Avon prichádza s výsledkami unikátnej štúdie – čo je prioritou slovenských žien?

Spoločnosť Avon už dávno nie je lídrom len v oblasti kozmetiky. Avonu ide o oveľa viac, než o starostlivosť o ženy, a tak sa dlhodobo venuje aj boju za ich zdravie, život bez domáceho násilia, za rovnaké pracovné príležitosti a taktiež ďalším témam, ktoré sú pre ženy aktuálne.

A práve tieto témy v poslednej dobe veľmi rezonujú nielen v slovenskej spoločnosti, ale aj celosvetovo. Úspešná a unikátna konferencia CHANGE IS A CHANCE o postavení žien v spoločnosti a ich preferenciách, ktorú moderovala renomovaná moderátorka Adela Vinczeová, kozmetický gigant usporiadal tento rok k oslave Medzinárodného dňa žien. Avon prichádza s výsledkami sociálnej štúdie o ženách, sprostredkované agentúrou IPSOS.

„Zmena v spoločnosti je podmienená dokonalou znalosťou prostredia, správnym rozuzlením zažitých stereotypov a nefunkčných vzorcov,“ hovorí Senior PR & Advertising supervízorka spoločnosti Avon, Dajana Hričovec. „Aj z tohto dôvodu sme oslovili IPSOS a spoločne sme sa pustili do vypracovania špecifickej štúdie, týkajúcej sa nielen postavenia žien v spoločnosti, ale aj ich preferencií v pracovnej a osobnej sfére.“

Na prvom mieste rodina

Z tejto štúdie vyplynulo, že sa medzi najdôležitejšie životné priority žien v českej i slovenskej spoločnosti jasne radí rodina. Za pozornosť stojí aj zistenie, kedy takmer 43 % respondentiek uviedlo, že sa ich životné plány a sny zmenili kvôli pandémii Covid-19.

Adela Vinczeová, zdroj: Avon

Prioritou je pre nich teraz starostlivosť o rodinu, finančné zabezpečenie a zdravý životný štýl. Slovenky sa navyše častejšie ako Češky chcú v budúcnosti zamerať na budovanie kariéry a finančnú nezávislosť.

Dôležitý je aj pocit sebarelizácie

Zlomovým bodom celej štúdie je fakt, že takmer 7 z 10 žien zastáva názor, že ženy a muži nemajú rovnaké kariérne podmienky, a že ženy sú horšie odmeňované za rovnako vykonanú prácu.

„Tieto výsledky sú zarážajúce a drvivá väčšina respondentiek, ktoré hlasovali za nerovnosť v zamestnaní a v príjmoch sú dôkazom toho, že prispievanie k otváraniu týchto tém má zmysel, a že sme vykročili správnou cestou,“ hovorí Hričovec a tiež spomína fakt, že polovica žien by uvítala viac žien v politike, čo by podľa ich názoru prinieslo pozitívnu zmenu v ich krajine.

Z výskumu tiež vyplýva, že viac ako polovici žien vadia rodové stereotypy, avšak iba jednej štvrtine opýtaných tento fakt aktívne ovplyvňuje život. Až 59 % žien má pocit sebarealizácie iba ak zastáva rolu manželky, priateľky, partnerky a matky. Dokonca 94 % respondentiek potrebuje pre pocit sebarealizácie vlastný príjem.

Zaujímavým faktom je, že 26 % žien nie je spokojných so svojím súčasným stavom v zamestnaní a hlavným argumentom nespokojnosti je nedostatočný príjem. Viac ako polovica žien uvažuje o práci na čiastočný úväzok, tretina by rada podnikala, ale chýba jej základný kapitál či nosný nápad.

Slovenky sú vlastnému biznisu viac otvorené

Celá jedna pätina žien bohužiaľ nevie, ako problém nedostatočného príjmu riešiť. Slovenky sú vlastnému biznisu viac otvorené, no zároveň sú častejšie nezamestnané, než Češky. Takmer 100 % žien súhlasí, že mať vlastný príjem je zásadným faktorom pre pocit spokojnosti a sebarealizácie.

