Chcete mať v Bratislave 10 000 nových stromov?

0
Chcete mať v Bratislave 10 000 nových stromov?

K zelenšej Bratislave prispeje aj najväčšie nákupné centrum na Slovensku Avion. Centrum sa v koncom roka 2020 zapojilo do inciatívy Hlavného Mesta SR Bratislavy s názvom 10 000 stromov.

Tím Avionu podporil výsadbu 18 stromov okolo jazera Rohlík v mestskej časti Ružinov. Bratislavu tak v najbližších rokoch skrášlia nové stromy ako napríklad breza himalájska či jelša sivá.

Viac stromov a kríkov nielen v parkoch

Podľa autorov iniciatívy Bratislava potrebuje viac stromov a kríkov nielen v parkoch, ale aj v uliciach, kde chýbajú. Dreviny v lete chránia ulice pred prehrievaním, zlepšujú kvalitu ovzdušia, zmierňujú následky prívalových
dažďov a poskytujú útočisko pre živočíchy a dôležitý hmyz. Ulice so stromami sú krajšie a jednoducho sa v nich cítime príjemnejšie. Cieľom je v hlavnom meste do roku 2022 vysadiť 10-tisíc stromov.

,,Udržateľný spôsob života sa týka nás všetkých. Je to vyjadrenie našej zodpovednosti k planéte, aj preto sa Avion rozhodol zapojiť do výsadby stromov v rámci iniciatívy 10-tisíc stromov. Téma udržateľnosti je prirodzenou
súčasťou našej každodennej práce v Avione,“ uviedla Nikola Bartošová, marketingová špecialistka Avionu v Bratislave, ktorý patrí do skupiny INGKA Centres.

Prečítajte si aj článok: Ekologické nakupovanie – ako na udržateľnú módu?

Eko príbeh

Aktivity aj investície podporujúce trvalú udržateľnosť sú základným pilierom dlhodobej stratégie spoločnosti INGKA Centres. Tento rok Avion predstavil novú stratégiu na podporu udržateľnosti Eko príbeh 2021.

,,Záleží nám na tom, aby naše správanie malo pozitívny dopad na životné prostredie a inšpirovalo zákazníkov. Chceme spolupracovať s komunitami, aby sme zjednotili naše spoločné úsilie a podporili lokálnych umelcov či mladých nadaných športovcov. Našou prioritou je aj organizovanie pravidelných workshopov a prednášok na tému ekológie a životného prostredia, aby sme ideu udržateľného spôsobu života pomohli šíriť ďalej,“ vysvetľuje Nikola Bartošová.

Centrum sa dlhodobo snaží aj na vlastnú prevádzku využívať čo najviacekologických riešení. Všetky centrá Avion v Česku aj na Slovensku nakupujú elektrinu z obnoviteľných zdrojov už 13 rokov.

Avion bol medzi prvými centrami, ktoré vybudovali v spolupráci s partnermi miesta na nabíjanie elektromobilov a podporiť tak formu dopravy, ktorá je šetrnejšia k prírode. Od septembra 2020 poskytuje centrum službu nabíjania
elektromobilov pre zákazníkov zadarmo.

O iniciatíve 10 000 stromov

Hlavné mesto SR Bratislava pracuje v rámci iniciatívy 10 000 stromov na pláne systematickej obnovy a udržateľnosti drevín. Od roku 2019 mesto vysadilo 1 016 stromov, 271 stromov v rámci náhradnej výsadby a 745 stromov navyše, čo je viac ako sa mestu podarilo vysadiť spolu počas predošlých štyroch rokov. Mesto plánuje do roku 2022 vysadiť na území Bratislavy 10 000 stromov a kríkov.

————-

AVION v Bratislave je najväčšie nákupné centrum na Slovensku s prenajímateľnou plochou vyše 100-tisíc m 2 . Centrum vlastní investor, developer a správca – spoločnosť INGKA Centres.

žiadne príspevky na zobrazenie