Ženy vo verejnej a obchodnej sfére: Ak dáme šancu iba polovici populácie, polovica nápadov a energie sa stratí

0
Ženy vo verejnej a obchodnej sfére: Ak dáme šancu iba polovici populácie, polovica nápadov a energie sa stratí

Na Deň žien, 8. marca, sa konala konferencia, ktorú organizovala americká obchodná komora na Slovensku – AmCham Slovakia. Názov podujatia bol Ženy vo verejnej a obchodnej sfére – Politika a zdravotníctvo ako piliere lepšej spoločnosti. Podujatie sa konalo pod záštitou pani prezidentky.

Úvodné slovo si vzal prezident AmCham Slovakia, Gabriel Galgóci. V prejave zablahoželal ženám k Medzinárodnému dňu žien a povedal: „Americká obchodná komora sa už niekoľko rokov snaží hovoriť o témach, ktoré by mali v spoločnosti rezonovať a ktoré sú dôležité. Štatistiky OSN hovoria, že je zhruba rovnaký pomer mužov a žien, ale napriek tomu ženy nemajú rovnaké práva, nemajú rovnaký prístup k zamestnaniu, v niektorých krajinách, žiaľ, ani k vzdelaniu. Je to škoda, lebo spoločnosť sa ochudobňuje o časť myšlienok, nápadov, podnetov, ktoré prichádzajú od žien. V zmiešaných kolektívoch alebo tam, kde sú zastúpené ženy, tieto kolektívy lepšie fungujú, sú oveľa kreatívnejšie a dynamickejšie a majú väčší zásah.“

Za ním nasledovalo vystúpenie poradkyne prezidentky SR Zuzany Čaputovej, Oľgy Gyárfášovej. Ospravedlnila prezidentkinu neúčasť a predniesla jej príhovor. Medzi iným povedala: „Povzbudzujem ženy, aby ich hlas v našej spoločnosti bolo počuť častejšie a hlasnejšie. Pri tejto príležitosti sa dotknem viac sféry verejnej a politickej. Slovensko má ďaleko od paritného zastúpenia žien v parlamente, v exekutíve, na riadiacich postoch, vo verejnej správe a v biznise. Toto zastúpenie má aj číslené vyjadrenie, tzv. index rodovej rovnosti. Za rok 20 a 21, sme dosiahli skóre 56 zo 100 bodov, pričom priemer Európskej únie je 68 bodov.“

Poukázala na to, že Slovensko má málo žien vo vedúcich pozíciách a je to nelichotivá vizitka. Najmä, keď sú zmeny pomalé. K tomu prispieva množstvo okolnosti: „Niektoré sú výsledkom osobnej voľby žien, mnohé sú výsledkom objektívnych príčin. Niektoré sú prirodzené ako materstvo, starostlivosť o deti, iné však nie sú oprávnené a o ich odstránenie sa musíme usilovať. Mám na mysli najmä rodové stereotypy a predsudky, ktoré ženy odsúvajú z kariérnych dráh.“

Pre drvivú väčšinu žien platí, že nechcú stáť pred dilemou rodina alebo kariéra.

„Do hry vtedy vstupuje štát, spoločnosť, verejné inštitúcie, ktoré im musia vytvoriť podmienky. Týka sa to profesionálneho uplatnení žien každej oblasti. Pre každú spoločnosť je dôležité, aby dokázala naplno využiť svoj potenciál, a to sa dá len vtedy, keď využije všetky talenty a rozmanitosti. Ak dáme šancu iba polovici populácie, polovica nápadov a energie sa stratí, a to si nemôžeme dovoliť.“

Na Slovensku je málo poslankýň

Prvá panelová diskusia sa týkala zvyšovania účasti žien na vedúcich pozíciách a politickej kultúre na Slovensku. Podujatím sprevádzala Zuzana Kovačič Hanzelová.

Podľa UN Women je politická participácia žien základným predpokladom rodovej rovnosti a skutočnej demokracie. Uľahčuje priame zapojenie žien do verejného rozhodovania. Účasť žien v politike ovplyvňuje rozsah politických otázok, o ktorých sa uvažuje, ako aj typy navrhovaných riešení. Štúdie ukazujú, že to, či je zákonodarcom muž alebo žena, má výrazný vplyv na ich politické priority.