Väčšina žien si myslí, že existujú typicky ženské a mužské profesie, avšak zastávajú názor, že ženy môžu byť rovnako úspešnými lídrami ako muži. Zaujímavosťou je aj to, že jedna štvrtina žien prispieva do spoločného rozpočtu domácnosti viac ako muži. Ženy samoživiteľky tvoria 14 %.

Výskum sa ďalej zaoberal témou sebaúcty a pocitom spokojného života. Iba 2 z 10 žien sa cítia byť krásne a väčšina z nich hodnotí krásu iba na základe fyzického vzhľadu. Pocit krásy v ženách umocňuje nielen upravený vzhľad, ale aj fakt, že miluje a je milovaná. Dobré vzťahy v rodine sú pre ženy absolútne kľúčové.

Najdôležitejší ľudia v živote ženy

Najdôležitejšími ľuďmi v ich živote sú deti, partner, rodičia a súrodenci. Za pozornosť stojí tiež zistenie, že ženy samy seba radia až na posledné miesto. Respondentky sa zhodli, že je veľmi dôležité mať každý deň aspoň nejaký čas pre seba, aj keď to reálne dodržiava iba polovica.

Dajana Hričovec, zdroj: Avon

„Všetky poznatky z výskumu sme so záujmom spracovali, vyhodnotili a sú cennými argumentami pre našu ďalšiu prácu,“ hovorí Hričovec a uvádza tiež sériu unikátnych rozhovorov na tému CHANGE IS A CHANCE, kde moderátorka Ivana Jirešová bude celý tento rok otvárať témy, ktoré rezonujú medzi ženami, a ktoré rozšíria a doplnia výsledky výskumu.

Sériu týchto unikátnych rozhovorov s expertmi na danú tému môžete sledovať na YouTube kanáli AVON CZSK. „Touto štúdiou pre Avon náš projekt CHANGE IS A CHANCE nekončí, práve naopak. Chceme, aby bola naša práca oveľa cielenejšia, komplexnejšia a tiež chceme prinášať fakty ohľadom tém týkajúcich sa žien viac, než kedykoľvek predtým,“ dodala na záver Dajana Hričovec.

O SPOLOČNOSTI AVON

Kozmetická spoločnosť Avon patriaca do poprednej globálnej skupiny Natura & Co už 135 rokov zlepšuje životy žien prostredníctvom krásy. A stále v tom pokračuje, no modernejšie. Prináša inovácie, spája ľudí, podporuje ženy, vníma všetky podoby krásy. Oslavuje silu žien po celom svete, podporuje ich v objavovaní vlastného potenciálu a prekonávaní výziev.

V Avone sú zástancami toho, na čom skutočne záleží. Práve silu krásy využívajú na vytvorenie lepšieho sveta pre ženy. Pozorne načúvajú potrebám žien a sú hlasom ich túžob. Veria v lepší svet pre ženy, ktorý bude lepším svetom pre všetkých.

Bojujú za zdravé prsia, keďže rakovina prsníka je jedným z najčastejších onkologických ochorení u žien, preto venovali viac ako 20 mil. na screeningové programy. Rovnako bojujú proti domácemu násiliu, ktorému čelí 1 z 3 žien a doteraz pomohli už 14 mil. žien trpiacim domácim násilím. Celosvetovo spoločnosť AVON odovzdala viac ako 1 miliardu dolárov na témy súvisiace so zdravím a bezpečnosťou žien.

Vedeli ste, že každú sekundu sa po svete predajú 3 rúže, 7 parfumov a 2 výrobky pleťovej starostlivosti značky Anew? Dobre známe a obľúbené značky sú ANEW, mark., AVON TRUE, Planet Spa, Nutra Effects, Avon Care či Advance Techniques. Viac o spoločnosti a jej aktivitách, ako aj o výrobkoch Avon sa dozviete na www.avon.sk a Facebookovom profile Avon Slovensko.

Zdroj foto na titulke: Avon