Vagus pozýva ľudí na zážitkovú prehliadku centra pre ľudí bez domova na Slovensku

0
Vagus pozýva ľudí na zážitkovú prehliadku centra pre ľudí bez domova na Slovensku

Nízkoprahové denné centrum Domec, ktoré mimovládka Vagus prevádzkuje už desiaty rok, poskytuje pomoc ľuďom žijúcim v extrémnej chudobe v Bratislave.

Od svojho vzniku zaznamenalo 219 456 návštev a dnes je najväčším denným centrom pre ľudí bez domova na Slovensku. Vagus upozorňuje, že kapacita denných centier pre ľudí žijúcich v extrémnej chudobe na Slovensku nepokrýva ani 1 % reálnej potreby.

Pri príležitosti 10. výročia svojho vzniku pozýva verejnosť navštíviť priestory denného centra a na vlastnej koži zažiť služby, ktoré tu ľuďom bez domova poskytujú 7 dní v týždni počas
celého roka.

71 076 ľudí bez domova vs. 570 miest v nízkoprahových denných centrách

Nízkoprahové denné centrum pod vedením Vagusu vzniklo v roku 2014 ako reakcia na stúpajúci počet ľudí bez domova v Bratislave a nedostatok sociálnych služieb pre nich.

Ľudia tu môžu získať čisté oblečenie, využiť toalety a sprchy, zabezpečiť si tu pitnú vodu, ku ktorej nemajú prístup. Priestory denného centra slúžia ľuďom ako útočisko najmä počas krutých mrazov a extrémnych horúčav. Za 10 rokov fungovania poskytol Vagus v jedálni denného centra viac ako 290 000 porcií jedla ľuďom v ťažkej životnej situácii.

“Spočiatku sme zaznamenávali len návštevy ľudí, ktorí nemajú stabilné bývanie, posledné roky však vidíme, že do denného centra prichádzajú aj ľudia, ktorí bývanie majú, no neostávajú im peniaze na jedlo. Stúpajúci nápor na naše služby cítime nezávisle na ročnom
období,” uvádza Alexandra Kárová, riaditeľka občianskeho združenia Vagus.

V dennom centre Domec je dostupná aj ošetrovňa pre ľudí, ktorí pre dlh na zdravotnom poistení nemajú nárok na zdravotnú starostlivosť. Nízkoprahových denných centier pre
ľudí bez domova je podľa Informačného systému sociálnych služieb ministerstva práce na
Slovensku 16, spolu majú kapacitu približne 570 ľudí denne. Na Slovensku je podľa posledného sčítania obyvateľstva pritom viac ako 71 000 ľudí bez domova.

Prehliadka najväčšieho denného centra pre ľudí bez domova zážitkovou formou

Tretiu májovú sobotu Vagus na jeden deň preruší poskytovanie služieb pre ľudí bez domova a otvorí brány denného centra širokej verejnosti.

“Návštevníci a návštevníčky budú mať možnosť prejsť si cestu klienta či klientky v našom zariadení, od samotnej registrácie, cez návštevu jedálne, ošetrovne, šatníka, hygienického centra aj ošetrovne,” uvádza riaditeľka združenia Alexandra Kárová. Prehliadky budú prebiehať pod vedením sociálnych pracovníkov a pracovníčok s odborným výkladom, aj s ukážkou sociálneho poradenstva, ktoré je základným nástrojom k zlepšeniu sociálnej situácie ľudí bez domova a ľudí žijúcich v extrémnej chudobe.

Pre návštevníkov a návštevníčky Vagus pripravuje aj ukážku voľnočasových aktivít, do ktorých bude možné sa zapojiť, ako napr. kvíz, premietanie filmu či arte dielne. Denné centrum Domec sídli na Mýtnej 33 v Bratislave a svoje brány pre verejnosť otvorí 18. mája o 11:30, celý program je dostupný na tomto linku.

žiadne príspevky na zobrazenie