Úspešná transplantácia srdca na Slovensku pred 25 rokmi

0
Úspešná transplantácia srdca na Slovensku pred 25 rokmi

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., má za sebou 418 úspešných
transplantácií srdca. Prvá úspešná transplantácia srdca v NÚSCH, a.s. sa uskutočnila pred 25 rokmi.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (NÚSCH, a.s.), Bratislava si pripomína už 25. výročie úspešnej transplantácie srdca v NÚSCH, a.s. a v novodobých dejinách samostatnej Slovenskej republiky.
Systematický program transplantácie srdca na Slovensku založil prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc., FESC. Pod jeho vedením vznikla v Bratislave pracovná skupina „Transplantácia srdca.“ Po viacročnej príprave v noci z 20. na 21. marca 1998 chirurgický tím transplantoval srdce vtedy 58-ročnému príjemcovi. Pacient Štefan Petrík z Jura nad Hronom žil s transplantovaným srdcom 9,5 roka, pričom nezomrel na srdcové ochorenie. Prvú transplantáciu srdca u nás vykonal lekársky tím pod vedením prof. MUDr. Viliama Fischera, CSc., FICS.

Vysoká úspešnosť transplantácií

Transplantácia srdca predstavuje štandardnú liečebnú metódu inak neriešiteľného chronického zlyhávania srdca. Počet pacientov, ktorí by takúto liečbu potrebovali, sa neustále zvyšuje. Ide o celosvetový trend.
V súčasnosti už má NÚSCH, a.s., za sebou 418 úspešných transplantácií srdca (399 dospelých pacientov a 19 detí). NÚSCH, a.s., tiež prebral do dlhodobej starostlivosti 58 slovenských občanov, ktorí podstúpili transplantáciu srdca v zahraničí, prevažne v Českej republike do roku 1998. K 31. decembru 2022 bolo na čakacej listine na transplantáciu 47 pacientov.

Prečítajte si aj: Transplantácia srdca nie je samozrejmosť

Nedostatok darcov

NÚSCH, a.s., počas pandémie COVID-19 úspešne zrealizoval 20 transplantácií srdca. V roku 2020 celkovo 25 transplantácií. Ide o najvyšší počet transplantácií srdca v porovnaní s minulými rokmi. Štyri srdcia darcov boli zo susednej Českej republiky. „Rozsah skúseností, aj výsledky programu transplantácie srdca v NÚSCH, a.s., sú porovnateľné s najvyspelejšími pracoviskami v Európe. Počet transplantácií srdca v SR stagnuje v poslednej dobe na približne 20 ročne, čo zďaleka nezodpovedá počtu čakateľov. Hlavným dôvodom je nedostatok darcov. Každý úspešný transplantačný program závisí od identifikácie potenciálneho darcu,“ uviedla primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC.

NÚSCH, a. s. otvoril nové moderné priestory pre Oddelenie arytmií a kardiostimulácie

Bez spolupráce by to nešlo

V rámci realizácie transplantačného programu úzko spolupracujú:

  • Kardiochirurgická klinika LF UK a NÚSCH, a.s., pod vedením prednostu
    doc. MUDr. Michala Hulmana, PhD.
  • Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH, a.s., pod vedením primárky
    doc. MUDr. Evy Goncalvesovej, CSc., FESC
  • Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny NÚSCH, a.s., pod vedením
    primárky MUDr. Ingrid Olejárovej, PhD., MPH
  • Ďalšie pracoviská NÚSCH, a.s., a iné zdravotnícke zariadenia

Dejiny transplantácie srdca

NÚSCH, a.s., je jediné pracovisko na Slovensku, kde sa vykonávajú transplantácie
srdca. Historicky prvú transplantáciu srdca na svete uskutočnil Christiaan NeethlingBarnard 3. decembra 1967 v Kapskom meste. Zákroku sa podrobil 55-ročný muž s ťažkým poškodením a globálnym zlyhávaním myokardu. Reakcie boli rôzne – od nadšenia až po skepsu. Bez ohľadu na to však táto úplne prvá transplantácia srdca bola veľmi silným podnetom pre desiatky a až stovky kardiochirurgov Christiaana Neethlinga Barnarda nasledovať. K nim sa zaradila aj skupina lekárov II. chirurgickej Kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením akademika Karola Šišku. Na tomto pracovisku vykonali prvú transplantáciu srdca v bývalom Československu, a to 9. júla 1968. Podľa dostupných údajov to bola 25. transplantácia srdca na svete vôbec.

O NÚSCH, a.s.

NÚSCH, a.s., so sídlom v Bratislave poskytuje špičkové komplexné zdravotnícke služby v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie ochorení srdca a ciev v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami kardiovaskulárnej medicíny. Má štatút zdravotníckeho zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou. Od 1. januára 2009 je súčasťou NÚSCH, a.s., Detské kardiocentrum.

Zdroj foto: NÚSCH, a.s.

Na titulnej foto: doc. MUDr. Michal Hulman, PhD. – primár Oddelenia kardiochirurgie NÚSCH, a.s. a prednosta Kardiochirurgickej kliniky LF UK a NÚSCH, a.s.

Ohodnoťte článok

4

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu