7 zanedbávaných historických vied, ktoré nám rozšíria obzory

0
7 zanedbávaných historických vied, ktoré nám rozšíria obzory

Digitalizácia a technologický pokrok mení význam a úlohu vybraných vedných odborov. S nástupom automatizácie a informačných technológií sa pozornosť odbornej verejnosti sústredí na nové oblasti. Niektoré historické vedy si však naďalej nachádzajú uplatnenie a hrajú dôležitú úlohu pri vzdelávaní napriek tomu, že sa netešia adekvátnemu záujmu.

1. Numizmatika

Veda, ktorá sa zaoberá mincami, má dosť sľubné vyhliadky na prežitie aj v budúcnosti. Mince patria medzi najčastejšie zberateľské predmety a ich hodnota sa nevytráca ani po ich vyradení z obehu. Vďaka tomu sa numizmatika môže naďalej rozvíjať aj popri expanzii kryptomien či kreditných kariet. Aspoň základné znalosti z tejto vedy by mal mať každý zberateľ. Čím bude mať viac poznatkov, tým bude môcť robiť výhodnejšie obchody so starými mincami.Foto: www.pixabay.com

2. Heraldika

Erby nahradili logá, no mnohé znaky a symboly, ktoré boli využívané v minulosti, vidíme aj v súčasnosti. Ich lepšiemu pochopeniu pomáha štúdium heraldiky, ktorá sa nezameriava len na výskum historických znakov a erbov, ale aj na skúmanie dôvodov ich tvorby, využívania a tradovania. Vedný odbor vznikol zhruba v polovici 19. storočia, odkedy pri skúmaní dejín pomáha ďalším historickým vedám.

3. Genealógia

Jednou z vied, ktorá pri skúmaní dejín ťaží z poznatkov nadobudnutých heraldikmi, je práve genealógia. Jej hlavným cieľom je skúmať vývoj rodov a vzťahy medzi ich príslušníkmi. Ak ide o šľachtické alebo panovnícke rody, ktoré mali vlastné erby, genealógia úzko spolupracuje s heraldikou. Súčasťou práce genealógov je aj vytváranie rodokmeňov, či už pre súkromné osoby alebo za účelom vedeckého a akademického bádania panovníckych rodových línií.

Foto: www.pixabay.com

4. Jazykoveda

Už naši predkovia hovorili, že múdrosť a charakter človeka spoznáme podľa písma. V dobe chatov, mailov a smajlíkov je jazyk vystavený obrovskej skúške. Prežiť mu pomáha vedný odbor známy ako jazykoveda alebo lingvistika, ktorá sa zaoberá vývinom a stavbou jazyka. Jazykovedci detailne skúmajú aj jeho funkciu a prinášajú odpovede na problematické otázky súvisiace s gramatikou, morfológiou a slovnou zásobou. Poznatky z jazykovedy majú osoh pri výkone viacerých povolaní od žurnalistiky a pedagogiky až po umenie.

5. Kartografia

Skúškou prežitia v súčasnosti prechádza aj kartografia. Historická veda zameraná na tvorbu máp a znázorňovanie hraníc, území či zemského povrchu musí čeliť tlaku technológií. Mnohí vedci pôsobiaci v tomto obore sa prispôsobili dobe a mapy začali tvoriť s pomocou softvérov. Iní sa snažia o zachovanie tradičného spôsobu kreslenia máp s dôrazom na ich vytváranie na základe osobnej skúsenosti kartografa so zakresľovaným miestom.Foto: www.pixabay.com

6. Archeológia

Moderné technológie spôsobili revolúciu aj v oblasti archeológie. Pokrokové programy dali archeológom možnosť vytvárať pri svojich výskumoch prepracované vizualizácie odhaľujúce podobu starých miest, budov či hradísk. S tým ešte viac vzrástol záujem o skúmanie minulosti ľudských civilizácií. Archeológia má tak ako veda pátrajúca po neobjasnených tajomstvách našich predkov otvorené dvere dokorán aj v budúcnosti.

7. Etnografia

Historickým vývojom sa v rámci svojho odborného bádania zaoberá aj etnografia a príbuzná veda etnológia. V oboch prípadoch je hlavným cieľom bližšie spoznať a opísať spôsob života vybraných etník či národností formou spoznávania ich zvykov, tradícií, oblečenia a stavieb. Oba vedné odbory skúmajú najmä ľudovú kultúru etnických a národnostných skupín, či už na vybranom území alebo v širšom rámci bez ohľadu na územné pôsobenie. Získané poznatky nám pomáhajú lepšie pochopiť mentalitu a životný štýl daného etnika.Foto: www.pixabay.com

Medzi historické vedy s veľkým náučným potenciálom patria aj ďalšie vedné odbory, ktorých štúdium zlepšuje prehľad a informovanosť. V nadväznosti na súčasný vývoj zohráva kľúčovú úlohu pri snahe pochopiť historické súvislosti chronológia a historická geografia. Demografia je zas kľúčová pri štúdiu populácie a jej vývoja. S tým súvisí antropológia, z najnovších vied aj genetika či sociológia.

Ohodnoťte článok

0

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu