Ako nájsť najlepšieho kouča – rebríček TOP koučov na Slovensku

0
Ako nájsť najlepšieho kouča – rebríček TOP koučov na Slovensku

Koučovanie patrí medzi pomáhajúce profesie a jeho úlohou je podporovať rozvoj potenciálu ľudí, aby mohli úspešne kráčať za cieľmi, ktoré sú pre nich dôležité. V dnešnej dobe sa však mnoho ľudí vyhlasuje za kouča. Ako si vybrať toho správneho odborníka?

Koučovací proces prebieha prostredníctvom rozhovorov, ktoré sa často týkajú citlivých a dôverných informácií zo života klientov. Keďže je pocit bezpečia pri spolupráci kouča a koučovaného nevyhnutným predpokladom k tomu, aby proces prinášal úžitok, je dobré pri výbere svojho kouča zvážiť určité kritériá. 

Okrem špecifického koučovského vzdelania by to mala byť prax, priebežný odborný a osobnostný rozvoj a certifikácia u profesijného združenia (stavovskej organizácie).

Kritériá na koučov

Kritériá, ktoré by záujemkyne o podporu kouča mohli zvážiť 

V súčasnosti je legislatíva na Slovensku nastavená tak, že za kouča sa môže označiť ktokoľvek. Nepotrebuje na to preukázať žiadne koučovacie vzdelanie, čo je často klientom na škodu.

Zuzana Palková

Ak si však chcete overiť, či je kouč profesionálom, Zuzana Palková, predsedníčka Slovenskej asociácie koučov (SAKo), odporúča preskúmať u neho nasledovné kritériá: 

  1. Odborné koučovacie vzdelanie (nie nejaký rýchlokurz), ktoré je základným predpokladom k tomu, že kouč ovláda a dodržiava 8 kľúčových kompetencií koučovania, ktoré stanovila Medzinárodná federácia koučovania (ICF). 

Práve využívaním týchto zručností, dokáže prispievať k priamemu rozvoju klientov a nie iba k odovzdávaniu svojich názorov. Zároveň vie určiť, v akých situáciách klientovi dokáže pomôcť koučing a kedy mu je potrebné odporučiť iný prístup (terapiu, mentoring, tréning, vzdelávanie a pod.). Profesionálny kouč by sa nemal uchyľovať ku koučovaniu klienta za každú cenu a mal by vedieť, kedy a ako koučovaciu spoluprácu ukončiť. 

  1. Dodržiavanie Etického kódexu kouča, ktorý koučovaných chráni nielen v zachovaní mlčanlivosti, ale sa týka aj predchádzania konfliktu záujmov, vytvárania transparentných dohôd a profesionálnej spolupráce. Preto je určite na mieste, spýtať sa pri výbere kouča, akými etickými princípmi sa riadi.
  1. Certifikácia kouča v súčasnosti vyjadruje dve možnosti a to, či kouč prešiel odborným výcvikom vo svojej škole alebo aj skúškou v nezávislej inštitúcii, ktorá sa rozvoju koučovania venuje. Ak je to ten druhý prípad, tak je dobré vedieť, že na Slovensku vykonáva certifikačné skúšky SAKo (tituly – KcS, PKcS a MKcS) a ICF (tituly – ACC, PCC a MCC).
  1. Osobnostné sympatie medzi koučom a koučovaným sú pre vytvorenie úspešného koučovacieho partnerstva rovnako dôležité, ako profesionálne zručnosti kouča. Preto je pred vzájomnou spoluprácou dobré sa trochu navzájom spoznať a navnímať si, či sa pri ňom cítime bezpečne a podporene.

Prax kouča

V praxi sa často stáva, že sa pojem koučing používa na všeličo iné. Napríklad poradenstvo, motivačné prednášky, rozhovory manažérov so svojimi podriadenými o tom, ako sa majú… V SAKo veríme, že každý z uvedených prístupov je dôležitý a zároveň sa snažíme prispievať k šíreniu povedomia o profesionálnom koučovaní, ktoré je vykonávané eticky a prináša klientom bezpečný priestor, v ktorom by mohli riešiť svoje dilemy, zdokonaľovať potrebné schopnosti, objavovať svoje vnútorné aj vonkajšie zdroje a posúvať sa za želanými cieľmi. 

