Aké sú najväčšie rozdiely medzi pohlaviami?

0
Aké sú najväčšie rozdiely medzi pohlaviami?

Ženy sú z Venuše a muži z Marsu, zvykne sa hovoriť, keď dochádza k nedorozumeniam medzi pohlaviami. Prečo nám to spolu nejde? Čo máme urobiť, aby sme spolu vychádzali čo najlepšie? To sú časté otázky žien i mužov. Príčin je celý zástup a mnohým sa dá vopred vyhnúť.

Bližšie ich priblíži v stredu 13. januára online prednáška popredného českého neuropatológa a spisovateľa Františka Koukolíka.

Prečo vlastne existujú dve pohlavia a ako sa vyvinuli? Najväčším a najvýkonnejším sexuálnym orgánom je mozog a diferencované ženské a mužské mozgy sa odlišujú evolučne, a teda geneticky. Rozdiely medzi ženskými a mužskými mozgami sa prejavujú ako v stavbe, tak aj vo funkcii.

Súčasné genderové rozdiely sú kultúrne podmienenými rozdielmi. Ako sa teda neurologické a genderové rozdiely prejavujú vo vývojových fázach života, v pamäti, citovom živote, empatii, v sexuálnom a sociálnom správaní?

Zistiť to môžete už čoskoro!

Dnes sa veľa hovorí o genderových rozdieloch a o potrebe rovnosti. Diskusia je zvyčajne emotívna a často sa v nej objavujú rôzne stereotypné argumenty.

Ako to teda je – vychádzajú spoločenské a kultúrne rozdiely z biologických rozdielov alebo nie?

František Koukolík: Ženy a muži sú dve vetvy jedného vývojového kmeňa. Pojem sex vystihuje biologické/chromosomálne rozdiely, pojem gender vystihuje sociokultúrne rozdiely. Sex je vo všetkých kultúrach rovnaký, gender odlišný.

Aké sú rozdiely medzi ženským a mužským mozgom, alebo v akých funkciách sa líšia?

František Koukolík: Z veľkých súborov mužských a ženských mozgov vyplývajú neveľké, ale zrejmé štatistické rozdiely v rade meraných veličín. Sú to však štatistické rozdiely, takže “vyhranene mužský” mozog sa môže v jednotlivom prípade objaviť v ženskom tele a naopak.

Kedy sa tieto rozdiely začínajú formovať?

František Koukolík: Rozdiely sa formujú pred narodením a prehlbujú sa v priebehu dospievania.

Sú mužské a ženské mozgy nadizajnované tak, aby sa dopĺňali?

František Koukolík: Záleží na tom, ako ľudia chápu pojem doplňovanie. Okrem rozdielu sexu je kľúčovým štýl väzby matka – dieťa v ranom detstve jedinca, a potom sociokultúrny genderový vývoj.

Na čo sa zameriate vo svojej prednáške?

František Koukolík: Na otázku, prečo existujú dve pohlavia, na neurobiologické a genderové rozdiely, na štýl väzby, povahu lásky a sexuality, pytliačenie vo vzťahoch a na otázku, prečo nám to spolu nejde.

Po prednáške je pripravená diskusia.

MUDr. František Koukolík, DrSc

je známý český neuropatológ, publicista a autor kníh Mocenská posedlost, Vzpoura deprivantů a mnohých ďalších, ktorý sa posledných 40 rokov zaoberá vzťahom mozgu a správania sa.
Vydal väčší počet kníh pre verejnosť. Jeho činnosť bola ocenená mnohými vyznameniami, okrem iného tiež pomenovaním planétky 1197 RK menom „Koukolík“.

13.1. (streda)
Začiatok: 18:00 hod.
Vstupenky: bit.ly/ZenyMuzi1301
Event: https://www.facebook.com/events/446614623132933

žiadne príspevky na zobrazenie