Cestujete do zahraničia? Tu sú podmienky vstupu pre najnavštevovanejšie krajiny

Chystáte sa cestovať do zahraničia? Pred dovolenkou je potrebné overiť si základné podmienky pre vstup do jednotlivých krajín. Budete potrebovať rúško alebo vyplniť nejaký formulár na hraniciach?

V článku sa zameriame na najnavštevovanejšie krajiny podľa nasledujúceho poradia, a to:

 1. Česká republika
 2. Maďarsko
 3. Poľsko
 4. Rakúsko
 5. Cyprus
 6. Grécko
 7. Chorvátsko
 8. Španielsko
 9. Taliansko

Tu si napríklad overíte platnosť svojho COVID pasu.

1. Česká republika

Podmienky vstupu do Českej republiky

Pravidlá pre vstup do Českej republiky v súvislosti s COVID-19 boli zrušené. Na vstup do Českej republiky sa nevyžaduje splnenie žiadnych epidemiologických podmienok.

Bol zrušený aj zákaz vstupu cudzincov z tretích krajín i nutnosť preukazovať bezinfekčnosť.

Podmienky návratu do SR

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.

Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Praha, pixabay.com

2. Maďarsko

Od 7. marca 2022 platí nové nariadenie maďarskej vlády (č.77/2022), ktorým sa rušia doteraz platné epidemiologické opatrenia.

Podmienky vstupu

Na územie Maďarska je možný vstup bez obmedzení – bez povinnosti preukázať potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní COVID-19 alebo negatívny výsledok testu. Cestujúci po príchode do Maďarska taktiež nepodliehajú karanténe a nevyžaduje sa registrácia.

Hraničné priechody
V prevádzke sú všetky hraničné priechody medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Orientačné informácie o čakacích dobách, prevádzkovej dobe na hraničných priechodoch Maďarska sú zverejnené na webovej stránke maďarskej polície.

Podmienky tranzitu

Letecká doprava
Pre medzinárodnú leteckú prepravu je otvorené medzinárodné letisko Ferencza Liszta. Maďarská letisková polícia nevyžaduje splnenie žiadnych podmienok od cestujúcich vstupujúcich na územie Maďarska za účelom tranzitu. Nemôže však zasahovať do opatrení prijatých leteckými spoločnosťami, ktoré musia zahraniční cestovatelia vrátane slovenských splniť pri letoch, resp. medzipristátiach, ktoré smerujú do Budapešti. Maďarská letisková polícia a Veľvyslanectvo SR v Budapešti nemajú právomoc a kompetencie zasahovať do toho procesu.

Odporúčame preto vopred preveriť u leteckých spoločností, za akých podmienok je umožnený nástup na palubu lietadla pri odlete a prílete z/do Budapešti.

Budapešť, pixabay.com

Opatrenia v krajine
Nosenie ochranných masiek sa ruší v uzavretých priestoroch, v MHD, v nákupných centrách, na poštách, v servisoch, divadlách, kinách, múzeách a na športových podujatiach.
Zamestnanci stravovacích zariadení nemusia nosiť rúška počas práce. V zdravotníckych zariadeniach je naďalej povinnosť nosiť rúško. Zákaz návštev je zrušený v nemocniciach, okrem covidových oddelení. Rušia sa obmedzenia pri športových, hudobných a tanečných a iných kultúrnych podujatiach pre viac ako 500 osôb.

Zamestnávatelia nemôžu nariadiť povinné očkovanie. Vláda bude naďalej poskytovať očkovanie každému, kto chce očkovanie využiť (očkovanie možné v nemocniciach, u praktických lekárov a pediatrov prostredníctvom elektronickej registrácie). Očkovanie sa stále očakáva od zdravotníckych a sociálnych pracovníkov, v oblasti štátnej a verejnej služby je zrušené. Certifikáty o očkovaní nebudú kontrolované.

