Andrea Profanová: Zdravo sebavedomý človek na sebe pracuje

0
Andrea Profanová: Zdravo sebavedomý človek na sebe pracuje

Sebavedomie je široká a hlboká téma a ktokoľvek sa nad ňou zamyslí, môže si vybrať svoju časť, ktorá ho práve inšpiruje, láka, alebo na nej chce pracovať. Môžeme ho riešiť počas celého života, spolu s tým, ako sa vyvíjame, aké skúsenosti získavame, aké hodnoty uznávame, aj s novým ľuďmi, ktorých stretávame a so situáciami, do ktorých sa dostávame.

Koučka Andrea Profanová z topcoach.sk, hovorí: „Každý potrebujeme niečo iné, čo nám dá pocit sily, kompetentnosti a vedomia, že sme správne presne tak, ako sme. Hoci, ak ho už raz máme, je potom jednoduchšie si ho ďalej pestovať s ohľadom na náš vývoj, ako ho získať, keď sme si práve uvedomili, že nám chýba.

Ak si rozoberieme slovo „sebavedomie„, môžeme ho preskladať na vedomie (si) seba. V tom vedomí a uvedomení častokrát spočíva veľký rozdiel medzi zdravým a umelým sebavedomím. Lebo až keď sme si vedomí toho, kto sme a čo a prečo je pre nás dôležité, konáme cez náš vnútorný zmysel. Nie cez očakávania iných, nie pre uspokojenie potrieb, ktoré nás vnútorne nenapĺňajú, ani nie pre pochvalu zvonku.“

Vieme, kým sme

Zdravo sebavedomý človek vie, kým je a priebežne sa k tomu vracia. Pozná svoje hodnoty a koná v súlade s nimi. Premýšľa o tom, čo chce, aký chce mať život, čomu sa chce venovať a čo od toho očakáva. Vie, aké sú jeho silné stránky, má priznané aj tie slabé a pracuje na sebe, aby cítil spokojnosť a hrdosť pri premýšľaní o tom, akým je človekom. Má vzťahy, ktoré ho tešia a uspokojujú. Neobetuje sa pre niečo, čomu neverí. Ak niečo urobí pre iných, má jasno v tom, že to urobiť chce a pokojne povie „nie“, ak to urobiť nechce.

Neporovnáva sa s inými, ale pozoruje ľudí okolo a inšpiruje sa, vyberá si prvky, ktoré s ním ladia a pracuje na ich zlepšovaní, ak ho to baví a vidí za tým hodnotu pre seba. Dáva a berie si slobodu rozhodovať sa za seba a jeho slová a činy sú v súlade.

Dávajme si ciele

Z iného uhla pohľadu je prejavom zdravo sebavedomého človeka, ako sa správa v situáciách, keď mu na niečom záleží. Vtedy si dovolí prekračovať hranice, no vždy spôsobom, ktorý v sebe nesie ohľaduplnosť a zmysel pre férovosť. Aj zdravo sebavedomí ľudia sa dostávajú do situácií, ktoré nezvládnu podľa svojich predstáv. Tie berú ako skúsenosti, z ktorých sa učia. Svoju spokojnosť kalibrujú cez svoj uhol pohľadu, nie na základe vonkajších očakávaní. Takže si dávajú ciele a výzvy, ktoré sú pre nich hodnotné a aj v situáciách, kedy sa podriaďujú vonkajším okolnostiam, aktívne pracujú so svojou motiváciou, aby ich to bavilo.

Nevzdávajú sa, pri neúspechu sa neľutujú a netrestajú. Ak potrebujú, vezmú si čas na oddych, potom vyhodnotia situáciu a idú ďalej za tým, čo je pre nich dôležité.

Prečítajte si aj: Dá sa odpustiť nevera?

ver si
pixabay.com

Práca na sebe

Zdravo sebavedomí ľudia na sebe pracujú. Aj vďaka tomu si sebavedomie udržiavajú a kultivujú s ohľadom na svoje životné etapy a potreby. Takýto človek je celkovo spokojný, lebo má vybudovaný zdravý vzťah k sebe. No vždy je tam aj trochu nespokojnosti, ktorá ho posúva ďalej, aby prekračoval svoj tieň a rozvíjal sa.

Keď s mojimi klientmi riešime tému sebavedomia, skôr alebo neskôr sa vždy dostaneme k povzdychu, aká je to škoda, že nám zdravé sebavedomie nepestovali už dávno rodičia a škola. No zvonku nás v budovaní sebavedomia môže naše okolie podporovať, ale nemôže to pre nás, ani za nás urobiť.

Ako vychovať dieťa?

Ak vám ide o zdravé sebavedomie dieťaťa, buďte „osvietení“ rodičia, príbuzní, pedagógovia, ktorí s deťmi diskutujú, dávajú im otázky a niekedy ich aj trochu provokujú, aby si čo najskôr začali pestovať vlastné názory. Aby si začali uvedomovať, čo a prečo sa im páči, čo považujú za dôležité, ako sa pozerajú na svet okolo seba, aj sami na seba. Aby si vážili iných ľudí a iné názory, no nepodliehali snahám okolia hovoriť im, čo má byť ich cesta. Že si cestu vyberajú
sami. Aby si boli vedomé tejto slobody, aj potenciálnych dôsledkov a zodpovednosti za svoje voľby. Pomáhajte im odhaľovať ich talenty a rozumieť aj ich tieňom a slabým stránkam. A pracovať na rovnováhe.

Myslite na pozitíva

Ak ste dospelí a riešite svoje sebavedomie, najlepšie je začať od seba-hodnoty. Zamyslite sa nad tým, v čom ste dobrí. Pri čom sa cítite hrdí, čo považujete za svoje úspechy. V čom viete dávať pridanú hodnotu a radi to robíte. Čo je pre vás dôležité a aké hodnoty uznávate. Čo by o vás povedali ľudia z vášho okolia, v čom ste výnimoční. Ak ste niekedy vyčerpaní, ale zároveň vnútorne spokojní, čomu ste sa venovali.

Aké situácie v minulosti vás naučili najviac, ako ste ich zvládli a ako by ste v nich postupovali teraz. Čo sú teraz pre vás výzvy a ako do nich chcete ísť, aby pre vás priniesli to najlepšie. Za čo sa chcete pochváliť a ako to budete robiť každý deň. Ak to budete robiť kontinuálne, zrazu zistíte, že sebavedomie už máte. A môžete ho ďalej rozvíjať.

Na tému sebavedomia by sa dalo pozrieť žensko-mužskou optikou a aj pohľad cez generačné rozdiely je zaujímavý. No cestou k zdravému sebavedomiu je pracovať so sebou a mať životnú pokoru, vždy prídu situácie, na ktoré ešte nie sme pripravení, ale zvládneme ich najlepšie, ako to pôjde a naučíme sa v nich niečo nové.

Andrea Profantová, koučka a biznis mentorka, topcoach.sk

Foto: pixabay.com

 

žiadne príspevky na zobrazenie