Caroline Líšková: Ľudia na Slovensku sú dosť zaťažení daňami

0
Caroline Líšková: Ľudia na Slovensku sú dosť zaťažení daňami

Caroline Lišková cítila, že smerovanie Slovenska nie je správne, a tak sa rozhodla aktívne vstúpiť do politiky. Aké sú jej plány a v čom konkrétne sa angažuje?

Jednou z vašich najhlavnejších priorít je rodinná politika. KDH prišlo s myšlienkou podávania spoločných daňových priznaní. Aké sú ďalšie plány v oblasti podpory rodiny?

Priznávam, autorkou návrhu rodinných daňových priznaní do volebného programu som ja. Bola som inšpirovaná Nemeckom, kde rodinné daňové priznania sú jedným veľmi úspešným prorodinným opatrením, ako ušetriť manželom peniaze, ktoré môžu použiť pre vzdelávanie, šport, či dovolenku.

Medzi podnikateľmi je často skloňované slovo dane. Aké sú vaše návrhy v tejto oblasti?

Tým najpodstatnejším návrhom sú nechceme žiadne nové dane. Ľudia na Slovensku sú i tak dosť zaťažení daňami, preto budeme presadzovať, aby už žiadne nové zavádzanie daní nebolo.

Okrem toho by sme radi pomohli regiónom, aby daňovo-odvodové zaťaženie bolo upravené v závislosti od stupňa rozvinutia regiónu, nie jednoúčelovým a nesystematickým financovaním len vybraných miest a obcí zo strany vlády.

Pre malých a stredných podnikateľov chceme presadiť, aby limit povinnej registrácie na DPH bol zvýšený na 60-tisíc euro, čím časť podnikateľov odbremeníme od administratívy a finančných výdavkov, ktoré vznikajú v súvislosti s danou povinnosťou.

V súčasnosti sa často skloňujú slová ako udržateľnosť a zero waste, na čo by ste sa zamerali pri ochrane životného prostredia?

Cítiť, že naše myslenie sa mení, stále viac nám záleží na krajine v ktorej žijeme, čo dýchame, čo jeme ako sa chováme k prírode. Samozrejme, vieme robiť pre ochranu životného prostredia stále viac, možno takými drobnosťami ako šetriť s elektrickou energiou, nepúšťať zbytočne vodu a nepodľahnúť výpredajom, kedy nakúpime aj to, čo nepotrebujeme.

Keď znížime spotrebu, viac ochránime prírodu.

Zaoberáte sa aj témou farmárov a lokálnych potravín. Ako sa ich chystáte podporiť?

Jednoznačne zlepšením podmienok. Je nevyhnutné stransparentniť proces prideľovania dotácií, podporíme opatrenia pre zvýšenie potravinovej sebestačnosti Slovenska. Zlepšíme postavenie poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov. Farmárom treba poskytnúť také podmienky, aby mohli produkovať a boli konkurencieschopní so zahraničnými dodávateľmi.

So zdravým životným štýlom súvisí aj šport. Je podľa vás dostatok možností pre rozvoj mladých talentov?

Mojou programovou prioritou je podpora športu. Uvedomujem si to, ako sa na túto oblasť zabúda, čo ma nesmierne mrzí. Je potrebné, aby boli vytvorené podmienky pre športovanie detí, aby sa obnovovali a stavali športoviská, haly, štadióny, kde by sa naše deti mohli venovať športu. Je potrebné podporiť talentované deti, aj deti, ktoré, bohužiaľ, nemajú rodičov finančne dobre situovaných. Športom sa deti učia k disciplíne, vytrvalosti, tímovosti, cieľavedomosti, k úcte jeden k druhému a pri tom všetkom si upevňujú zdravie a budujú imunitu. Je to aj o vytváraní si hodnôt.

Športom sa deti učia k disciplíne, vytrvalosti, tímovosti a úcte.

Na Slovensku sú veľké rozdiely medzi regiónmi, v čom by ste chceli zlepšiť situáciu?

Áno, to je fakt. A podpora je nedostatočná, dokonca si dovolím povedať, že súčasná vláda prijala zákony, ktoré mestá a obce ešte viac zaťažila ďalšími výdavkami bez akéhokoľvek finančného krytia, ako je chodníková novela a mnoho ďalších. Máme tu regióny, ktoré dlhodobo zaostávajú. Podporiť ich chceme napríklad aj cez zmeny v daňovo-odvodovom systéme. Ale aj cez výstavbu dostupných nájomných bytov, aby sa regióny nevyľudňovali.

A čo považujete za dôležité pre samotnú Bratislavu alebo jej voličov?

Bratislava má obrovský potenciál stať sa modernou európskou metropolou. Smutné je, že napríklad železničná stanica, ktorá je vstupnou bránou ako pre nás obyvateľov Slovenska tak i turistov je hanbou Slovenska: Je to výsledok ignorancie Ministerstva dopravy k dlhodobej požiadavke hlavného mesta SR – Bratislavy.

Taktiež mi nedá nespomenúť, že upozorňujem na pochybnú zámenu 24-hektárového Pečnianskeho lesa, ktorý sa nachádza na brehu Dunaja oproti slovenského parlamentu. Bol zamenený za menej bonitný pozemok v Šiatorskej Bukovinke (okres Lučenec). Ide o lukratívnu zalesnenú časť Bratislavy, ktorú nazývame zelenými pľúcami Bratislavy s kvalitným zdrojom pitnej vody, so vzácnymi druhmi vtákov a zvierat. Pochybná zámena stala za vlády Smeru. Človek za ňu zodpovedný je dnes na kandidátke ĽSNS.

Váš program je známy tým, že staviate na hodnotách a tradíciách. Aké hodnoty sú pre vás tie najdôležitejšie?

Ochrana tradičnej rodiny. Hodnoty spravodlivosti a férovosti. Viera v rovnosť šancí a vytváranie príležitostí.

Ktorá oblasť je vám najbližšia, ktorá téma vás najviac napĺňa?

Ja sa venujem ekonomickým témam a hospodárskej politike. Za KDH sa vyjadrujem k verejným financiám, k stavu podnikateľskému prostrediu a energetike v súvislosti s s vplyvom na životné prostredie. Ako hlavnú tému, ktorú by som chcela presadiť, je zmena zákonov pre zvýšenie dostupnosti nájomného bývania. Túto tému som verejne otvorila pred dvomi rokmi a vidím tu skutočný dlh voči ľuďom.

Čo by ste chceli odkázať našim čitateľkám ako radu pred voľbami?

Príďte voliť. Neostaňme ľahostajní voči reálnej situácii, ktorá je na Slovensku. Rastúci extrémizmus, obrovské korupčné prostredie, nevymožiteľnosť práva a pokrivkávajúca spravodlivosť je naozaj zlá cesta pre Slovensko. Slovensko potrebuje reštart a dokážeme to len skutočnou zmenou. KDH i ja chceme byť súčasťou tejto zmeny.

žiadne príspevky na zobrazenie