Ženy vo vedúcich pozíciách v biznise, verejnom živote a zdravotníctve: Nenahraditeľná sila pre pokrok a dôležitú zmenu

0
Ženy vo vedúcich pozíciách v biznise, verejnom živote a zdravotníctve: Nenahraditeľná sila pre pokrok a dôležitú zmenu

Na Medzinárodný deň žien si pripomíname, že ženy zohrávajú kľúčovú úlohu v spoločnosti, od politiky cez podnikanie, vzdelávanie až po zdravotníctvo. Americká obchodná komora v SR (AmCham Slovakia) dnes spolu s partnermi poukázali na význam postavenia žien v spoločnosti.

Konferenciou „Posilnenie postavenia žien: Ženy vo verejnej a podnikateľskej sfére“ chcú inšpirovať a motivovať ženy, aby sa intenzívnejšie uchádzali o vrcholové pozície. Je totiž dokázané, že ženy prinášajú do rozhodovacieho procesu jedinečné zručnosti a perspektívy, ktoré vedú k lepším výsledkom pre organizácie, komunity a celú spoločnosť.

Podľa záverov štúdie Organizácie Spojených národov pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien (UN Women) 1 mali v januári 2023 ženy celosvetovo len 26,5% zastúpenie v národných parlamentoch. Na Slovensku o niečo menej, a to 21%. Pre bližšie porovnanie v 22 krajinách sveta bolo zastúpenie žien pod úrovňou 10%. V roku 2020 ženy v manažérskych pozíciách na svete zastávali 28,3%.

Aj preto môžeme podľa prepočtov predpokladať, že pomerné zastúpenie na líderských pozíciách nedosiahneme skôr ako za 140 rokov. „Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa žien chceme v AmCham Slovakia vyzdvihnúť ženské líderky vo verejnej a podnikateľskej sfére a upozorniť na dôležitý, no stále nedokončený pokrok spoločnosti smerom k rodovej rovnosti. Je dôležité sa touto otázkou zaoberať, pretože je dokázané, že ženy vo vedúcich pozíciách, budú venovať viac pozornosti oblastiam, ako sú zdravotná starostlivosť, školstvo a sociálne zabezpečenie, ktoré majú nepomerne väčší vplyv práve na ženy a deti,“ uvádzajú organizátorky podujatia, Kristína Gotthardová, policy manager a Zuzana Petrová, policy manager z AmCham Slovakia.

Podľa štúdií World Economic Forum (WEF) 2 sú ženy nedostatočne zastúpené vo vedúcich pozíciách, čo obmedzuje celospoločenský pokrok, bráni inováciám a rastu. Štúdie uvádzajú, že význam žien vo vedúcich pozíciách presahuje rámec obchodného úspechu. Ženy líderky prinášajú do diskusie iné témy, skúsenosti a perspektívy, ktoré majú veľký vplyv na prijímané riešenia.

Podľa slov Oľgy Gyárfášovej, poradkyne prezidentky SR pre sociálne témy a verejnú mienku: „Pre každú spoločnosť je dôležité, aby dokázala naplno využiť svoj potenciál. A to sa dá iba vtedy, ak využije všetky svoje talenty a rozmanitosť.

Ak dáme šancu iba polovici populácie, polovica nápadov či energie sa stratí. A to si nemôžeme dovoliť. Čísla o nižšom zastúpení žien sú varovaním i výzvou, aby sme ženy viac motivovali, ale zároveň im aj vytvárali vhodné podmienky.“

World Health Organization (WHO) 3 poukazuje na to, že ženy zastávajú 70% pracovných miest v zdravotníctve. Z toho 90% predstavujú zdravotné sestry. Ženy a ich zdravie je súvisiaca a dôležitá téma. Len zdravá populácia sa môže aktívne zapájať a prispievať k ekonomickej a spoločenskej prosperite.

Pandémia COVID-19 poukázala na význam zdravotníckych pracovníkov, ale odhalila aj hlboké rodové nerovnosti. Martina Žemberová, external partners lab lead v spoločnosti Roche Slovensko, s.r.o. hovorí: „V globálnom merítku tvoria ženy v zdravotníctve až 70% pracovnej sily, avšak vo vedúcich pozíciách je ich iba 25%. Je dôležité, aby zamestnávatelia naprieč sektormi hľadali možnosti, ako zmysluplne podporiť ženy v každej fáze ich profesionálnej cesty. V Roche veríme, že iba cez skutočnú diverzitu v súkromnej i verejnej sfére môžeme spoločne budovať úspešnú, inovatívnu a konkurencieschopnú spoločnosť, ktorá obstojí vo výzvach našej doby.“

Ukazuje sa, že ženy sú nedostatočne zastúpené v klinických štúdiách a výskumoch. Chýbajú nám rodovo špecifické údaje o zdravotnom stave žien, čo sťažuje identifikáciu a riešenie ženských zdravotných potrieb. Aj preto sa Americká obchodná komora v SR už šiestykrát venuje téme postavania žien v spoločnosti a konferenciou chce inšpirovať a otvárať dôležitú celospoločenskú diskusiu na túto tému.

Martina Slabejová, výkonná riaditeľka AmCham Slovakia na záver uzatvára: „V roku 2023 si Slovensko zvolí svojich politických zástupcov v parlamentných voľbách a určí kurz na najbližšie 4 roky. Máme príležitosť a zodpovednosť za reformu nášho systému vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a vytvorenie inkluzívnejšej, demokratickejšej a tolerantnejšej spoločnosti. Mali by sme sa snažiť povzbudzovať a podporovať ženy, aby sa stali súčasťou tejto pozitívnej zmeny ako politické líderky, podnikateľky, zdravotnícke pracovníčky, učiteľky a občianky.”

Podujatie podporili: Roche Slovensko, s.r.o., McDonald´s Slovakia, spol. s r.o., Slovensky plynárenský priemysel a.s., Ness Digital Engineering NESS KE, s.r.o. , Canadian Embassy a Akčné ženy.

O Americkej obchodnej komore v SR       

Americká obchodná komora na Slovensku je nezávislá nezisková organizácia financovaná  výhradne z príspevkov svojich členov. Na Slovensku pôsobí už 30 rokov s cieľom prinášať pozitívnu zmenu v rámci podnikateľského prostredia na Slovensku. Medzi kľúčové piliere komory patrí vymožiteľnosť práva, zavádzanie inovácií, vzdelávanie a podpora talentov, ako aj regionálny rozvoj. Americká obchodná komora v SR združuje v súčasnosti približne 300 slovenských a zahraničných firiem, medzi ktoré patria najväčší  zamestnávatelia,  malé  a  stredné  podniky,  ale  aj  neziskové  organizácie  a vzdelávacie inštitúcie.

Viac informácií o AmCham môžete získať na https://amcham.sk a na sociálnych sieťach:
LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, či Youtube.

Ohodnoťte článok

0

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu