Reťazec Tesco a jeho partneri: Potravinový odpad znižuje už 80 dodávateľov

0
Reťazec Tesco a jeho partneri: Potravinový odpad znižuje už 80 dodávateľov
  • Takmer 10 % celosvetových emisií skleníkových plynov pochádza z plytvania potravinami
  • Tesco si uvedomuje význam tejto výzvy, na jej riešení spolupracuje s 80 dodávateľmi na globálnej úrovni, viacerí z nich majú pritom sídlo v strednej Európe aj na Slovensku
  • Dôležité je znižovať straty a plytvanie potravinami v celom dodávateľskom reťazci, nielen v maloobchode a spotrebe

Nedávno publikované údaje WWF a globálny výskum spoločnosti Tesco Driven to waste odhadujú, že takmer 10 % všetkých emisií skleníkových plynov je výsledkom plytvania potravinami – od farmy na tanier. To je ekvivalent takmer dvojnásobku ročných emisií, ktoré produkujú všetky autá, ktoré jazdia
v USA a Európe. Správa ukazuje, aké dôležité je znižovať straty a plytvanie potravinami v celom dodávateľskom reťazci, nielen v maloobchode a spotrebe.

Do roku 2030 sa potravinový dodávateľský reťazec stane jediným najväčším zdrojom globálnych emisií a bude generovať viac emisií ako letecký priemysel, ak nezmeníme svoje správanie.
Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) odhaduje, že ročne sa v distribúcii,
maloobchode a domácnostiach vyhodí 1,3 miliardy ton.

Nedávna správa Driven to Waste: Global Food Loss on Farms naznačuje, že na farmách po celom svete vznikne ďalších 1,2 miliardy ton potravinových strát a odpadu. Nová štúdia poukazuje na to, že zo všetkých vyprodukovaných potravín vo svete sa nezje zhruba až 40 percent, čo je výrazne viac ako pôvodne odhadovaný objem 33 percent.

Ako zvrátiť tento nepriaznivý stav?

Zvrátiť neželaný stav dokážu potrebné opatrenia, a preto Tesco nielenže pracuje na znižovaní plytvania potravinami vo svojich vlastných prevádzkach, ale spolupracuje aj so svojimi dodávateľmi na znižovaní plytvania potravinami z farmy na tanier. Na globálnej úrovni 80 dodávateľov Tesca zverejňuje údaje o potravinovom odpade a postupuje potrebným smerom vedúcim k zníženiu plytvania potravinami. Deväť z týchto dodávateľov má pritom sídlo v strednej Európe, jeden z nich pôsobí aj na Slovensku.

„Zníženie plytvania potravinami je jednoduchá cesta k zníženiu emisií uhlíka z potravín. Oceňujem úsilie našich dodávateľov, že sa k nám pridali – či už pri monitorovaní, meraní alebo riešení potravinového odpadu na svojich farmách. Z hľadiska zmeny klímy je publikovanie správ o plytvaní jedlom veľkým krokom k zníženiu vplyvu potravín na emisie skleníkových plynov, pretože nemáme čas plytvať,“ hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.

Zverejňovanie údajov o odpade

Deväť dodávateľov vlastnej značky Tesco (ABP, AM FRESH, BROP Slovakia, G&CE, Hilton Food, Daifressh, Mastergood, La Lorraine a Greenyard Frozen) zverejňuje svoje údaje o potravinovom odpade ako súčasť spoločného záväzku bojovať proti plytvaniu potravinami v strednej Európe. Predstavujú 25 % podiel predaja vlastných značiek čerstvých potravín v Tescu, a preto ich opatrenia na znižovanie množstva potravinového odpadu môžu výrazne pomôcť zvrátiť tento negatívny trend.

Príkladom jednoduchých vecí, ktoré pomáhajú v boji proti plytvaniu potravinami, je slovenský
dodávateľ vlastnej značky pre Tesco BROP. Táto spoločnosť začala ako producent zemiakov v roku 2005. Aj vďaka spolupráci s Tescom sa stala úspešným dodávateľom pre všetky naše stredoeurópske prevádzky, zásobuje nielen Slovensko, ale aj Maďarsko a Českú republiku. Stala sa významným producentom cibule, kapusty, cesnaku, mrkvy a petržlenu.

Stará sa o planétu

Spoločnosť BROP berie svoj podnikateľský úspech vážne a stará sa o životné prostredie i planétu. S týmto cieľom v spolupráci s Tescom začal BROP merať svoj potravinový odpad a dnes spoločnosť vydáva svoju druhú správu o plytvaní potravinami, v ktorej sa uvádza, že dokázali zachrániť 70 ton
vypestovaných plodín, čo predstavuje 13,3 % zníženie množstva potravinového odpadu oproti
minulému roku.