Všetci kouči, ktorých profil je na webstránke SAKo, majú potrebné koučovacie vzdelanie a súhlasili s koučovaním v súlade s Etickým kódexom

Koučov, ktorí koučujú na najvyššej profesionálnej úrovni s titulom MKcS – Majster kouč certifikovaný Slovenskou asociáciou koučov alebo MCC – Master certified coach, je na Slovensku šesť. 

Tieto tituly za menom kouča hovoria o tom, že kouč preukazuje s ľahkosťou a prirodzenosťou využívanie koučovacích zručností, vytvára plnohodnotné partnerstvo s klientom, ktoré umožňuje objavovať a učiť sa. Svojím koučovaním tiež preukazuje transparentné a hlboké porozumenie rozdielov medzi koučovaním a inými profesiami.  

pexels.com

Nominácie od Zuzany Palkovej, talentovej koučky a predsedníčky Slovenskej asociácie koučov

Zoznam slovenských koučov, ktorí koučujú na najvyššej profesionálnej úrovni MKcS alebo MCC: 

Klára Giertlová, MKcS

Klára Giertlová je čerstvá držiteľka ocenenia KOUČ ROKA 2021 v celoslovenskej ankete Learning & Development Awards. Koučuje od roku 1995 a je brief koučka – od prvej minúty koučuje tak, aby ju klient čo najskôr prestal potrebovať. Jej cesta viedla od psychoterapie cez komplexné systematické koučovanie až k rozhovorom zameraným na pokrok v želanom smere.

Zlatica Mária Stubbs, MKcS

V oblasti koučovania sa zameriava na individuálne a tímové koučovanie podnikateľov, stredných a vysokých manažérov v Anglicku a na Slovensku. Organizuje workshop koučovacích zručností pre manažérov – individuálne ako aj tímové koučovanie ako štýl manažmentu.

Silvia Gallová, MKcS, MCC

Špecializuje sa na vzdelávanie klientov v oblasti koučingu, agility a leadershipu. Ako konzultantka sa najčastejšie zaoberá témami zavádzania agilnej a koučovacej kultúry v organizáciách, oblasti L&D a online vzdelávania.

Andrea Profantová, MKcS

Po 13 rokoch v manažmente korporácií pracuje od roku 2008 ako kouč. Od roku 2011 ku koučovaniu pridala konzulting, v ktorom jej koučovací prístup veľmi pomáha byť efektívnou a úspešnou.

Eva Timková, MKcS 

Po viacročnej praxi vo výrobe, obchode a službách si v roku 2006 vybrala profesiu kouča ako prirodzený vývoj v kariére. Najčastejšie je nápomocná cez LeadershipExecutive and Business coaching.

Peter Stefányi, MKcS, MCC 

V koučovaní sa na jednej strane zameriava na rozvoj lídershipu rôznych úrovní manažmentu, na strane druhej sprevádza klientov pri zásadnej transformácii svojich životných podmienok.

Nominácie od Zory Inky Grohoľovej, členky Boardu slovenskej pobočky International Coaching Federation

Inka Grohoľová

V zozname Zory Inky Grohoľovej, bývalej prezidentky Boardu slovenskej pobočky ICF, najväčšej celosvetovej organizácie koučov, sa nachádzajú profesionálni kouči s medzinárodne akreditovaným vzdelaním na úrovni svetovej špičky. Tí najkvalifikovanejší majú za menom titul PCC alebo MCC. Všetci, ktorí majú za menom MCC, PCC alebo ACC majú vzdelanie na medzinárodne akreditovanej škole, teda rovnaké vzdelanie a skúšky ako ktorýkoľvek kouč v New Yorku, Londýne, Singapure alebo kdekoľvek na svete.