3. Poľsko

Podmienky vstupu

Od 28. marca 2022 Poľsko zrušilo pre všetky prichádzajúce osoby (bez ohľadu na to, či je osoba zaočkovaná alebo nezaočkovaná proti COVID-19 alebo prekonala COVID-19) všetky požiadavky ohľadom testovania (pred príchodom a aj po príchode), karantény, ako aj registrácie pri vstupe do krajiny.

Podrobnosti o COVID-19 v krajine sú na webovej stránke Poľska o COVID-19. Upozorňujeme, že opatrenia sa môžu meniť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Podmienky návratu do SR

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.

Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Krakov, pixabay.com

4. Rakúsko

Od 1. júna sa dočasne ruší povinnosť nosiť respirátor v MHD a v maloobchodnej sieti. Výnimkou je Viedeň, kde táto poinnosť ostáva zachovaná v prostriedkoch hromadnej prepravy osôb.

Od 16. mája sa pre vstup do Rakúska ruší pre všetky kategórie cestujúcich povinnosť preukazovať sa potvrdením o očkovaní, prekonaní COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom teste, ruší sa aj povinnosť karantény.

Najnovšia novela spolkovej vyhlášky síce i naďalej ponecháva v platnosti pravidlo 3G (OTP), ale predbežne do 30. septembra 2022 (alebo do výraznejšieho opätovného zhoršenia pandemickej situácie) ruší kontroly na hraničných priechodoch a do zoznamu rizikových krajín nie je zaradená žiadna krajina.

Podmienky vstupu do Rakúska

Kontroly na hraničných priechodoch sú zrušené predbežne do 30. septembra 2022 alebo do výraznejšieho opätovného zhoršenia pandemickej situácie.

Belvedere, Viedeň, pixabay.com

5. Cyprus

Podmienky vstupu do krajiny

Cyperská republika zrušila všetky pandemické opatrenia týkajúce sa vstupu do krajiny.

Jedinou podmienkou pre občanov SR je preto preukázanie sa platným občianskym preukazom SR alebo cestovným pasom SR. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nikózii odporúča občanom využívať pre vstup do krajiny výhradne medzinárodné letiská v Larnake a Pafose alebo prístavy v Limassole, Larnake a Latsi.

Všetky iné vstupné miesta, vrátane letiska Ercan a prístavov v mestách Kyrenia a Famugusta sú Cyperskými orgánmi považované za nelegálny vstup do krajiny a môžu byť penalizované.

Zároveň upozorňujeme cestujúcich, že tzv. „Severo-cyperská turecká republika“ je územie, ktoré nie je uznané Slovenskou republikou a v prípade núdzovej situácie sú možnosti poskytovania konzulárnej ochrany limitované.

Podmienky návratu do SR

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.

Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Cyprus, pixabay.com

6. Grécko

S príchodom letnej turistickej sezóny Grécko zrušilo podstatné obmedzenia týkajúce sa COVID-19. Na vstup do krajiny už nie je potrebné preukazovať sa PLF formulárom, očkovacím certifikátom, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym testom.

Povinnosť používať rúško naďalej zostáva vo vnútorných priestoroch lodí a v taxíkoch, v nemocniciach, domovoch dôchodcov a v mestskej hromadnej doprave bez miestenky.

Podmienky vstupu do Grécka

Od 1. mája 2022 už cestujúci prichádzajúci do Grécka nemusia pri vstupe do krajiny preukazovať digitálny COVID certifikát EÚ, potvrdenie o prekonaní COVID-19 alebo negatívny výsledok testu.

Taktiež nie je povinné vypĺňať formulár na vyhľadávanie cestujúcich (PLF). Naďalej je však možné vyplniť zjednodušený formulár PLF, a to výlučne na účely umožnenia cestujúcemu/rodine vydať certifikát EÚ o negatívnom alebo pozitívnom výsledku testu na COVID-19 (v prípade testovania v Grécku). Cestovatelia, ktorí sa rozhodnú vyplniť zjednodušený formulár, dostanú PLF s ich jedinečným kódom (QR) e-mailom.

