Ženy zarábajú o pätinu menej ako muži

0
Ženy zarábajú o pätinu menej ako muži
Foto: pixabay.com

Ženy zarábajú na Slovensku o pätinu menej ako muži. Tento rozdiel sa pritom za posledné desaťročie zmenil iba minimálne. Slovensko tak aj naďalej patrí v EÚ medzi krajiny s najvýraznejším rozdielom medzi zárobkami mužov a žien.

Existuje viacero dôvodov, prečo je tomu tak. V aktuálnej analýze sa Eva Sadovská, analytička WOOD & Company pozrela na to, aké sú rozdiely medzi platmi mužov a žien v závislosti od veku či vykonávanej profesie, ako sú na tom ostatné krajiny EÚ, ale aj na dôvody, prečo slovenské ženy vidia na výplatných páskach dlhodobo nižšie sumy ako muži.

Na Slovensku je priemerná mzda ženy o – 22,1 % nižšia ako u muža. Vyplynulo to z údajov Štatistického úradu SR za rok 2018. Za posledných 10 rokov sa pritom rozdiel medzi platmi mužov a žien znížil iba minimálne, nakoľko v roku 2009 zarábali ženy o – 25,3 % menej ako muži.

Aké sú najčastejšie dôvody platovej nerovnosti?

Ženy vo väčšej miere pracujú na skrátený pracovný úväzok ako muži

Kratšia pracovná doba sa týka 7 % zamestnaných žien, v prípade mužov sa jedná o podiel presahujúci 3 %.

So skráteným úväzkom ide ruka v ruke aj nižšia suma na výplatnej páske. A to je jeden z dôvodov, prečo priemerná mzda ženy je na Slovensku o vyše pätinu nižšia ako mzda u muža. Pokiaľ sa nepozeráme na mzdu cez jej celkovú výšku, ale prostredníctvom priemerného zárobku za hodinu, tak v roku 2018 bol rozdiel o niečo miernejší. Hodinová mzda ženy bola o – 19,4 % nižšia ako muža.

Ani to nič nemení na tom, že na Slovensku máme priepastný rozdiel medzi zárobkami
mužov a žien. V rámci 27-člennej EÚ dokonca piaty najvýraznejší. V únii žena priemerne zarába o pätnásť percent menej ako muž.

peniaze
zdroj: pixabay.com

Platové rozdiely súvisia aj s materskou či rodičovskou dovolenkou

Najmenší rozdiel medzi platmi mužov a žien je na Slovensku evidovaný vo vekovej kategórii 25 až 29 rokov. Mzdy Sloveniek sú v takomto veku o trinásť percent nižšie ako v prípade Slovákov. Naopak, najvýraznejší rozdiel medzi platmi mužov a žien (a to o – 28 až – 26 %) je vo veku 35 – 49 rokov.

Ženy totiž v určitom veku opúšťajú trh práce v súvislosti s materskou či rodičovskou dovolenkou a to na niekoľko rokov. Kým do odchodu na prvú materskú dovolenku sú rozdiely medzi platmi mužov a žien miernejšie, k prehlbovaniu začína dochádzať práve po ich návrate do pracovného života a tieto výraznejšie rozdiely pretrvávajú ešte niekoľko ďalších rokov.

Prečítajte si, v akých odvetviach najlepšie zarobíte

Ženy pracujú v horšie platených odvetviach či povolaniach ako muži

Na Slovensku ženy pracujú v horšie platených odvetviach či povolaniach ako muži. Aj medzi riadiacimi pracovníkmi či manažérmi nájdeme častejšie mužov ako ženy, čo je ďalším faktorom prehlbovania rozdielu medzi ich priemernými platmi. Tento stav veľmi dobre ilustruje situácia v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci.

