Brainstorming

0
Brainstorming

Preklad: brain- mozog, storm- búrka

Definícia: Brainstorming je technika, pomocou ktorej skupina ľudí dokáže spoločne zhromaždiť veľké množstvo nápadov, ktorými vyriešia určitý problém. Táto metóda sa zvyčajne využíva, keď zlyhá analytická forma metód a je potrebné vytvoriť netradičné riešenie problému. V tomto tvorivom procese môže každý člen skupiny prispieť svojich nápadom. Výhodou je, že príslušník skupiny je tak schopný slobodne myslieť a navrhovať spontánne nápady.

Cieľom tejto metódy je schopnosť použiť predstavivosť na generovanie nových nápadov a nájsť jedinečné riešenia v krátkom časovom úseku. Brainstorming v skupine má, ale svoje základné pravidlá. Nikto zo skupiny nesmie kritizovať nápady druhých, pretože platí pravidlo rovnosti. Zároveň ak by sa niekto bál kritiky a výsmechu, celý postup by mohol zlyhať. Jednotlivé nápady hodnotia až na záver. Výhodou je, že pri tejto metóde sa môžu predkladať aj netradičné a absurdné nápady.

Brainstorming prebieha v niekoľkých fázach. V prvej fáze sa stanoví téma, problém, o ktorom sa bude diskutovať. V druhej fáze je krátky čas na premyslenie si problematiky a následne môže každý člen skupiny ponúknuť akýkoľvek nápad. V poslednej fáze sa jednotlivé návrhy vyhodnocujú a vyberie sa najlepší. Počas celého procesu sa môžu klásť doplňujúce otázky na danú tému. Pri brainstormingu je dôležité zabezpečiť priateľskú atmosféru, aby sa nikto nebál povedať svoj názor nech je akokoľvek absurdný. Vďaka tejto metóde môžeme získať prekvapivé a veľmi zaujímavé riešenia problému, na ktoré by sme inak neprišli.

Pôvod: prvýkrát ju spomenul Alex F. Osborn v knihe Your creativity power

Prečítaj si:Infotainment

Zdroj foto: Pexels

žiadne príspevky na zobrazenie