SROčka…čo to vlastne znamená?

0
SROčka…čo to vlastne znamená?
Foto: pexels.com

Jednou z najčastejších foriem podnikania je podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným (sro).

Takéto podnikanie pôsobí na ľudí serióznejšie či dôveryhodnejšie ako obyčajná živnosť. Tento pojem už určite poznáte. A možno samé zvažujete to, že by ste sa do takejto formy podnikania pustili, len neviete, čo presne to obnáša. Tak si to skúsime aspoň v skratke vysvetliť.

Čo je sro?

Spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálová spoločnosť. Je to právnická osoba, a teda je to samostatná osoba. Na rozdiel od živnosti je potrebné oddeliť túto spoločnosť od seba ako osoby. Má svoje pohľadávky, záväzky, a čo si mnohí konatelia neuvedomujú, aj svoje financie.

Môže ju založiť jedna osoba, maximálne však 50 spoločníkov. Jedna osoba môže založiť maximálne 3 sročky. Pri založení sro sa povinne tvorí základné imanie minimálne 5 000 €, ktoré musí byť v prípade jedného spoločníka splatené vopred. Toto splatenie sa najčastejšie preukazuje vyhlásením správcu vkladu, že vklad bol prijatý (najčastejšie) v hotovosti.

Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného základného imania, resp. do výšky svojho vkladu. To znamená, že ak by spoločnosť nezvládla plniť svoje záväzky, ohrozené sú tie peniaze alebo majetok, ktoré ste do spoločnosti vložili. Vášho osobného majetku sa to netýka.

Založenie a vznik sro

Sro sa zakladá zakladateľskou listinou (jeden spoločník) alebo spoločenskou zmluvou (viac spoločníkov). Tento dokument obsahuje údaje ako obchodné meno, predmety podnikania, mená konateľa, spoločníkov, výšku základného imania a pod.

Obchodné meno spoločnosti musí v názve obsahovať označenie „spoločnosť s ručením obmedzeným“ alebo skratky „spol. s r.o.“ alebo len „s.r.o.“. Toto označenie je uvedené v spoločenskej zmluve, zapíše sa do obchodného registra a používa sa vo všetkých dokladoch spoločnosti.

Podpísaním spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny je spoločnosť založená. Vzniká až zápisom do obchodného registra. A aj svoju podnikateľskú činnosť môže začať vykonávať až po svojom vzniku.

Správny poplatok pre vznik sro je pri elektronickom podaní 150 €, pri papierovom podaní 300 €. Tiež ešte budete platiť poplatky za overenie podpisov.

Momentálne je proces založenia spoločnosti veľmi rýchly. Ja som si to skúsila sama a trvalo mi to asi tri týždne. Najdlhšie trvalo, kým som čakala na doručenie všetkých dokladov z rôznych úradov.

Existujú tiež spoločnosti, ktoré sa venujú priamo zakladaniu spoločností. Takže ak si chcete svoju prácu uľahčiť, tak treba jednu z nich osloviť.

Prečítajte si viac informácií o tom, čo je dôležité pre podnikanie a ako začať podnikať (aj bez peňazí)

sro, podnikanie, podnikatel, firma
Zdroj foto: pexels.com

Kedy je výhodné založiť si sro?

  • ak sa bojíte rizika ručiť celým svojim majetkom, pri sro sa ručí len do výšky vkladu do spoločnosti,
  • očakávate, že budete mať vysoké záväzky,
  • chcete sa vyhnúť plateniu odvodov, prípadne ich minimalizovať,
  • vyžadujú to obchodní partneri,
  • chcete pôsobiť dôveryhodnejšie,
  • minimalizovať svoje straty v prípade neúspechu.

Povinnosti pri sro

Ako som už spomínala, sro je samostatný subjekt. Má povinnosť viesť podvojné účtovníctvo a podávať daňové priznanie každý rok. Od tohto roku už elektronicky.

Sro platí momentálne daň vo výške 21 %. Touto daňou sa zdaňuje daňový základ. Ten si zistíte, ak zo svojho zisku ako výnosy mínus náklady. Tento zisk sa upraví o náklady a výnosy, ktoré nie sú daňové. V prípade daňovej straty, daň neplatíte.

Ako konateľ sro bez odmeny nemusíte platiť žiadne odvody.

Tu len spomeniem, že ak ste zdravotne poistený na Slovensku, tak zdravotné poistenie si platiť nejakým spôsobom musíte. Ak ste na materskej/rodičovskej dovolenke, platí toto poistenie za Vás štát. Ak ste zamestnaný, máte to vybavené v rámci práce. Ak je sro váš hlavný príjem, tak už tieto odvody riešiť treba.

Sro má tiež povinnosť tvoriť zákonný rezervný fond zo zisku. Ten sa tvorí vo výške 5 % zo zisku. Povinnosť je vytvoriť minimálne zákonný rezervný fond vo výške 10 % zo základného imania.

Takže na konci roka sro vygeneruje zisk, ktorý si môžete vyplatiť alebo ho ponecháte v sro. Pri výplate dividend máte ešte povinnosť platiť daň vo výške 7 %.

Sro si môžete založiť popri materskej/rodičovskej dovolenke, zamestnaní, alebo ako svoju hlavnú činnosť, v jednotlivých krokoch a povinnostiach nie je žiadny rozdiel, ani to neovplyvní výšku materského či rodičovského príspevku.

Ak máte otázky alebo už svoju sro máte a potrebujete pomôcť s účtovníctvom, napíšte mi.

A ak si na sro predsa ešte len netrúfate, radi by ste podnikali na živnosť, množstvo užitočných informácií nájdete v ebooku odo mňa.

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu