Gabika Burianková: Čas je najväčšia komodita v rodine

1
Gabika Burianková: Čas je najväčšia komodita v rodine
gabika_buriankova

Gabika Burianková je mamou 6 detí vo veku od 6 – 26 rokov. Napriek tomu, alebo práve vďaka tomu, je Gabika stále aktívna a činná. Spolu s manželom založili neziskový projekt Akadémia rodiny, ktorý poskytuje kurzy o výchove detí a manželstve. V rámci tohto projektu organizujú dovolenku pre rodiny, Rodinné leto. Niekoľko rokov pôsobila ako výkonná riaditeľka škôlky Pramienok.

Pôsobíš v projekte Akadémia rodiny. Vnímaš v dnešnej dobe potrebu vzdelávať sa v takej prirodzenej oblasti ako je rodina – manželia, rodičia? Potrebujeme kurzy o výchove detí alebo teenagerov?

Rodina, resp. jej fungovanie si prešlo za posledných možno 100 rokov veľkými zmenami. Kedysi žila rodina viacgeneračne spolu, prirodzene pomáhali vo výchove aj starí rodičia, vedeli pomôcť tety alebo ujovia, spoločne s deťmi pracovali. Momentálne je situácia úplne iná – pracujú obaja rodičia, starí rodičia sú veľakrát niekde ďaleko, mama, aj keď je na materskej, je sama, niekedy nemá možnosť kontaktu s inými mladými mamami, navyše rýchly vstup technológií do nášho života hrá významnú rolu. Všetko je rýchlejšie a niet času nazvyš. A pri tom všetkom akosi zabúdame, čo je pre rodičov ich najdôležitejšia úloha, a to je výchova detí.

Nie je to niečo, čo sa dá robiť len tak pomimo všetkého, lebo na výchovu máme len jednu jedinú príležitosť. Tá sa nám už nikdy nevráti. A keďže tých vplyvov na nás je veľa, nehovoriac o množstve kníh o výchove, ktoré majú rôzne „návody“ na tú správnu výchovu, je veľmi dôležité vedieť, ako na to. Aj keď chceme byť v práci úspešní, chceme sa naučiť cudzí jazyk, musíme sa vzdelávať, rásť v danej oblasti. Toto isté sa týka aj rodičovstva. Preto je potrebné, aby sme vedeli, čo je v manželstve a pri výchove to podstatné a vedeli si to nastaviť pre tú našu konkrétnu rodinu.

Doteraz ste tieto kurzy ponúkali v hlavnom meste, v Bratislave, kde žiješ so svojou rodinou. Plánujete ich rozšírenie aj v rámci iných miest na Slovensku? 

Podarilo sa nám okrem Bratislavy zorganizovať kurz aj v Zlatých Moravciach a majú záujem aj iné mestá. Organizácia kurzu si však vyžaduje zaangažovanosť aspoň troch miestnych manželských párov. Ak sa nájdu, radi otvoríme kurzy aj v iných mestách.

Je dopyt po tomto type kurzov alebo im musíte robiť „reklamu“?

Veľakrát sme sa stretli s nadšením z kurzov, keď sme povedali obsah, ako sa v nich pracuje. Našou podmienkou je, aby sa kurzu zúčastnili obaja rodičia, keďže výchova je záležitosťou rovnako mamy aj otca. Niekedy je práve toto kameň úrazu, že otec by rád poslal manželku na kurz, no vysvetľujeme jeho význam pre oboch.

Máme skupiny, ktoré sa nám sami prihlásili na kurzy, no snažíme sa aj sami oslovovať účastníkov. Keďže kurzy sú rozdelené pre rodičov malých detí cez školákov, dospievajúcich, mladých slobodných, manželov ale aj starých rodičov, niektorí účastníci, ako im deti rastú, rastú aj s kurzami. Sme veľmi radi, ak kurzy natoľko oslovia účastníkov, že sa rozhodnú nám pomáhať či už s ich organizáciou alebo šírením myšlienky kurzov.

Viem, že ide o neziskový projekt, čiže peniaze v tomto prípade nezohrávajú hlavnú úlohu. Napriek tomu sa však určite stretávaš s pozitívnou spätnou väzbou. Máš nejakú konkrétnu situáciu, na ktorú rada spomínaš?

Napadol mi jeden prípad z kurzu „Prvé kroky“, kde sa jedna prípadová štúdia zaoberá základnými návykmi, medzi ktoré patrí aj jedlo. V tomto prípade sa spomína spoločné stolovanie rodiny aspoň raz za deň. Mali sme rodičov, ktorí sa rozhodli, že to skúsia aplikovať doma. Mali vtedy tri malé deti a bola to pre nich výzva načasovať to pri všetkých povinnostiach, úlohách tak, aby spolu večerali. Ako nám hovorili, bolo to ťažké zosúladiť, ale boli odhodlaní to zrealizovať.

Nakoniec sa ukázalo, aký je to skvelý čas, keď sú takto spolu, majú čas sa porozprávať, vedia o tom, čo sa komu udialo cez deň. Podobných prípadov máme viac. Ak nám rodičia povedia, že vďaka kurzu sa aspoň viac začali rozprávať o sebe a o výchove, je to ten moment, ktorý posúva rodinu dopredu a pre nás je to odmena.

