Body positive: Čo pomáha zlepšiť obraz o svojom tele?

0
Body positive: Čo pomáha zlepšiť obraz o svojom tele?
pixabay.com

Podpora pozitívneho postoja k svojmu telu vo vás môže spôsobiť, že sa budete cítiť lepšie. Množstvo výskumov skúmalo negatívny imidž tela – negatívne myšlienky a pocity o vlastnom tele – a odpovedalo na dôležité otázky, ako napríklad, čim je negatívny imidž tela spôsobený a čo s tým môžeme urobiť.

V posledných rokoch však vedci začali venovať väčšiu pozornosť pozitívnemu imidžu tela. Teda láske, prijatiu a rešpektu k vlastnému telu – bez ohľadu na to, ako vyzerá. Výskum pozitívneho telesného obrazu je dôležitý: Ak sa zameriame iba na zníženie negatívneho telesného obrazu, nemusí to nutne znamenať, že ľudia budú so svojím telom spokojní a budú sa k nemu správať dobre.

Ľudia s pozitívnym postojom svoju pozitivitu šíria

Vznikajúci výskum pozitívneho telesného obrazu nás učí veľa dôležitých a zaujímavých vecí. Jednou z najfascinujúcejších vlastností ľudí s pozitívnym telesným imidžom je, že majú tendenciu propagovať pozitívny imidž u iných ľudí. Napríklad tým, že sú pre ostatných vzorom o dôležitosti akceptovania vlastného tela a kritizujú nereálne štandardy krásy.

Ľudia s pozitívnym telesným imidžom sa zároveň obklopujú inými ľuďmi, ktorí sú tiež body positive, milujú a prijímajú svoje telo. Tento fenomén – byť „telesne pozitívny“ a propagovať telesnú pozitivitu pred ostatnými a tiež mať okolo seba ľudí, ktorí sú a robia to isté – sa nazýva reciprocita.

dievca
pixabay.com

Experiment na univerzite – čo pomáha zlepšiť obraz o svojom tele?

V nedávnom experimente na Maastrichtskej univerzite sa psychológovia chceli bližšie pozrieť na jeden kúsok skladačky reciprocity. Konkrétne skúmali, či akt propagácie pozitívneho telesného obrazu u blízkeho priateľa povedie ľudí k tomu, aby sa sami cítili viac body positive.

Experiment zahŕňal 154 mladých žien. V laboratóriu vyplnili dotazníky o svojom tele a priateľstve a pohode (aby sa zamaskoval skutočný účel štúdie). Potom boli náhodne zaradené do jednej z dvoch skupín.

V skupine s pozitívnym postojom k svojmu telu boli účastníci poučení, aby napísali list blízkemu priateľovi, v ktorom ocenia funkčnosti tela svojho priateľa. Funkčnosť tela sa vzťahuje na všetko, čo telo môže robiť, ako je jesť a tráviť jedlo; počúvať hudbu a vidieť východ slnka; tanec a maľovanie; natiahnuť sa a ohnúť; a objímať a maznať sa. Účastník mohol napríklad napísať: „Milujem tvoje telo, pretože ma najúžasnejšie objíma.“

Ak sa sústredíte na funkčnosť tela, pomôže vám to

Vybrali si túto konkrétnu aktivitu, pretože sústredenie sa na funkčnosť vlastného tela a na to, prečo má osobný význam, je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako zlepšiť pozitívny imidž tela. Hoci sa táto technika nikdy nepoužila pri písaní o tele niekoho iného, ​​očakávali sme, že bude mať podobne pozitívne účinky tým, že presunie pozornosť účastníkov preč od toho, ako telo vyzerá, a na všetky cenné veci, ktoré môže robiť, čo sa obyčajne považuje za samozrejmosť.