„Každý z týchto koučov je vynikajúci a zaujímavá osobnosť,“ hovorí Zora Inka Grohoľová. Odporučila nám nasledujúcich koučov:

Katarína Baginová, PCC

Katarína Baginová má vlastnú koučovaciu školu, kde sa špecializuje na KOUČING PÁROV. „Na začiatku bola len obyčajná ponuka absolvovať koučovací rozhovor. Netušila som vtedy, čo bude tento hlboký zážitok znamenať pre moju ďalšiu osobnú či profesijnú životnú cestu,“ hovorí.

Dalibor Bednařík, PCC

Je to jeden z prvých koučov na Slovensku, zároveň psychoterapeut. „Päť rokov som sa intenzívne venoval individuálnej práci s manažérmi na definovaní ich potenciálu a možností rozvoja. Koučing z toho vyšiel spontánne.“

Zuzana Valábková, PCC

Je matkou 10 detí („tvoje deti, moje deti, naše deti“ + adoptované deti). Vybudovala vlastný úspešný koučovací biznis a vlastnú školu koučingu. Prečítajte si so Zuzanou rozhovor: Zuzana Valábková: Áno rodičovstvu neznamená automaticky nie mojim snom.

Silvia Langermann, PCC

Má vlastnú úspešnú školu koučingu, píše a vydáva knihy, je mamou troch synov a adoptovanej dcérky. Je jediná na Slovensku, ktorá disponuje štvornásobným vzdelaním kombinácie kouč-psychológ-manažér-mediátor. Koučingu a psychológii sa venuje už vyše 12 rokov a mentoringu viac ako 2 roky. Má za sebou viac ako 6000 klientov.

Denisa Sofia Kmecová, PCC a Zuzana Karpinská, PCC

Je to „dvojka“ super koučiek, jedny z prvých na SK, založili jednu z prvých koučovacích škôl na Slovensku. O rozdieloch medzi koučovaním a manipuláciou sa môžete dočítať v knihe Koučovanie podľa pyramídy, ktorú napísali.

Erika Falťanová, PCC

Odborníčka s mnohoročnými líderskými a manažérskymi skúsenosťami, bývalá prezidentka ICF. „Každý rok absolvujem minimálne jeden rozvojový program v oblasti koučovania, alebo leadershipu. Koučovanie využívam nielen ako nástroj rozvoja jednotlivca alebo tímu, ale aj pri obchodných rokovaniach a tréningu manažérskych programov,“ hovorí.

Svetlana Poláková, PCC

Do koučingu prešla po vyhorení z veľkého biznisu. V súčasnosti je prezidentkou ICF a zároveň riaditeľkou charitatívnej nadácie, ktorá sa stará o deti v bratislavskom Pentagone. „Kým som sa vydala na cestu profesionálneho kouča, získala som rozsiahle manažérske skúsenosti vo vrcholových riadiacich pozíciách v zahraničí i na Slovensku. Manažment podniku, strategický a finančný manažment, projektové riadenie aj vedenie tímu som spoznala od základov,“ píše o sebe.

Tomáš Pešek, PCC

Už roky organizuje jedinečné  kurzy „prechodových rituálov“ pre chlapcov v teenagerskom veku, pobyty v lese, kde musia sami prenocovať a kde cez silné zážitky a hlboké rozhovory spoznajú sami seba http://kurztransition.cz/metodicky-kurz-2021/. Dlhodobo sa venuje podpore neformálneho vzdelávania a rozvoju mládežníckej politiky. Je školiteľom, koučom a konzultantom národných i medzinárodných školení vo firemnom i treťom sektore v rôznych oblastiach. Venuje sa zážitkovej pedagogike na Slovensku v mládežníckej organizácii Plusko a v Čechách pôsobí ako šéfinštruktor v Prázdninovej škole Lipnice.

Ľubica Takáčová, PCC

Majiteľka úspešnej vzdelávacej agentúry, ktorá spolupracuje s veľkými korporáciami a v nich s úspechom zavádza koučing ako súčasť firemnej kultúry. Verí, že neustály ľudský rozvoj a vzdelávanie zlepšuje kvalitu života vo všetkých oblastiach. Podnecuje ostatných k neustálemu učeniu sa nezávisle na veku alebo spôsobe života, ktorý človek vedie. Vášnivo rada sa zaoberá témami a ľuďmi, ktorí pomáhajú urobiť z tohto sveta lepšie miesto pre život. Rada sa tiež obklopuje podnetnými ľuďmi a myšlienkami, ktoré jej pomáhajú rovnako ako jej klientom rásť a byť každým dňom lepším človekom.