Prečítajte si aj rozhovor so speváčkou Ankou Repkovou

V rámci Akadémie Rodiny je organizovaný aj rodinný program pre rodiny s deťmi s názvom Rodinné leto. Ako ste prišli k tomuto nápadu – dovolenka pre rodiny a ako prebieha?

Toto bol náš dlhoročný sen. Môj manžel neustále sníval a vracal sa k tejto myšlienke, až sme sa jedného roku rozhodli, že ideme do toho. Oslovili sme ďalšie páry a začal sa proces hľadania priestorov, vymýšľanie programu, hľadania animátorov.

Naším cieľom bolo ponúknuť rodine iný typ dovolenky. Dopoludnia sa môžu rodičia vzdelávať a vymeniť si skúsenosti z oblasti výchovy a manželstva, deti  zatiaľ trávia čas s  animátormi a popoludňajší čas sú spolu ako rodina. Popoludní máme aj ponuku aktivít, ako je rodinná olympiáda, rôzne hry, turnaje, tvorivé dielne, ale rodičia si môžu zvoliť aj svoj samostatný program. Ide o to, aby boli spolu a mali pekný spoločný čas. Súčasťou programu je dámsky večer, kedy sa oteckovia starajú o deti a ženy majú prednášku napr. o móde (pozn. redakcie – prednášala stylistka Alexandra Vrábelová). Máme pánsky večer, vtedy si chlapi posedia pri pivku a preberú svoje témy. Úspech má romantický večer pre manželov, kedy majú manželia čas len sami pre seba a o deti sa im postarajú animátori.

Niekoľko rokov si pracovala ako riaditeľka materskej škôlky Pramienok. Mala si teda možnosť vidieť mnoho detí a rodičov… V čom vidíš hlavný rozdiel vo výchove dnešných rodičov v tejto dobe a v dobe, keď si mala ty malé deti?

 S manželom vnímame veľké rozdiely, keď boli naše staršie deti malé a tým, ako je to dnes. A to je „len“  15 – 20 rokov. Veľký rozdiel vidíme spojený práve s technológiami. Mobily a internet prišli v čase, keď naše staršie deti boli na základnej škole. Dnes už škôlkari majú prístup k mobilom, tabletom, hrajú sa na notebooku rôzne hry.

Technológie nepovažujem za zlé a zastávam názor, že treba deti od malička s nimi naučiť narábať, lebo sú súčasťou nášho života. Ide o to, že tlak rovesníkov je teraz oveľa silnejší a pre rodičov, aj nás, je väčšia výzva dať a uplatniť pravidlá týkajúce sa používania technológií. My sme kedysi po škôlke trielili rovno na ihrisko, kde boli naši kamaráti, teraz majú už škôlkari mnohokrát veľa krúžkov a nemajú toľko času na hranie, čo je veľmi dôležitý čas pre ich vývoj. Deti sú vzdelanejšie, lebo prístup k informáciám je ľahký, ale deti zo susedstva sa navzájom málo poznajú.

Za hlavnú nástrahu považujem to, ak rodičia majú málo času pre svoje deti. Čas je najväčšia komodita v rodine. Ak im ho nedáme, kým sú deti malé, oni nám ho tiež nemusia dať, keď budú veľké. Ak si nájdeme čas, vieme, čím naše dieťa žije, vieme ho chytiť za ruku, ísť na prechádzku, pritúliť si ho, počúvať ho. Táto investícia, aj keď je náročná, sa nám stonásobne vráti, keď naše deti vyrastú. Investícia do vzťahu je najlepšia investícia.

Gabika
Gabika so svojou rodinou, foto: Jano Mráz

Čo je podľa teba najdôležitejšie pri výchove detí? Čo považuješ za najväčšie úskalie, a naopak za najväčšiu pridanú hodnotu pre deti, ktorú im rodičia môžu poskytnúť?

Pri výchove detí je podľa mňa najdôležitejšia jednota a dôslednosť rodičov. Toto je základ. Bez týchto dvoch vecí je výchova veľmi ťažká. Treba si uvedomiť, že vzťah medzi manželmi je najdôležitejší vzťah v rodine. Ak máme to šťastie, že deti mať môžeme, prichádzajú do nášho vzťahu napĺňajú náš vzájomný vzťah. Veď sme si sľúbili, že my dvaja budeme spolu v dobrom aj v zlom, spolu zostarneme.

Výchova má rodičov spájať a pomáhať im navzájom rásť, či už vedieť ustúpiť, naučiť sa počúvať druhého, obetovať sa. Spoločne sa aj my, aj deti pripravujeme na to, že sa raz osamostatnia a pôjdu svojim vlastným životom. Ak majú naše deti vzor v milujúcich, pozorných a šťastných rodičoch, je to jeden z najväčších darov, aký im rodičia môžu  do ich života dať.

Zhovárala sa Kristína Majerová

žiadne príspevky na zobrazenie

1 komentár