Letecká doprava
Grécke letiská sú otvorené pre vnútroštátne aj medzinárodné lety. Viaceré letecké spoločnosti vyžadujú používanie respirátorov počas celej dĺžky letu. Odporúčame pred cestou informovať sa v danej leteckej spoločnosti resp. cestovnej kancelárií.

Cestná doprava
Cestujúcim je do krajiny povolený vstup pozemnou dopravou cez hraničné priechody Kakavia, Mertziani a Mavromatio (z Albánska), Promachonas, Ormenio, Nymfea a Exochi (z Bulharska), Evzoni, Doirani, Niki a Krystallopigi (zo Severného Macedónska), ako aj Kipi, Kastanies (z Turecka).

V taxíkoch naďalej platí povinnosť používať rúško / respirátor. Vnútroštátna hromadná doprava (letecká, námorná, diaľková autobusová a vlaková) – funguje bez obmedzení pri plnej obsadenosti dopravných prostriedkov.

Santorini, Grécko, pixabay.com

Opatrenia v krajine
Vstup do reštaurácií, kaviarní, barov, obchodov a zábavných podnikov je povolený všetkým. Požiadavka na potvrdenie o očkovaní, negatívny test alebo doklad o prekonaní ochorenia bola zrušená.

Reštaurácie, kaviarne, bary, obchody a zábavné podniky môžu fungovať na plnú (100 percentnú) kapacitu. Nosenie rúšok vo vonkajších priestoroch už nie je potrebné. Naďalej však zostáva v platnosti povinné nosenie masiek vo vnútorných priestoroch nemocníc, domovov dôchodcov, v MHD, v taxíkoch a vo vnútorných priestoroch lodí.

Podmienky návratu do SR

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.

Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

V súvislosti s návratom do SR dôrazne odporúčame zistiť si podmienky tranzitu cez všetky krajiny, ktorými plánujete prechádzať (aj pri leteckej doprave cez Rakúsko a Maďarsko.

7. Chorvátsko

Chorvátske inštitúcie v súčasnosti nekontrolujú doteraz stanovené podmienky pre vstup do Chorvátska súvisiace s COVID-19 (detailne ohľadom vstupu do Chorvátska na webovej stránke chorvátskeho ministerstva vnútra aj v anglickom jazyku). Aktuálne podmienky platia do odvolania.

Do 31. júna 2022 platí záväzné nosenie rúšok v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach.

Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) k 2. júnu 2022 je situácia v Chorvátsku nasledovná:

Epidemiologické podmienky v jednotlivých regiónoch môžete sledovať na portáli Chorvátskej turistickej asociácie (HUT) prostredníctvom interaktívnej mapky (aktualizácia 1. júna 2022).

Na ceste do Chorvátska si pripravte dostatok tekutín, zásoby jedla a dostatočné množstvo pohonných hmôt (ak cestujete autom). Núdzové telefónne čísla, všeobecné núdzové číslo ++385 112 a pomoc motoristom na cestách ++385 1987, ++385 113 covid linka, odporúčame mať v tlačenej podobe pri sebe (podobne ako fotokópiu občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, vodičského preukazu, prípadne slovenskej karty zdravotného poistenia).

Prehľad podmienok vstupu do Chorvátska a informácie o aktuálnych opatreniach v krajine:

Registrácia pred vstupom
Odporúčame pred cestou do Chorvátska vyplniť online formulár, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov/priechodu cez hranice, inak je potrebné rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska.

Pri zadávaní viacerých osôb odporúčame nepridávať ich ako spolucestujúcich, ak chcete k jednotlivým osobám skenovať dokumenty osobitne. V prípade detí do 12 rokov tieto môžu byť uvedené ako spolucestujúci, adresu pobytu v Chorvátsku uviesť stručne. Odporúčame použiť anglickú verziu aplikácie, napriek tomu, že je dostupná aj slovenská verzia.