Petra Zorvan, PCC

Mentálna koučka a stála členka tímu lyžiarky Petry Vlhovej. Mama dvoch synov, absolventka štyroch vysokých škôl, jedna z najlepších koučiek v ICF. Petra dlhú dobu pôsobila v zdravotníctve na manažérskych a top manažérskych pozíciách. Od roku 2010 sa venuje prevažně exekutívnemu koučingu a jej vášňou je koučing a mentálny tréning vrcholových športovcov.

pexels.com

Nominácie Akčných žien

Michaela Koniarová

V profesnom živote sa venovala riadeniu a rozvoju ľudských zdrojov, neskôr prešla k PR, marketingu a zatiaľ posledným posunom v mojom živote je poslanie vzťahovej poradkyne.
Mám za sebou dlhoročný vzťah ukončený rozvodom manželstva a tri úžasné deti. Túto svoju osobnú skúsenosť som pretavila do záujmu o psychológiu a partnerské vzťahy a dva roky strávila rozvojom a intenzívnym vzdelávaním sa v tejto oblasti.“

Janette Šimková

Keď sa budete veľa pýtať, ako dosiahnuť to, čo chcete, odpovede isto nájdete – sami, alebo s niekoho pomocou. Vôbec sa za to netreba hanbiť, práve naopak. Je to obdobné, ako s aforizmom Jacksona Jessa: „Keď bežíš, môžeš prehrať. Keď nebežíš, je isté, že prehráš.” Prajem sebe i vám, aby ste na mojej stránke našli inšpiráciu, podnety a zdroje pre odhodlanie postaviť sa na každú štartovaciu čiaru, ktorá je pre vás výzvou a dáva vám zmysel.

Daniela Rau

Medzinárodne certifikovaná koučka NLP Practitioner a NLP Master, autorka blogu o osobnom rozvoji a zdravom životnom štýle, podnikateľka a majiteľka internetového obchodu. Autorka a vydavateľka viacerých kníh: Kváskovanie 1, 2, 3, Moje kváskovanie- zápisník obľúbených receptov, ktoré sa stali BESTSELLERMI a aj Knihou roka 2019. Je autorkou a aj vydavateľkou rodovej knihy Kronika života, Zdravé desiate nielen pre deti, MY BIG VISION BOOK- Moja veľká kniha snov, vízií a cieľov.

Katarína Potúčková

Je vyštudovaná psychologička. Počas svojej kariéry pracovala na HR oddeleniach v IT sektore, bankovníctve a poisťovníctve. Venovala sa recruitingu, psychodiagnostike, hodnoteniu zamestnancov, ich motivácii a talent manažmentu. Od roku 2018, kedy absolvovala medzinárodnú certifikáciu v koučovaní (ACC – Associate certified coach), sa aktívne venuje profesionálnemu koučovaniu. Sprevádza najmä manažérov v ich osobnostnom rozvoji.

Martin Novak

„Mojou potrebou je pracovať s ľuďmi a podporovať ich v ich osobnom rozvoji. Najprv to začalo písaním blogu. Potom som objavil KOUČING. Najprv ako klient a potom som začal chodiť do koučovskej školy, získaval praktické skúsenosti. Sedí mi solution focused coaching a nejako prirodzene ma to tiahlo a mojich prvých klientov ku mne hlavne s pracovnými témami a s témami dosiahnutia spokojnosti cez hĺbkové zmeny.“

Andrea Trávničková

„Spájam ľudí s ich príležitosťami. Robím, čo ma baví a teší. Koučujem, píšem, tvorím. Som otvorená ľudsky a profesionálne kvalitným spoluprácam, ktoré budú prínosom pre všetky zúčastnené strany.“

Foto: pexels.com

žiadne príspevky na zobrazenie