Čo sa ukrýva za Popoluškiným komplexom?

popoluska, pixabay.com

Príbeh o Popoluške predstavovať netreba. Nežná kráska žijúca s neľútostnou macochou a zlými sestrami túži po milujúcom mužovi. Napriek okolnostiam stretne toho pravého, ktorý si ju vezme a budú spolu žiť šťastne, kým ich smrť nerozdelí. Autori príbehu sa ale nezmienili, že hlavná aktérka trpela komplexom, celkom častým aj v bežnom živote.

S čakaním na princa, ktorý nájde svoju vyvolenú a spraví z nej kráľovnú, sa nestretávame iba v rozprávkach. Niektoré ženy stále tajne snívajú o naplnení takejto predstavy. Rozprávkový život plný lásky znie lákavo, no za ligotavou pozlátkou tohto sna sa môže ukrývať komplex, ktorý je v reálnom živote na rozdiel od toho Popoluškinho dosť veľkou prekážkou.

pixabay.com

Ako vníma Popolušku psychológia?

Nebyť psychológie a iných pridružených odborov, Popoluškino správanie a jej nazeranie na život by sme zrejme nikdy nevnímali ako možný problém. Na ten nás upozornila až Colette Dowlingová, ktorá sa tomuto komplexu venovala detailnejšie. Práve americká terapeutka ho pomenovala a na základe špecifických prejavov, ktoré sa podobajú na správanie rozprávkovej postavy, zaradila medzi ostatné „diagnózy“.

Hlavným problémom je samostatnosť

Vo všeobecnosti sa dá Popoluškin komplex chápať ako strach zo samostatnosti alebo strach z nezávislosti. Ten sa môže prejavovať viacerými spôsobmi v závislosti od konkrétnej osoby, životných podmienok a spoločnosti, v akej sa nachádza. Bez ohľadu na vonkajšie okolnosti sa však vždy spája so strachom vziať život do svojich rúk, urobiť dôležité rozhodnutia a vyriešiť problémy vlastnými silami. Takéto obavy sú následne vedome alebo podvedome maskované neschopnosťou konať, čo má vzbudiť súcit okolia ochotného riešiť problémy osoby s týmto komplexom za ňu.

Prejavy komplexu v bežnom živote:

– závislosť na druhej osobe, prevažne na partnerovi

– submisívna pozícia vo všetkých typoch vzťahov

– túžba po neustálej starostlivosti od najbližších

– nezáujem urobiť akékoľvek dôležité rozhodnutie

– neochota prebrať zodpovednosť za vlastný život

Čo býva spúšťačom tohto komplexu?

Podľa štúdií vyplývajúcich z výsledkov terapií vedených s osobami trpiacimi Popoluškiným komplexom existuje niekoľko dôvodov jeho vzniku. Hlavným je výchova a prístup rodičov, ktorí môžu prispieť k vzniku problému už v najmladšom veku dieťaťa. Problém číha najmä na dievčatá, ktoré boli príliš rozmaznávané a obletované. To by nebolo mínusom, pokiaľ by ich rodičia zároveň viedli k väčšej samostatnosti a nepreberali kontrolu nad výberom ich životnej cesty. Vznik komplexu podporuje aj konzervatívnejšie prostredie, kde sa dievčatám odmala vštepuje, že ich úlohou je nechať riadenie vzťahu výlučne iba na muža, ktorý sa o ne postará.

pixabay.com

Problém sa takisto objavuje u mužov

Závislosť, strach zo samostatnosti, odkázanosť na druhých, únik pred vykonaním rozhodnutia, to všetko sú prejavy, ktoré môžeme badať aj u mužov. Výskumy dokonca potvrdzujú, že tento komplex je u nich dosť častý napriek tomu, že prostredie ich k odkázanosti na starostlivosť od najbližších nevychováva. V takomto prípade môže byť spúšťačom úzkostlivá povaha matky, ktorá vychováva syna sama. Kompenzácia straty partnera a strach z ďalšej straty môže viesť k prehnanej starostlivosti o syna, ktorý tak nemá priestor učiť sa samostatnosti a zodpovednosti za svoj život.

Ako s týmto komplexom pracovať?

Psychológia neprináša rýchle riešenia na boj s Popoluškiným komplexom ani po rokoch od jeho definovania. Terapeuti sa však zhodujú, že k jeho zvládnutiu je potreba hľadať istotu a oporu v sebe na rozdiel od ľudí okolo. Situáciu zlepšuje aj postupné uvedomenie si vlastnej hodnoty a snaha prestať nazerať na svoju osobnosť iba negatívnou optikou. Pomáhať môže aj pravidelný tréning, ktorý spočíva vo vyhľadávaní príležitostí, pri ktorých sa človek rozhoduje sám. To prináša viac sebadôvery a oceňovanie pozitívnych osobnostných čŕt, čo je najlepšou cestou za väčšou nezávislosťou.

Prečítajte si aj: 10 spôsobov, ako prestať byť obeťou a stať sa silnejšou

Zdroj: www.healthgrades.com, www.psychologytoday.com, pixabay.com