Type to search

BIZNIS MAGAZÍN ODPORÚČANÉ PODNIKANIE PRÁCA

Ako byť dobrým a silným lídrom?

Share

Ako by ste opísali silného vodcu? V jednej štúdii boli ako najdôležitejšie vodcovské vlastnosti uvedené asertivita, prispôsobivosť, inteligencia a svedomitosť.

Transformační vodcovia sú pozitívni, posilňujú a inšpirujú. Vážia si podriadených a inšpirujú ich k lepším výkonom. Čo teda môžete urobiť, aby ste mali tieto cenné vodcovské kvality a stali sa silnejším a efektívnejším vodcom?

Pouvažujte nad niektorými z nasledujúcich tipov, ako sa stať lepším vodcom, a zamyslite sa nad spôsobmi, ako môžete tieto stratégie implementovať vo svojom každodennom živote.

1. Podporujte tvorivosť

Intelektuálna stimulácia je jednou z vodcovských vlastností, ktoré definujú transformačné vedenie. Vždy je dobré povzbudiť pracovníkov, aby vyjadrili svoju kreativitu. Efektívni lídri by mali ponúkať nové výzvy s dostatočnou podporou na dosiahnutie týchto cieľov.

Jedným zo spôsobov, ako podporiť kreativitu, je dať členom tímu výzvy a ubezpečiť sa, že ciele sú v dosahu ich schopností. Účelom tohto typu cvičenia je prinútiť ľudí, aby prekročili svoje limity, ale nenechali sa odradiť prekážkami.

2. Slúžte ako model úlohy

Vodcovia sú príkladom správania a charakteristík, ktoré by radi videli u svojich zamestnancov. Výsledkom je, že členovia tímu ich obdivujú a pracujú na napodobňovaní tohto správania.

Výskum naznačuje, že vedúci pracovníci sú schopní prenášať svoju víziu a vieru na svojich podriadených. Výsledkom je, že pracovníci sú optimistickí, výkonní a dosahujú dobré výsledky.

Ak sa chcete stať lepším lídrom, pracujte na kvalitách, ktoré by ste chceli vidieť u svojich členoch tímu.

3. Buďte nadšení

Požiadali by ste niekoho o vedenie, keby mu nezáležalo na cieľoch skupiny? Samozrejme, že nie! Veľkí vodcovia sa nezameriavajú len na to, aby členovia skupiny dostali úlohy; majú skutočnú vášeň a nadšenie pre projekty, na ktorých pracujú.

Túto kvalitu vodcovstva môžete rozvíjať rôznymi spôsobmi. Dajte ľuďom vedieť, že vám záleží na ich pokroku. Keď jedna osoba zdieľa niečo so zvyškom tímu, určite jej povedzte, ako si jej príspevky ceníte.

4. Efektívne počúvajte a komunikujte

Ďalšou dôležitou kvalitou vedenia je poskytovanie individuálnej komunikácie s členmi tímu. Transformačné vedenie je účinné, keď sú vodcovia schopní komunikovať svoju víziu s pracovníkmi, ktorí sa potom cítia inšpirovaní a motivovaní touto víziou. Dobrí vodcovia by mali vyjadrovať úprimnú starostlivosť o členov svojej skupiny verbálne aj neverbálne.

Udržaním otvorených komunikačných liniek môžu vedúci zabezpečiť, aby členovia skupiny radi prispievali svojimi nápadmi.

Prečítajte si: Ste dobré dievča alebo líderka? Pozrite si 7 rozdielov medzi nimi!

5. Majte pozitívny postoj

Vodcovia majú optimistický prístup, ktorý slúži ako zdroj inšpirácie pre podriadených. Ak sa vodcovia zdajú byť pesimistickí alebo apatickí, členovia skupiny pravdepodobne tiež nebudú motivovaní.

Aj keď situácia vo firme vyzerá pochmúrne a vaši podriadení sa začnú cítiť skľúčene, snažte sa zostať pozitívni. Neznamená to pozerať sa na veci cez ružové okuliare. Znamená to jednoducho udržiavať si zmysel pre optimizmus a nádej čeliť výzvam.

6. Vyzývajte ľudí, aby prispievali

Dajte členom svojho tímu vedieť, že ich nápady vítate. Lídri, ktorí nabádajú do zapojenia členov skupiny, sa často označujú ako demokratickí alebo participatívni vodcovia. Aj keď si ponechajú posledné slovo pri všetkých rozhodnutiach, povzbudzujú členov tímu, aby sa aktívne podieľali na navrhovaní nápadov a plánov.

Výskum ukázal, že použitie demokratického štýlu vedenia vedie k väčšej angažovanosti, kreatívnejšiemu riešeniu problémov a zlepšeniu produktivity.

7. Motivujte svojich sledovateľov

Dobrí vodcovia tiež poskytujú inšpiratívnu motiváciu, aby povzbudili svojich podriadených k činom. Inšpiratívnosť nie je vždy ľahká. Našťastie nepotrebujete motivačné prejavy, aby ste členov skupiny nadchli.

Niektoré nápady na inšpiráciu vodcovstva zahŕňajú skutočnú vášeň pre nápady alebo ciele, pomoc ostatným, aby sa cítili byť zahrnutí do procesu, a ponúkanie uznania, chvály a odmien za dosiahnuté výsledky.
 
Dobrý vodcu si uvedomuje, že ponúknutie efektívneho uznania a odmien je jedným z najlepších spôsobov, ako pomôcť zamestnancom cítiť sa ocenení a šťastní. Nie je prekvapením, že šťastní ľudia majú tendenciu podávať v práci lepšie výkony.

8. Skúšajte stále nové veci

Kto vraví, že vedenie je jednosmerný vzťah? Keď pracujete na rozvoji vodcovských kvalít, nezabudnite požiadať svojich podriadených o spätnú väzbu a inšpiráciu. Venujte pozornosť veciam, ktoré boli účinné v minulosti, a neustále hľadajte nové spôsoby, ako inšpirovať, motivovať a odmeňovať členov tímu.

Zdroj: www.verywellmind.com

 

 

REDAKCIA

Sme akčné ženy a prinášame ti príbehy a články spoločne s ďalšími akčnými ženami, ktoré robia, čo milujú a rady o tom aj píšu. Podporujeme sa navzájom v našich snoch. V tom, čo nás napĺňa a robí nám radosť. Pridaj sa k nám: https://akcnezeny.sk/registracia/ Spoločne vytvárame magazín, stretávame sa online a rovnako offline na vzdelávacich a motivačných podujatiach, ktoré organizujeme. IG: #zenyktorerobiacomiluju #akcnezeny #akcnemamy #vzdelavanie #biznis #kariera

  • 1

Zanechaj nám svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X