Vyššie štandardy bývania pre rómske komunity? Ficova vláda vyčlenila takmer šesť miliónov eur na usporiadanie vlastníctva 

0
Vyššie štandardy bývania pre rómske komunity? Ficova vláda vyčlenila takmer šesť miliónov eur na usporiadanie vlastníctva 

15.4.2024 (SITA.sk) – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlásil 12. apríla 2024 výzvu, ktorej cieľom je usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít formou jednoduchých pozemkových úprav. Vo výzve je alokovaných 5 927 955 eur zo zdrojov Európskej únie v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027.

„Legalizáciou stavieb v prospech obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít sa domácnostiam vytvoria základné predpoklady na zlepšenie štandardov hygieny bývania realizáciou následných opatrení v oblasti občianskej vybavenosti obce – kanalizácia, vodovod, prístupové komunikácie a podobne. Vysporiadaním pozemkov a následnými infraštruktúrnymi investíciami sa zabezpečí komplexný rozvoj obce a osídlenia,“ informoval Úrad vlády SR a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Jednoduché pozemkové úpravy

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pripravil a vyhlásil výzvu v nadväznosti na programové obdobie 2014-2020. Po splnení podmienok vo výzve môžu obce pokračovať už v začatom v procese vysporiadania pozemkov, ale zároveň sa môžu zapojiť nové obce, keďže oprávnenosť žiadateľa sa rozšírila na všetky obce z Atlasu rómskych komunít z roku 2019. Formou jednoduchých pozemkových úprav sa môžu vysporiadať tie pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce.

Posilnené personálne kapacity

Výzva je prepojená s aktivitami národného projektu „Asistencia obciam s prítomnosťou MRK pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídlením,“ ktorého prijímateľom je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Národný projekt okrem podpory obcí pri príprave samotnej žiadosti o jednoduché pozemkové úpravy zabezpečil aj posilnenie personálnych kapacít okresných úradov, pozemkového a lesného odboru, čo má zabezpečiť zjednodušenie procesu. Výzva je zverejnená webstránkach www.eurofondy.gov.sk a www.romovia.vlada.gov.sk.

Viac k témam: Ficova vláda 2023 – 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS), Rómovia, Rómske komunity, Výzva
Zdroj: SITA.sk – Vyššie štandardy bývania pre rómske komunity? Ficova vláda vyčlenila takmer šesť miliónov eur na usporiadanie vlastníctva  © SITA Všetky práva vyhradené.

žiadne príspevky na zobrazenie