V porovnávacej skupine boli účastníci poučení, aby napísali list blízkemu priateľovi, v ktorom vyjadria uznanie za ich obľúbené spoločné spomienky. Týmto spôsobom účastníci v oboch skupinách napísali list blízkemu priateľovi a vyjadrili uznanie svojmu priateľovi, ale iba zameranie listu bolo iné (funkčnosť tela vs. obľúbené spomienky). Účastníkom v oboch skupinách bolo povedané, aby strávili 15-30 minút písaním svojho listu.

pisanie
pixabay.com

Po napísaní listu všetci účastníci opäť vyplnili rovnakú sadu dotazníkov. Kľúčovým výsledkom je, že účastníci v oboch skupinách zaznamenali značné zlepšenie v tom, ako vnímali svoje vlastné telo, od obdobia predtým, ako až po napísanie listu. Totiž, všetci účastníci sa cítili vďačnejší najmä za funkčnosť svojho tela a celkovo zažili viac lásky, prijatia a uznania k svojmu telu.

Posolstvo experimentu

Ženy, ktoré propagovali telesnú pozitivitu, mali tiež pozitívnejšie myslenie o svojom vlastnom tele. Pozitívnejší pocit z vlastného tela však mali aj ženy z porovnávacej skupiny, ktoré si so svojou kamarátkou písali o obľúbených spomienkach. Prečo to tak je?

Je možné, že súčasné zistenia sú len výsledkom charakteristík dopytu: To znamená, že účastníci vyplnili dotazníky na základe toho, čo si mysleli, že od nich experimentátori očakávajú (t.j. cítiť sa lepšie vo svojom tele). Snažili sa však zamaskovať skutočný účel štúdie, ako napríklad zahrnutie dotazníkov o priateľstve a pohode, aby zodpovedali „kryciemu príbehu“.

Ďalšou možnosťou je, že účastníci oboch stavov v skutočnosti zažili skutočné zlepšenie rozmýšľania o svojom tele. Na základe predchádzajúceho výskumu by písanie o funkčnosti tela priateľa malo povzbudiť ženy, aby sa zamysleli aj nad funkčnosťou vlastného tela, čím by sa pozornosť presunula od fyzického vzhľadu. Je možné, že písanie o spoločných spomienkach s priateľom zahŕňalo aj úvahy o funkčnosti tela, napríklad ak účastníci opisovali spoločné fyzické aktivity (napr. tanec).

pixabay.com

Je tiež možné, že účastníci oboch skupín zažili nárast pozitívnej nálady a vďačnosti po napísaní láskavého listu svojmu priateľovi a tieto zmeny mohli viesť k zlepšeniu pozitívneho vnímania tela.

Tu je 10 spôsobov, ako môžete zlepšiť myslenie o svojom tele

1. Pozitívne afirmácie – napíšte si pekný odkaz, myšlienku o svojom tele.

2. Myslite zdravšie, nie chudšie – chcite byť zdravšou a nie chudšou.

3. Pochváľte ostatných – ak pochválite postavu iných, keď budete láskavá k iným, prestanete byť prísna aj na seba.

4. Obklopte sa pozitivitou – pozor na sociálne siete – vypnite ľudí, z ktorých máte zlý pocit, a sledujte body positive ľudí.

5. Zamerajte sa na veci, ktoré máte na sebe radi – sústreďte sa na veci, ktoré obľubujete, spíšte si veci, ktoré sa vám na sebe páčia.

6. Prestaňte sa porovnávať s ostatnými – bolo by nudné keby sme boli všetci rovnakí, nie?

7. Vyhnite sa negatívnej samomluve – prestaňte si hovoriť nepekné veci.

8. Čítajte o body pozitivite – napríklad si kúpte knihu o pozitívnom obraze tela.

9. Urobte pre svoje telo niečo pekné – poďakujte sa svojmu telu za to, čo pre vás robí a doprajte mu kúpeľ.

10. Sústreďte sa na celú svoju osobu – robte činnosti, ktoré vás bavia, nie ste len telo, ale ste všestranná bytosť.

www.psychologytoday.com

žiadne príspevky na zobrazenie