Začnite písať ak chcete vyhľadať článok

Ako hovoriť, aby nás deti počúvali OSOBNÝ ROZVOJ PSYCHOHYGIENA RODIČOVSTVO

Deti predsa nie sú čísla!

Zdieľať

Je to smutné, ale túto vetu musím vo svojej praxi pri stretnutiach s rodičmi používať veľmi často. Aj keď je v dnešnej dobe všetko orientované na výkon jednotlivca, mali by si uvedomiť, že ich deti nie sú iba roboti, a že sa nemajú zameriavať iba na čísla a známky.

Známky, čísla, percentá, výkon

Veľa rodičov v súvislosti so školou zaujímajú predovšetkým známky. Počítajú priemery v žiackej knižke, pýtajú sa na známky nielen svojich detí, ale dokonca aj ich spolužiakov, neustále ich porovnávajú  s rovesníkmi. V prípade, že sa im známka nepozdáva, hľadajú vinníka a nájdu ho buď vo svojom dieťati, alebo (a dnes extrémne často) v učiteľovi, ktorý robí, čo môže. Neviem, čo je horšie. Nezaujíma ich, čo ich dieťa v skutočnosti vie a dokáže, ako známku získalo, či naozaj niečo zanedbalo, alebo malo jednoducho ťažký deň.

Zákazy a príkazy

Nasledujú zákazy, príkazy, návštevy školy, sťažnosti, výsluchy, tlak a často partnerské hádky. Stretávam sa s tým, že dieťaťu rodičia zakážu to, čo má najradšej. Kým je to mobil alebo hry na PC, beriem. Často ale ide o šport, stretávanie s kamarátom, návšteva starých rodičov či domáce zvieratko. V niektorých prípadoch, žiaľ, prichádza aj bitka. No a efekt je presne opačný. U týchto detí vzniká odpor k učeniu, ku škole, k učiteľom, a napokon aj k rodičom. 

Áno, aj toto dokážeme my, rodičia, hoci určite máme radi svoje deti. A pritom sa stačí len zastaviť a zamyslieť. Koľkokrát v práci, vo vzťahu, v živote robíme, čo môžeme, a predsa výsledok nie je podľa našich predstáv? A neuveríte, tak to majú aj naše deti!

Prečítajte si aj článok o brandingu a originalite pri vytváraní značky

deti

Foto: pixabay.com

Fenomén známky

Fenomén dôležitosti známky vznikol z presvedčenia, že známky rozhodnú o tom, či bude dieťa v živote úspešné, a dokonca šťastné, že len s dobrými známkami to niekam dotiahne. Áno, vysvedčenie a celkový prospech v škole sú dôležité, pretože môžu poukazovať na to, kam by malo dieťa smerovať a na aké ďalšie štúdium sa orientovať.

Ak vidíte, že sa vaše dieťa v škole naozaj snaží, doma sa pripravuje, a napriek tomu nie sú jeho známky na takej úrovni, ako by ste si predstavovali, mali by ste hľadať príčinu. Môže ísť o nesprávny spôsob učenia sa, o poruchu pozornosti, o strach zo zlyhania, o naše chyby vo výchove a niekedy aj (priznajme si) o genetiku.

Čo tak rozvíjať talent?

Nielen školský systém, ale aj my, rodičia, pristupujeme k vzdelávaniu defektne. Vysvetlím. Ak dieťaťu nejde matematika, nútime ho tráviť nad ňou hromadu času, musí nad ňou sedieť každý deň a trápiť sa nekonečným počítaním, len aby malo výsledky. A to, čo mu ide, k čomu má vzťah, na čo má talent? Tomu nech sa nevenuje, načo, veď tam má výsledky dobré. Nemali by sme v deťoch podporovať a rozvíjať to, v čom vynikajú? Veď to je tá oblasť, na ktorú je predurčené a v ktorej môže byť úspešné a mimoriadne!

Základná škola sa volá preto „základná“, pretože má dať dieťaťu základ z každej vzdelávacej oblasti. Je prirodzené, že v niečom vyniká viac a v niečom menej. Nemali by sme sa zameriavať na ich potenciál? Na to, v čom sú dobré, a na čo sú predurčené?

Podporme svoje deti

Netrestajme ich za to, že nevynikajú vo všetkom. Nezneisťujme ich, nezahanbujme, neporovnávajme ich s ostatnými, nestúpajme po ich krehkom sebavedomí. Oceňme ich snahu, venujme im čas, pomôžme im prekonávať neúspech a tešiť sa aj z malých pokrokov. Chváľme ich za to, čo im vyšlo a povzbuďme ich v tom, čo sa až tak nepodarilo. Nech cítia, že nám na nich záleží, že sa im snažíme pomôcť, že ich chápeme, máme radi a že pre nás nie sú len čísla!

Mgr. Renata Taligová

Lektorka, koučka a kariérna poradkyňa (Cesta k úspechu, RT)

Tagy

Aj toto by sa vám mohlo páčiť

Zanechaj nám svoj komentár