Čo sa o meditácii nehovorí

0
Čo sa o meditácii nehovorí
Foto: pixabay.com
Strach je to, čo nás často doslova paralyzuje, a tak ochudobňuje o nové skúsenosti či zážitky a následne uvedomenia. Avšak treba sa hlavne pozrieť na to, čo nám skutočne prospieva, pretože ísť do situácií, ktoré nám škodia, nie je práve rozumné.
Ja som pred cca 8 rokmi začala meditovať. Ako sa hovorí, začiatky bývavajú ťažké, a inak tomu nebolo ani u mňa. S meditáciou som začínala na rôznych meditačných stretnutiach, ktorých sa zúčastňovalo viac ľudí. Aj keď boli moje očakávania rôzne, nikdy by som nepovedala, že mi meditácia nemusí byť prospešná.
Meditácia je všetko to, čo už mnohí z nás vedia, hovorí sa o nej snáď už všade. Avšak veľa krát sa zabúda pripomínať, že ide o veľmi silnú energetickú prácu. A jedným z jej najhlavnejších prínosov je to, že sa človek naučí pracovať so svojou energiou a spracovávať tú cudziu. K tomuto zisteniu som si prišla sama. A ako to už raz býva, vďaka negatívnej skúsenosti.

Negatívne skúsenosti s meditáciou

Po meditácii v skupine som vždy bývala vyčerpaná a všetky jej pozitívne prínosy sa mi vyhýbali. Skôr naopak, mala som pocit, že je všetko v mojom živote ešte horšie. Keďže som človek, ktorý sa snaží vždy všetko okamžite zmeniť a hľadať príčinu, hľadala som aj v tomto prípade. Postupne sa ku mne dostávali odpovede. Tie ma však zaskočili, v tom čase aj vystrašili. Počas meditačných stretnutí som na seba nevedome doslova nasávala negatívnu energiu od iných ľudí a aj z priestoru, kde sa meditácia uskutočňovala.
Nedá mi nespomenúť aj to, že sa spoločných meditácii zúčastňovali aj ľudia, ktorí už veľmi dobre vedeli s energiou pracovať, a teda ju vedome odoberať aj iným. A to sa dialo aj mne. Takéto dlho trvajúce stavy ma už tak vyčerpávali, že som už chuť meditovať vôbec nemala.

Vyhýbanie sa meditačným stretnutiam

Po všetkých tých zisteniach som zanevrela na takéto meditačné stretnutia, avšak meditovať som neprestala. Pretože niečo vo mne mi stále hovorilo, že to potrebujem. A tak som si organizovala dlhé roky len meditačné seansy sama so sebou doma. Postupnou prácou na sebe som začala prichádzať ku všetkým tým pozitívam, ktoré nám meditácia vie priniesť. Avšak, čo je najdôležitejšie, naučila som sa so svojou energiou pracovať, a to nie len počas meditácie.

Negativita aj v bežnom živote

I keď tento článok hovorí o meditácii, všetko so všetkým súvisí. Vďaka týmto mojim skúsenostiam so skupinovými meditáciami sa mi v tom čase ukázali ešte širšie súvislosti. Ja som s energiou svojou ani cudzou nevedela zaobchádzať ani v bežnom živote. Pár rokov som pracovala vo firme, kde sa to negativitou len tak hemžilo.
A ja som z toho bývala porovnateľne vyčerpaná ako z meditačných stretnutí. Bola som ako taká špongia, ktorá všetko do seba nasiakla. A nevedela som sa pred tým vôbec chrániť. Takpovediac som nevedela brániť svoje energetické pole, pretože som v tom čase ešte naozaj nevedela, ako. Časom som však zistila, že nie som sama. Väčšina z nás nevie ako prospešne využívať svoju energiu a ako si ju ochrániť.
meditacia
Foto: pixabay.com
Všetko okolo nás i v nás je o energii, a je našou úlohou sa s ňou naučiť pracovať, pokiaľ chceme byť v našom živote šťastní. K tomuto uvedomeniu ma priviedli tieto moje negatívne skúsenosti, za ktoré som dnes veľmi vďačná. Mojim cieľom nie je vás týmto článkom varovať pred skupinovými meditáciami, to vôbec nie.
Práve naopak, pokiaľ vás to silno volá, choďte a meditujte, či už v skupine alebo sami doma. Alebo skúste inú formu meditácie, napríklad modlitbu. A vedzte, že pozitívne výsledky sa dostavia. No skôr chcem zdôrazniť to, ako veľmi je dôležité pre bežný život každého z nás naučiť sa pracovať so svojou energiou. K tomu je nám veľmi nápomocná práve meditácia v súčinnosti s našou vnútornou prácou.

Odôvodnený strach a jeho prekonanie

Začínala som s vetou o strachu, a tak sa k nemu v závere vrátim. Vo mne sa vytvoril strach, ktorý sa spájal predovšetkým s meditáciou v skupine ľudí a s hromadne koncentrovanou negatívnou energiou. Avšak, ako som už písala, strach nás vie ochudobniť ale aj obohatiť, pokiaľ ho prekonáme. Dnes môžem povedať, že som ho úspešne prekonala. Mám za sebou víkend skupinových meditácií, ktorý ma veľmi obohatil.
Skupinová meditácia má svoju nenahraditeľnú silu a prínos pre celok, pokiaľ je správne namierená energia každého zúčastneného. Výsledok jednej takejto meditácie môžeme vidieť posledné týždne na našom počasí. Podľa mojich informácii sa uskutočnila takáto skupinová a jej zámerom bolo privolať viac dažďa pre našu zem. :)
in..

žiadne príspevky na zobrazenie