Na Slovensku je zároveň len 21 % poslankýň parlamentu, pričom európsky priemer je 33 %. Ženy vo verejných a politických funkciách čelia podstatne viac obťažovaniu a nenávistným komentárom na sociálnych sieťach ako ich mužskí kolegovia. Diskutovalo sa o význame ženskej politickej reprezentácie, o prekážkach, ktorým ženy v politike čelia, a o tom, ako povzbudiť viac žien, aby sa usilovali o vedúce pozície v súkromnej a verejnej sfére.

Medzi hostí zavítali Karolína Koščová, politická poradkyňa Európskeho parlamentu, ekonómka Brigita Schmögnerová, ekonóm a generálny riaditeľ CB ESPRI Miroslav Beblavý, a Zuzana Želinská – EU Corporate Finance Head, Associate Vice President – Finance and Operation, Ness.

Otvorila sa napríklad diskusia o škôlkach, ako dlho trvá schválenie zákonu o povinnom zabezpečení škôlok pre pracujúce mamy a porovnávanie situácie s minulosťou. Rozprávalo sa aj o tom, či Brusel vyvíja tlak na rozhodnutia, ktoré sa robia na Slovensku. A aká je situácia so zastúpením žien v zahraničí – 64% žien v miestnosti sa vyjadrilo, že už zažilo diskrimináciu na základe pohlavia. „Štyridsať rokov trvalo, kým dosiahli rodovú rovnosť, ale prostredníctvom kvôt,“ hovorí Brigita Schmognerová o líderkách zo severských krajín. Zuzana Zelinková tvrdí, že v ich firme (Ness) sú rovnaké platy u žien a u mužov.

Zdravé ženy a zdravotná starostlivosť

Druhá panelová diskusia sa týkala témy Zdravé ženy a ženy v zdravotnej starostlivosti: Zabezpečenia prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých.

Pandémia COVID-19 zdôraznila dôležitosť zdravotníckych pracovníkov pre zdravotnú bezpečnosť. Podľa WHO ženy zastávajú 70 % pracovných miest v zdravotníctve na celom svete a tvoria 90 % sestier. Pandémia odhalila hlboké nerovnosti, ktoré podkopávajú zdravotnícke systémy, vrátane rodovej nerovnosti v rámci pracovnej sily v zdravotníctve.

Napriek tomu, že ženy tvoria 50 percent populácie, ženy sú nedostatočne zastúpené v klinických štúdiách a výskumoch, pričom nie je dostatok informácií o špecifických ženských problémoch. Navyše ženy majú tendenciu byť častejšie nesprávne diagnostikované. Hoci ženy žijú dlhšie ako muži, väčšiu časť svojho života strávia v zlom zdravotnom stave a invalidite, s rastúcimi geografickými nerovnosťami v očakávanej dĺžke života žien.

Na tému diskutovali Miriam Lapuníková, výkonná riaditeľka Rooseveltovej nemocnice, Miroslava Fövényes z Občianskeho združenia Lymfóm Slovensko, Martina Antošová – Senior Project Manager z Univerzitnej nemocnice v Martine, a Alena Kendrick – riaditeľka odboru ošetrovateľstva v medicínskom vývojovom tíme spúšťajúcom NNG Bratislava Bory.
Moderátorom bol analytik Tomáš Szalay z Health Policy Institute.

V tomto paneli sa diskutovalo o nedostatku rodovo špecifických údajov o zdravotnom stave a prístupe žien k zdravotnej starostlivosti na Slovensku a absencii komplexnej stratégie pre zdravie žien.

Ochrana LGBTQ+ ľudí a ich práv

Namiesto podpory a ochrany LGBTQ+ komunity po nedávnych tragických udalostiach boli použité ako nástroj na politický zisk. Ako môžeme vytvoriť podporné a bezpečné prostredie?

Na túto tému sa zhovárali: Martin Macko – výkonný riaditeľ Inakosť a Matej Ftáčnik – CEO, Vacuumlabs. Moderátorkou bola Zuzana Kovačič Hanzelová.

žiadne príspevky na zobrazenie