V prípade jednodňových poznávacích zájazdov do Chorvátska formulár v priečinku ubytovania vyplniť poznámku “bez ubytovania“. Upozorňujeme, že Veľvyslanectvo SR v Záhrebe nie je správcom chorvátskeho portálu EnterCroatia. V prípade otázok môžete emailom kontaktovať chorvátske ministerstvo vnútra pitanja@mup.hr alebo chorvátsku políciu policija@mup.hr – dopyty/otázky možno zasielať aj v anglickom jazyku, resp. vyplnením formulára cez stránku Ministerstva vnútra Chorvátskej republiky .

Dubrovnik, pixabay.com

Podmienky pre cestujúcich zo Slovenska

Pri vstupe do Chorvátska je potrebné preukázať sa platným cestovným dokladom alebo občianskym preukazom (s platnosťou aj v čase návratu do SR). Vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz musí mať každé dieťa, bez ohľadu na vek (nie je nevyhnutný cestovný pas). Pobytový preukaz z krajín EÚ/EHP, vodičský preukaz, alebo zdravotnú kartu poistenca nie je možné použiť ako cestovný doklad.

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

Pozor na zmeny pri platení diaľničného mýta, kde na niektorých mýtnych staniciach sa od decembra 2021 zavádiedla len bezhotovostná úhrada platobnými kartami Diners, Maestro, Master Card, Visa, alebo priamo ENC/ETC zariadením (elektronické platenie mýta). Viac na webovej stránke chorvátskych diaľnic, prípadne môžete na interaktívnej mape sledovať aktuálny stav dopravy na diaľniciach v Chorvátsku.

Platí povinné používanie rúšok len v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, inak sa nosenie len odporúča. Namiesto karantény pre tých, ktorí boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, zavedené je povinné nosenie rúška po dobu 10 dní.

Podmienky tranzitu

Prejazd (tranzit) do Chorvátskej republiky cez Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko, prípadne Bosnu a Hercegovinu alebo Srbsko sa riadi režimom platným v týchto krajinách.

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Slovenským turistom odporúčame, aby v prípade, ak majú podozrenie na ochorenie COVID-19 alebo niektorý z jeho symptómov, bezodkladne informovali vlastníka resp. prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, ktorý následne kontaktuje lekára v zmluvnej ambulancii.

Ak lekár potvrdí podozrenie, prevádzkovateľ zariadenia zabezpečí pre hosťa izolovanú izbu/priestor, poskytne mu masku a dezinfekciu a požiada ho, aby v danom priestore zotrval až do príchodu epidemiológa a odobratia vzorky na testovanie, resp. do organizovaného prevozu infikovaného pacienta do nemocnice.

V prípade, ak je turista ubytovaný na súkromí/v kempe a podobne, odporúčame zavolať na tiesňové číslo 194 (prvá pomoc/epidemiologická služba), alebo 113 (COVID SLUŽBA) denne 8.00-21.00 hod, kde dostane inštrukcie ako ďalej postupovať.

V prípade nakazenia nie je možné opustiť nemocničné zariadenia bez súhlasu príslušného ošetrujúceho lekára a ak nie je rozhodnuté o tom, že občan je už neinfekčný.

V prípade nejasností, alebo keď ste nenašli všetky potrebné informácie, je možné sa obrátiť prostredníctvom webového formulára na Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky (v chorvátskom a anglickom jazyku), alebo e-mailom na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR v Záhrebe cons.zagreb@mzv.sk.

Podmienky návratu do SR

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.

Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Chorvátsko, pixabay.com

8. Španielsko

Podmienky vstupu do krajiny od 2. júna

Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe do Španielska (vrátane Kanárskych a Baleárskych ostrovov)
S príchodom letnej turistickej sezóny Španielsko ruší väčšinu obmedzení týkajúcich sa COVID-19.

Podľa informácií zverejnených 2. júna 2022 na stránke Ministerstva zdravotníctva Španielska a vo Vestníku vlády, od cestujúcich, ktorí prilietajú do Španielska z krajín EÚ, sa už nebude vyžadovať formulár zdravotnej kontroly SpTH ani certifikát COVID-19.

V platnosti naďalej zostáva povinná maska na tvár vo verejnej doprave, v lekárňach, v nemocniciach, domovoch dôchodcov a pod.

