Vek by nemal byť dôvodom pre diskrimináciu

0
Vek by nemal byť dôvodom pre diskrimináciu

Ešte aj v 21. storočí sa stretávame s diskrimináciou žien v spoločnosti, s rasizmom, či sexizmom. A novodobým strašiakom sa stáva aj veková diskriminácia, alebo aj ageizmus, ktorý označuje stereotypizáciu a diskrimináciu ľudí vyššieho veku. Práve vďaka ageizmu vidí mladá generácia starších ľudí ako odlišné bytosti, s ktorými sa nedokáže identifikovať. Kým v minulosti spolupracovali všetky generácie spoločne a starší odovzdávali skúsenosti tým mladším, aktuálne sa vek stáva obmedzujúcim prostriedkom a rozdeľuje spoločnosť na rôzne skupiny.

Generačné konflikty tu vždy boli a zrejme budú aj v budúcnosti, no spoločnosť by mala pristupovať k frustrácií ľudí zo starnutia citlivo. Vytvorenie spoločnosti bez veku môže byť správnym krokom k tomu, aby vekový nesúlad, rovnako ako iné nerovnosti súvisiace s rodom, či rasou, nemali v modernej spoločnosti miesto.

Autor fotky: Pexels_Vlada Karpovich

Prečítajte si: Prvá žena s majetkom väčším ako 100 miliárd. Poznáte ju?

Diskriminácia na základe veku

Každý človek je výnimočnou osobnosťou. Sme jedineční a unikátni. Jedno je však pre všetkých spoločné. Mladosť pominie a bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženstvo, jazyk, či orientáciu, všetci starneme rovnako. Aj napriek tejto skutočnosti je práve diskriminácia na základe veku na trhu práce tou najčastejšou diskrimináciou. Predbieha dokonca aj rodovú a etnickú diskrimináciu a v poslednom období sa stáva neoddeliteľnou súčasťou nielen žien, ale aj mužov.

S ageizmom sa stretávajú aj mladí

Na pracovných pohovoroch sa stretávajú záujemcovia o prácu s rôznymi odôvodneniami, prečo nie sú vhodnými kandidátmi na danú pozíciu. Majú toho za sebou priveľa a sú doslova prekvalifikovaní. Sú málo flexibilní, majú deti, či vnúčatá. Sú nedôveryhodní, pretože vyšší vek odráža skutočnosť, že by sa sa nedokázali učiť nové veci. A na druhej strane sú primladí, nemajú dosť skúseností. Toto je len niekoľko dôvodov, kedy je možné sa stretnúť s diskrimináciou vďaka veku. A síce je štatisticky podložené, že na pohovory sú pozývaní ľudia vo veku 40 až 65 rokov rovnako často ako ich mladší kolegovia, pracovnú ponuku dostanú až o 40 % zriedkavejšie.

Stereotypy rozhodujú

Tak ako pri rodovej nerovnosti sa na trhu práce stretávame so zaužívanými stereotypmi, rovnako s nimi prichádzame do styku aj v súvislosti s vekom. Zakorenené tradičné asociácie si nesieme so sebou roky a pritom nehľadíme na rovnaké zaobchádzanie v pracovno-právnom vzťahu. Absolventi musia svoje kvality dokazovať, a takisto si musia za svojimi skúsenosťami stáť aj čerství päťdesiatnici. Teoreticky sú všetci chránení antidiskriminačným zákonom, v praxi to však vyzerá trochu inak.

Máme dostatok uvedomelých zamestnávateľov?

Je len malé percento ľudí, ktorí podajú sťažnosť pre diskrimináciu na pracovisku, či pri pracovnom pohovore. Je preto dôležité o vekovej diskriminácii otvorene hovoriť a predchádzať tak problémom. A tu je nevyhnutné apelovať na uvedomelých zamestnávateľov, ktorí vytvoria svojim zamestnancom bezpečný priestor, kde sa o prípadnej diskriminácii nebude nikto báť prehovoriť.

Prečítajte si: Simona Sabinovská: Mama, záchranárka a bojovníčka

Slovensko a jeho demografický vývoj  

Demografický vývoj na Slovensku je alarmujúci. Problém nie je len starnutie, ale aj neustály pokles pôrodnosti. Ignorovanie týchto skutočností však zhoršuje životnú úroveň obyvateľstva, a tak je na mieste apel na slovenských zamestnávateľov, aby rátali so všetkými vekovými skupinami obyvateľstva a poskytli im kvalitné pracovné miesta s adekvátnym, rodovo aj vekovo uspokojivým ohodnotením. Prečo? Pretože väčšina mladých Slovákov nenájde aj vďaka vekovej diskriminácii a sociálnej situácii na Slovensku uplatnenie.

Vyhľadávajú prácu v zahraničí a neplánujú sa vrátiť. To by mohlo hrať do karát starším ročníkom, ale nedeje sa tak a stále zostávajú znevýhodnenou skupinou osoby staršie ako 45 rokov. Začarovaný kruh sa však tým neuzatvára. Nízke platové podmienky neumožňujú mužom pracovať v odvetviach, akými sú administratíva, zdravotníctvo, školstvo, či personalistika a naopak odmietanie žien v manažérskych pozíciách v elektrotechnike, energetike, strojárenstve, technike, či v stavebníctve, vyvíja tlak na mužov a na druhú koľaj jednoznačne stavia aj ženy.

Autor fotky: Pexels_cottonbro studio

Vek je len číslo, všetci sme si rovní

Všetky fakty a ukazovatele smerujú k rovnakému záveru. Pokiaľ budú vyhovujúci len mladí a aktívni ľudia so skúsenosťami, staršie obyvateľstvo bude hrať druhé husle. Tento model zaťaží ekonomiku štátu a bude mať vysoké nároky na mladých ľudí. Okliešteným výberom vzniká nápor na zamestnávateľov, ktorí nebudú mať pokryté pracovné pozície. Od toho sa odvíjajú pracovné podmienky, neposkytujúce dostatočný balans medzi prácou, rodinou a súkromím. Nevyhovujúce podmienky odlákajú ľudí pracovať do zahraničia, čím vznikne nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na Slovensku. Vo svojich právach sme si však všetci rovní. Mladí, starí, vysokoškolsky vzdelaní ľudia, či stredoškoláci. Diskriminácia pohlavia, pôvodu, či veku je neprijateľná a spoločnosť by mala vytvoriť možnosti, aby jej občania pociťovali spokojnosť v každom veku. Rovnomerné, nediskriminujúce rozdelenie pracovných pozícií, je základným krokom k rovnosti.

Druhý ročník konferencie rovnosti

V minulom roku sme úspešne zorganizovali na Slovensku historicky prvý ročník Equal Pay Day konferencie. Nezaháľame a už pripravujeme druhý, pretože o nerovnosti je potrebné hovoriť nahlas. Tiež preto, lebo si ženy zaslúžia lepšie postavenie v spoločnosti a témou konferencie bude ešte vždy veľká priepasť vo finančnom ohodnotení medzi mužmi a ženami. Ale aj rovnosť príležitostíveková diskriminácia. Pridajte sa, nech je nás počuť ešte hlasnejšie.

Zdroj titulná foto: Pexels_Mikhail Nilov

 

žiadne príspevky na zobrazenie