Počet žien pracujúcich v tomto odvetví je 167 tisíc, mužov je o 133 tisíc menej, teda 34 tisíc. Kým v prípade žien majú prevahu zdravotné sestry či sociálne pracovníčky, u mužov dominujú lekári. A tak v tejto oblasti priemerný mesačný plat muža predstavuje 1 428 EUR, pričom u ženy sa jedná o – 26 % nižšiu sumu, teda 1 051 EUR.

Kde sú najvýraznejšie a najmenšie rozdiely?

Najvýraznejšie rozdiely medzi platmi sú ale evidované vo finančných a poisťovacích činnostiach, v prípade ktorých je priemerná mzda ženy až o -38 % nižšia ako u muža. V oblasti informácií a komunikácie ženy zarábajú o 31 % menej ako muži.

Naopak, najmenší rozdiel (ani nie tri percentá) medzi sumami na výplatných páskach pociťujú ženy a muži v administratívnych a podporných službách.

V prípade niektorých zamestnaní má rozdiel medzi platmi mužov a žien logiku. Jedná sa napríklad o robotnícke profesie, v ktorých muži vykonávajú fyzicky náročnejšiu prácu a to sa odráža aj na ich vyššom plate. Avšak vo väčšine pracovných pozícií neexistuje žiadny takýto dôvod a ženy v nich aj napriek tomu zarábajú menej ako muži o desiatky percent.

Dobrým príkladom sú napríklad účtovníčky, ktorých priemerný plat na úrovni 1 121 EUR je o – 30,4 % nižší ako priemerný plat účtovníkov (1 611 EUR). Nižšie platy, približne o štvrtinu, majú oproti svojim mužským kolegom ale aj predavačky, právničky či fotografky. Zubné lekárky zase oproti zubným lekárom zarábajú menej o cca pätinu. A takto je to v drvivej väčšine povolaní.

predavacka kvetov
Foto: pixabay.com

Kde zarába ženia viac ako muž?

Výnimiek, kedy v danej profesii žena zarába v priemere viac ako muž, je žalostne málo. Príkladom sú učiteľky na základných či stredných školách, ktoré majú podľa údajov Štatistického úradu SR oproti svojim kolegom vyššie platy o niekoľko percent.

Veľké platové rozdiely nájdeme aj u vysokoškolsky vzdelaných, v súkromnom sektore či v Bratislavskom kraji

Najvýraznejší rozdiel medzi platmi mužov a žien je evidovaný v prípade ukončeného učňovského vzdelania (bez maturity, aj s maturitou), kde ženy zarábajú o takmer tridsať percent menej ako muži.

Obdobný rozdiel je evidovaný aj v prípade mužov a žien s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 1. a 2. stupňa. Naopak, najmenšia medzera existuje u vysokoškolsky vzdelaných (3. stupňa), kde rozdiel predstavuje necelých sedemnásť percent. Väčšie rozdiely medzi platmi mužov a žien sú v súkromnom ako vo verejnom sektore.

V súkromnom sektore je nerovnosť vyššia

Kým v súkromnom sektore je priemerná mzda ženy o – 23,3 % nižšia ako u muža, vo verejnom sektore sa jedná o rozdiel na úrovni – 18,5 %. Najväčší platový rozdiel medzi ženami a mužmi je evidovaný v Trenčianskom, Bratislavskom a Žilinskom kraji a to na úrovni cca jednej štvrtiny.
Naopak v Prešovskom kraji na základe údajov ŠÚ SR sú zárobky žien o – 13 % nižšie ako u mužov.

Medzinárodný deň žien ako pamiatka na štrajk

Medzinárodný deň žien alebo International Women´s Day pripadá každoročne na 8. marec. Jedná sa o medzinárodne uznávaný sviatok, ktorý zaviedla OSN k výročiu štrajku 40 tisícok krajčírok z New Yorku v roku 1908. Tie bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym platom a proti zlým pracovným podmienkam.

Eva Sadovská
analytička WOOD & Company, foto: pixabay.com

žiadne príspevky na zobrazenie