Na cestujúcich apelujeme, aby si pri ceste zo/do Španielska vopred zistili aj podmienky v krajine, cez ktorú tranzitujú napr. pri cestách z krajín mimo EÚ a schengenského priestoru, z Afriky, Latinskej Ameriky alebo tranzit cez Spojené kráľovstvo.

Regionálne odlišnosti
Jednotlivé autonómne oblasti môžu mať aj svoje vlastné regionálne opatrenia, môžu ich náhle zavádzať alebo rušiť, je preto vhodné overiť si aktuálnu situáciu na oficiálnej webovej stránke, v hoteli či u miestnych priamo v konkrétnej lokalite, kam cestujete.

Je po príchode povinné rúško?

Použitie rúška je od 20. apríla 2022 povinné už iba:

vo všetkých typoch verejnej dopravy (autobusy, vlaky, lietadlá, metro, lode…),
v zdravotných strediskách vrátane nemocníc,
v lekárňach,
v sociálnych zariadeniach.

Je po príchode povinná karanténa?

Pre občanov SR, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky nie je po príchode vyžadovaná karanténa.

Oficiálne (národné) webové stránky o COVID-19 v krajine
Podmienky vstupu a prijaté opatrenia na webovej stránke španielskeho ministerstva zdravotníctva

Podmienky tranzitu a cestovanie v rámci krajiny
Na cestujúcich apelujeme, zaujímať sa o svoje poistenie do zahraničia, ak by bolo potrebné zotrvať v krajine v prípade náhlych zmien v karanténnych opatreniach dlhšie, ako bol predpoklad, a tiež v prípade náhlej hospitalizácie.

V prípade, že ste už boli okradnutý alebo ste doklady stratili, je potrebné – ako prvý krok nahlásiť to na miestnej polícii a následne počas dňa telefonicky alebo písomne kontaktovať slovenské veľvyslanectvo v Madride (nie honorárny konzulát) so žiadosťou o vydanie náhradného dokladu na návrat. Volať môžete na číslo +34 915 903 861 alebo píšte: emb.madrid@mzv.sk.

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Sevilla, pixabay.com

9. Taliansko

Podmienky vstupu od 1. júna
Od 1. júna 2022 sa pre vstup alebo návrat do Talianska už nevyžaduje Covid pass (alebo ekvivalentná certifikácia – test). Reštriktívne opatrenia pre vstup do Talianska súvisiace s COVID-19 neboli po 31. máji 2022 predĺžené.

Pozrite si informácie pre cestujúcich na webovej stránke talianskeho ministerstva zdravotníctva.

Opatrenia v krajine

V Taliansku do 15. júna 2022 zostávajú v platnosti niektoré opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19, ako napríklad povinnosť nosiť v určitých súvislostiach ochranné dýchacie prostriedky typu FFP2 v týchto prípadoch:

Na prístup k týmto dopravným prostriedkom a na ich používanie:

 • lietadlá komerčnej osobnej dopravy;
 • lode a trajekty používané na medziregionálne dopravné služby;
 • vlaky v rámci medziregionálnej, medzimestskej, medzimestskej nočnej a vysokorýchlostnej železničnej osobnej doprave;
 • autobusy na prepravu osôb, prevádzkované na cestách nepretržite alebo pravidelne na trase, ktorá spája viac ako dva regióny, a s vopred stanovenými cestovnými poriadkami, cestovnými poriadkami, frekvenciami a cenami;
 • autobusy používané na prenájom s vodičom;
 • prostriedky používané v službách miestnej alebo regionálnej verejnej dopravy;
 • školské dopravné prostriedky určené pre žiakov základných, nižších a vyšších stredných škôl;
 • Na predstavenia prístupné verejnosti, ktoré sa konajú vo vnútorných priestoroch divadelných sál, koncertných sál, kín, zábavných podnikov a živej hudby a na iných podobných miestach, ako aj na športové podujatia a súťaže, ktoré sa konajú v uzavretých priestoroch.
 • Ďalej je povinné nosenie ochranných respirátorov pre pracovníkov, používateľov a návštevníkov zdravotníckych, sociálno-zdravotných zariadení a zariadení sociálnej pomoci.
 • Na všetkých verejných vnútorných miestach alebo miestach prístupných verejnosti sa však odporúča nosiť prostriedky na ochranu dýchacích ciest.

