Začnite písať ak chcete vyhľadať článok

DOMÁCNOSŤ MAGAZÍN TLAČOVÁ SPRÁVA ZAUJÍMAVOSTI Zdravý život

Čo je to integrovaná produkcia a 3 dôvody, prečo ju uprednostniť

Zdieľať

Integrovaná produkcia sa nachádza medzi klasickým spôsobom poľnohospodárstva a ekologickým. O jeho hlavných troch benefitoch pre človeka aj udržateľnosť hovorí riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska, Jozef Šumichrast.

Zdravšie plodiny

Dopestované plodiny sú pod zvýšeným dohľadom, spotrebiteľ tak jednoducho dostáva zdravšiu plodinu. Pred zberom úrody sa musí robiť rozbor plodov na obsah dusičnanov, ťažkých kovov a rezíduá pesticídov. Všetky analýzy musia byť vykonané akreditovanými laboratóriami.

Pravidelne je kontrolovaný obsah živín a ťažkých kovov v pôde. Integrovaná produkcia umožňuje spotrebiteľovi kúpiť  kvalitnejšie produkty, ktoré neprecestovali pol sveta a majú zabezpečený princíp vysledovateľnosti priamo k pestovateľovi a miestu, kde bola plodina vypestovaná.

Obmedzenie chémie

Súčasťou integrovanej produkcie je monitoring škodlivých organizmov a pestovaním vybraných odrôd zeleniny rezistentných proti chorobám a škodcom, používaním certifikovaného osiva sa v maximálnej možnej miere obmedzuje aplikácia chemických prostriedkov. Používanie pesticídov je až poslednou možnosťou a to len v opodstatnených prípadoch.  Dopestované plodiny sú pod zvýšeným dohľadom, pred zberom úrody sa musí robiť rozbor plodov na obsah dusičnanov, ťažkých kovov a tiež, či neobsahujú ani zvyšky pesticídov.

Rozvoj lokálnej produkcie

Integrovaná produkcia predstavuje rozumné riešenie a harmóniu medzi konvenčným a ekologickým pestovaním. Do podmienok podpory sa dajú vložiť postupy, ktoré budú viesť producentov od konvenčného pestovania postupnými krokmi viac smerom ku ekologickému pestovaniu.

Ak by tieto podpory boli motivačné pre pestovateľov, môžu pomôcť rozvoju lokálnej produkcie a zároveň umožnia zaviesť také pestovateľské postupy, ktoré budú šetrnejšie pre životné prostredie a prínosné pre spotrebiteľov.

Viac na www.zrodene.eu

Ak neprijímame dostatok vitamínu D, môže to ovplyvniť našu imunitu

Tagy
REDAKCIA

Sme akčné ženy a prinášame ti príbehy a články spoločne s ďalšími akčnými ženami, ktoré robia, čo milujú a rady o tom aj píšu. Podporujeme sa navzájom v našich snoch. V tom, čo nás napĺňa a robí nám radosť. Pridaj sa k nám: https://akcnezeny.sk/registracia/ Spoločne vytvárame magazín, stretávame sa online a rovnako offline na vzdelávacich a motivačných podujatiach, ktoré organizujeme. IG: #zenyktorerobiacomiluju #akcnezeny #akcnemamy #vzdelavanie #biznis #kariera

  • 1

Zanechaj nám svoj komentár

X