Slávne ženy – Matka Tereza, malá žena s veľkým srdcom

0
Slávne ženy – Matka Tereza, malá žena s veľkým srdcom

„Snaž sa, aby ľudia po stretnutí s tebou odchádzali vždy trochu šťastnejší.“ – Matka Tereza

Matka Tereza bola výnimočná žena a matka celého sveta. Neviedla prepychový život, v jej rukách nebola moc, a predsa sa stala symbolom dobra a sily pre celý svet. Celý svoj život túžila byť misionárkou, ale nikdy nie rehoľníčkou. No život to zariadil po svojom. Stala sa z nej najslávnejšia rehoľníčka na celom svete.

Ako sa z obyčajného dievčaťa stala silná žena v radoch cirkvi

Matka Tereza vlastným menom Agnes Ginxhe Bojaxhiu sa narodila v Severnom Macedónsku v roku 1910 a umrela v Indii ako 87-ročná. Bola radovou sestrou albánskeho pôvodu, zakladateľkou rehoľného rádu Kongregácia misionárky lásky (ľudovo: sestry Matky Terezy) a nositeľkou Nobelovej ceny za mier. V roku 2003 ju Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslavenú a v roku 2016 sa vďaka vyhláseniu pápeža Františka stala svätou.

Už vo veku 7 rokov sa po smrti otca spolu so svojimi dvomi súrodencami stala polosirotou. Celé svoje dospievanie túžila po misionárskom živote, rehoľníčkou sa stať nechcela. K tomu, aby sa dostala do Indie a mohla si tak naplniť svoj misionársky sen, mala jedinú možnosť. Vstúpiť do rehoľného rádu. Preto ako 18 ročná vstúpila do rehole, jej spolusestrou pri vstupe bola Mária Magdaléna. Po zložení svojho sľubu sa stala učiteľkou dejepisu a geografie. Ako učiteľka nemala žiadne učebné pomôcky. Ako tabuľa je slúžila obyčajná kopa špiny a prachu, do ktorej paličkou písala.

Ako 38-ročná požiadala svoju matku predstavenú o dovolenie žiť mimo kláštor. Dôvodom bolo, že chcela odísť do Kalkaty, pracovať v chudobných štvrtiach a zasvätiť svoj život pomoci tým, ktorý to najviac potrebujú. Dokonca v tom istom roku si urobila zdravotný kurz a otvorila svoju prvú školu pre chudobné deti. Zároveň si k svojim rehoľným sľubom chudoba, čistota, poslušnosť pridala aj sľub horlivo pomáhať chudobným.

Matka Tereza bola obrovským odporcom potratov. Označila ich za „najväčšieho ničiteľa mieru súčasnosti“. Tvrdila, že: „ak je matka schopná a ochotná zabiť vlastné dieťa, čo bráni tomu, aby som zabil ja teba a ty mňa?“ Podľa nej medzi tým nebol žiadny rozdiel.

Prečítaj si:Slávne ženy: Jacqueline Kennedy vôbec nebola utrápenou manželkou

Series: Reagan White House Photographs, 1/20/1981 – 1/20/1989 Collection: White House Photographic Collection, 1/20/1981 – 1/20/1989 – This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required.

Ocenená celým svetom

„Ceny nie sú pre mňa, ale pre mojich ľudí. Sú pre ľudí, ktorých si konečne niekto všimol.“ – Matka Tereza

India si Matku Terezu vážila natoľko, že ju po jej smrti poctila štátnym pohrebom rovnako ako aj Mahatma Gándiho. Zároveň ju ako prvú osobu nenarodenú v Indii ocenila významnou medailou lotosového rádu. Ocenil ju aj princ Filip za jej podporovanie náboženstva. Univerzity vo Washinghtone a v Cambridge jej udelili čestný doktorát. Spojené štáty americké ju ocenili honorárnym občianstvom. Je po nej pomenované medzinárodne letisko v Tirane a liturgická spomienka v katolíckej cirkvi na Matku Terezu je 5. septembra.

Jej najvýznamnejšou cenou je Nobelova cena za mier, všetky peniaze, ktoré vďaka tejto cene získala investovala do výstavby nových domov pre umierajúcich, narkomanov a deti.

Matka Tereza bola veľmi dobrou priateľkou s princeznou Dianou. Zvykli sa spoločne modlievať a prechádzať po uliciach držiac sa za ruky. Dokonca Matka Tereza umrela len 5 dní po smrti princeznej Diany.

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ – Matka Tereza

Prečítaj si: Slávne ženy – Indira Gándhiová začala s politikou už ako dvanásťročná

Odvrátená stránka Matky Terezy

Odporcovia cirkvi tvrdia, že v skutočnosti nie je žiadnym symbolom pokory, nazývajú ju krutou a anjelom pekla. Je obviňovaná za spreneveru peňazí, podporu diktátorov, obchod s deťmi a ubližovanie chorým. Vraj chorým zámerne odopierala liečbu, pretože verila, že utrpením sa približujeme ku Kristovi. Tieto tvrdenia, ale ostávajú len tvrdeniami bez podloženia faktami. Žiadne z týchto tvrdení sa nikdy oficiálne nepotvrdili a viackrát boli odborníkmi vyvrátené. Preto Matka Tereza aj naďalej ostáva matkou celého sveta, symbolom lásky, dobra a pomoci. Jej životný príbeh je rozhodne hodný nasledovania.

„Nesnaž sa robiť veľké veci, ale len malé veci s veľkou láskou.“ – Matka Tereza

Foto: Kingkongphoto & www.celebrity-photos.com from Laurel Maryland, USAMother Teresa best © copyright 2010

žiadne príspevky na zobrazenie