Ochranný prostriedok dýchacích ciest nie sú povinní nosiť: a) deti mladšie ako šesť rokov; b) ľudia s onemocnením alebo postihnutím nezlučiteľným s používaním rúška, ako aj ľudia, ktorí musia komunikovať s osobou so zdravotným postihnutím; c) subjekty, ktoré vykonávajú športovú činnosť.

Florencia, pixabay.com

Všetci tí, ktorí sa chystajú vycestovať do zahraničia, bez ohľadu na destináciu a dôvody cesty, musia stále počítať s tým, že akýkoľvek pohyb v tomto období môže predstavovať zdravotné riziko alebo v každom prípade riziko spojené so zdravotnou núdzou spôsobenou Covidom- 19 (napríklad zrušenie letov).

Green pass nie je potrebný:

 • reštaurácie a bary
 • kiná, divadlá, koncerty, diskotéky, športové arény (v interiéri do 15. júna povinnosť respirátora FFP2)
 • hotely, B&B, turistické zariadenia
 • športoviská, posilňovne, wellness, kúpele
 • oslavy, obrady a svadby
 • obchody, verejné úrady, univerzity, výberové konania a konkurzy – od 31. marca 2022 bola zrušená povinnosť predložiť green pass. Pre študentov odpadá povinnosť preukázať sa green passom pri návšteve vysokej školy, green pass nie je potrebný ani pre účastníkov verejných konkurzov a tendrov, alebo školení.

Nemocnice a zdravotnícke zariadenia: Zostáva povinnosť preukázať sa green passom. Táto povinnosť platí aj pre osoby navštevujúce seniorov v sociálnych, sociálno-zdravotníckych zariadeniach a miestach, kde sa nachádzajú chorí a starí ľudia. Rovnako platí povinnosť použitia respirátora FFP2.

Pracovisko: Pre vstup do práce nebude potrebný green pass ani posilnený green pass, a to ani pre osoby, ktoré majú povinnosť sa dať zaočkovať, napr. osoby nad 50 rokov.

Opatrenie talianskych úradov v prípade preukázania COVID-19
V prípade preukázania ochorenia, pokiaľ nie je prechodný alebo trvalý pobyt, je pozitívna osoba umiestnená do COVID hotela na vlastné náklady.

 • minimálne 7-dňová karanténa pri plne zaočkovaných osobách bez príznakov v prípade úzkeho kontaktu s nakazenou osobou, na konci karantény opakovanie antigénového/PCR testu (bez úzkeho kontaktu nie je nutná karanténa)
 • minimálne 10-dňová karanténa u čiastočne zaočkovaných osôb bez príznakov v prípade úzkeho kontaktu s nakazenou osobou, na konci karantény opakovanie antigénového/PCR testu (bez úzkeho kontaktu nie je nutná karanténa)
 • minimálne 10-dňová karanténa u nezaočkovaných osôb bez príznakov, na konci karantény opakovanie antigénového/PCR testu, v prípade pozitívneho testu sa tento opakuje po 7 dňoch t.j. 17. deň
 • minimálne 10-dňová karanténa u nezaočkovaných osôb s príznakmi, na konci karantény opakovanie antigénového/PCR testu, po najmenej 3 dňoch bez príznakov, v prípade pozitívneho testu jeho zopakovanie v 17. deň
 • osoby dlhodobo pozitívne (long-COVID) môžu ukončiť karanténu na konci 21. dňa, pokiaľ boli aspoň 7 dní bez príznakov
 • hospitalizácia – v prípade ochorenia

Podmienky návratu do SR

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.

Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Španielske námestie v Ríme, pixabay.com

Zdroj: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach