšenia minimálnej mzdy, podpory ženských podnikov a výhod v rámci materinskej starostlivosti o deti. Tento všestranný prístup skutočne pomáha k dosiahnutiu spravodlivého odmeňovania.

Aké charakteristické vlastnosti majú pracujúce ženy, ktoré mužom často chýbajú?

Je dôležité si uvedomiť, že jednotlivci, bez ohľadu na pohlavie, disponujú skvelými zručnosťami a vlastnosťami, ktoré prispievajú k pracovným úspechom. Mali by sme sa sústrediť na docenenie jednotlivých zručností, ktoré každý jeden z nás prináša do svojej práce, bez ohľadu na pohlavie. Tento prístup prispieva k spravodlivej firemnej kultúre, kde každý môže prosperovať na základe toho, čo do firmy, ako jednotlivec prinesie.

Muži aj ženy, môžu do svojej práce prispieť rovnako hodnotne. Nezáleží na pohlaví.

Aké kroky plánuje vaša ambasáda spraviť, pre posilnenie rovnosti pohlaví na Slovensku?

Ako americký veľvyslanec na Slovensku, môžem povedať, že posilňovanie rovnosti pohlaví a zabezpečovanie rovnakých príležitostí pre ženy a mužov, je prioritou Spojených štátov. Zaviazali sme sa podporovať iniciatívy, ktoré intenzívne riešia tento problém. Naša ambasáda úzko spolupracuje so slovenskou vládou pri podpore rovnosti pohlaví v oblastiach ako vzdelanie, zamestnanie, zdravotnej starostlivosti a politická účasť.

Podporujeme aj iniciatívy, ktoré riešia násilie a diskrimináciu žien. V spolupráci s našimi slovenskými partnermi, sa snažíme vytvoriť spravodlivú spoločnosť, kde každý jeden z nás bez ohľadu na pohlavie, má možnosť dosiahnuť svoj plný potenciál.

Preklik na web stránku Amerického veľvyslanectva:
Pán veľvyslanec s americkým prezidentom Johnom Bidenom
Pán veľvyslanec s americkým prezidentom Johnom Bidenom
O platovej rovnosti medzi pohlaviami sa budeme rozprávať aj na evente Akčných Žien Equal Pay Day už v novembri roku 2024. Vstupenku si môžete zakúpiť tu:

žiadne príspevky na zobrazenie