„Hlavným rozdielom v tomto roku bolo úspešné uvedenie nášho nového radu ,Baby potato‘ na trh
v Českej republike a na Slovensku a očakávame, že bude uvedený na trh aj v Maďarsku. Vďaka
tomuto radu sme znížili množstvo zemiakov, ktoré zostali bez zberu, o 70 ton v porovnaní s
východiskovými údajmi,“ vysvetľuje riaditeľ spoločnosti BROP Juraj Mačaj.

Vďaka kombinovaným účinkom zmeny klímy a ochorenia COVID-19 je boj proti plytvaniu potravinami naliehavejší než kedykoľvek predtým. COVID-19 a zmena klímy medzitým odhalili aj nedostatky v globálnom potravinovom systéme, čím sa zvyšuje plytvanie potravinami, čo má vplyv na príjmy poľnohospodárov a zvyšuje počet ľudí, ktorí nemajú k dispozícii dostatok potravín.

„Potravinový odpad je nielen ekonomickým a sociálnym problémom, ale má aj významné environmentálne dôsledky. Jednou z najväčších výziev 21. storočia je nakŕmiť rastúcu populáciu
a zároveň vytvoriť udržateľný a bezpečný potravinový systém. Potraviny, ktoré nie sú zjedené,
spracované alebo kompostované správnym spôsobom, výrazne zvyšujú naše emisie CO 2 a zároveň zdroje na ich výrobu sú tiež plytvaním, ktoré si nemôže dovoliť ani naša planéta, ani my.

Krok k udržateľnej budúcnosti

Každá iniciatíva, ktorá sa zaoberá plytvaním potravinami, je krokom k našej udržateľnej budúcnosti. Preto WWF vyzýva všetky zainteresované strany, aby do roku 2030 znížili plytvanie potravinami na polovicu a znížili straty potravín. Svetové potravinárske spoločnosti by k tomu mali výrazne prispieť a dúfame, že pri týchto snahách budú maximálne transparentné,“ dodáva Irena Lucius, regionálna riaditeľka pre ochranu prírody v rámci WWF pre strednú a východnú Európu.

Spolupráca s ostatnými je pre Tesco kľúčom v boji proti plytvaniu potravinami. Celkovým prístupom spoločnosti Tesco vždy bolo čo najviac využívať potraviny stále vhodné na konzumáciu. Príkladom je produktový rad Perfectly Imperfect, vďaka ktorému Tesco dokáže ponúknuť vybrané kusy ovocia či zeleniny s netypickým tvarom, avšak plnohodnotnou chuťou.

Tesco zároveň neúnavne pracuje na distribúcii nepredaných potravín do potravinovej banky a miestnych charitatívnych organizácií a motivuje zákazníkov, aby neplytvali potravinami doma. Tesco podporuje mnoho mimovládnych aktivít, ktoré pomáhajú zamerať sa na plytvanie potravinami na Slovensku a prinášať širšie pozitívne zmeny.

Viac informácií o údajoch o plytvaní potravinami od dodávateľov a spoločnosti Tesco nájdete na:
corporate.tesco.sk

Jedinečnosť Tesca

  •  Tesco je jediným maloobchodným reťazcom na Slovensku, ktorý zverejňuje svoje údaje o
    plytvaní jedlom a pravidelne to robí od roku 2016/17. Tesco na Slovensku predalo v rozpočtovom roku 2020/21 557 486 ton potravín, z toho 8 569 ton sa nepredalo zákazníkom. Išlo o potraviny vhodné na ľudskú spotrebu, krmivo pre zvieratá, ale aj potraviny, ktoré už neboli vhodné na darovanie a skončili ako odpad.
  • Celkový objem odpadu v Tescu uplynulom roku dosiahol 3 098 ton, čo je skvelý výsledok a tvorí len 0,55 % z celkového množstva všetkých potravín. V porovnaní s naším východiskovým rokom 2016/17 ide o 69 % zníženie, čo znamená, že Tesco naďalej prekračuje cieľ udržateľného rozvoja OSN 12.3 – do roku 2030 znížiť množstvo potravinového odpadu o polovicu.
  • Vďaka dlhodobému partnerstvu s Potravinovou bankou Slovenska a jej lokálnymi partnermi Tesco v minulom roku darovalo 2 079 ton potravín. Z tohto množstva bolo pripravených päť miliónov porcií jedla pre ľudí v núdzi.
  • Z obchodov Tesco bolo redistribuovaných 90 % nepredaných potravín vhodných na konzumáciu, čo znamená, že sa Tesco približuje k naplneniu záväzku nulového potravinového odpadu.
  • Od roku 2016/17 Tesco prostredníctvom programu darovania pre ľudí v núdzi zachránilo 6 430 ton potravín. Tým, že Tesco zabránilo, aby sa z nich stal odpad, ušetrilo až 20 574 ton emisií. Okrem toho Tesco darovalo 8 897 ton ako krmivo pre zvieratá.

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu