Doktor Pavel Demeter: Je inšpirujúce zisťovať, kam až siahajú vaše hranice

0
Doktor Pavel Demeter: Je inšpirujúce zisťovať, kam až siahajú vaše hranice

Primár klinickej a radiačnej onkológie v Nemocnici v Komárne, MUDr. Pavel Demeter, MBA, bude hosťom našej konferencie Pre zdravie ženy 7. marca. V rozhovore nám prezradil:

  • aké sú príznaky onkologických ochorení
  • aký typ rakoviny sa najčastejšie vyskytuje u žien
  • že najvyššiu úmrtnosť dosahujú nádory vaječníka
  • aké sú možnosti prevencie
  • čo považuje za najväčšie problémy zdravotníctva
  • ako sa odlišuje práca na súkromnej klinike a v štátnych nemocniciach

Čo považujete na svojej práci za najťažšie?

Skoré ranné vstávanie je niečo, na čo som si doteraz nezvykol. Inak je všetko OK.

Ako sa najčastejšie prejavujú onkologické ochorenia?

Môže ísť o nešpecifické prejavy, že sa niečo deje v organizme – slabosť, únava, malátnosť, zvýšená teplota (subfebrílie), nechutenstvo, chudnutie, atď, alebo sa len človek necíti vo “svojej koži”. Špecifické prejavy súvisia už s poškodením funkcie konkrétnych buniek, tkanív a orgánov, z ktorých onkologické ochorenie vychádza. Príznaky sú veľmi diferencované. Často však príznaky môžu chýbať, čo je najhoršie, lebo ochorenie sa zistí, až keď je príliš neskoro.

Je pravda, že u detí je vyššia šanca na uzdravenie ako u dospelých? Ako sa pohybuje percento úspešne vyliečených?

Áno, dá sa to tak zjednodušene povedať. Naše pracovisko v Komárne sa však zaoberá liečbou dospelých. Liečba detí sa sústreďuje do onkologických centier.

Dá sa v prípade rakoviny hovoriť aj o prevencii?

Áno. Najpodstatnejšie rizikové faktory zjednodušene sú: genetika, životný štýl, úroveň a spôsob spracovania stresu, životné prostredie, strava, vek. Existujú tvrdenia, že len úpravou životného štýlu a obmedzením vystaveniu sa karcinogénov z vonkajšieho prostredia by bolo možné znížiť riziko rakoviny až o 40%. Hovoríme o primárnej prevencii. Zjednodušene by sme mohli každému faktoru priradiť váhu cca 15-20%. Samozrejme, genetiku a vek ovplyvniť nevieme.

Ktoré druhy rakoviny vieme podchytiť preventívnymi prehliadkami?

Preventívne prehliadky znamenajú sekundárnu prevenciu a s výnimkou rýchlo sa vyvíjajúcich druhov malignít (zhubností), vieme zistiť včasné štádiá veľkého množstva nádorov.

Tu hrá dôležitú úlohu aj tzv. skríning – aktívne vyhľadávanie. Takto vieme podchytiť hlavne včasné štádiá, resp. prekancerózy nádorov prsníka, krčku maternice, hrubého čreva a konečníka.

Nakoľko zohráva úlohu faktor dedičnosti?

Genetická predispozícia – genetické mutácie závisia od mnohých faktorov. Môžete sa s nimi už narodiť, to ale ešte neznamená, že sa musí táto predispozícia aj nutne prejaviť. Množstvo ľudí ani nikdy nezistí, že má zvýšenú pravdepodobnosť vzniku rakoviny.

Aký druh rakoviny sa najčastejšie vyskytuje u žien?

Podľa údajov z roku 2013 zhubné nádory ženských pohlavných orgánov predstavovali okolo 2 200 prípadov ročne, čo znamenalo viac ako 15 % zo všetkých zhubných nádorov u žien. Najčastejšími lokalizáciami sú pritom nádory tela maternice, krčka maternice a vaječníkov. Zvyšné lokalizácie sa
podieľali na celkovom počte všetkých zhubných nádorov ženských pohlavných orgánov u žien cca 7 %.

Najvyššiu úmrtnosť spomedzi všetkých gynekologických malignít (zhubnosti) dosahujú nádory vaječníka v rozvinutých krajinách. V rozvojových krajinách sa umiestňujú na 2. mieste, po úmrtiach na nádory krčka maternice.

Napr. incidencia (výskyt) karcinómu vaječníka na Slovensku bola cca 16/100 000 a mortalita cca 8/100 000. Najčastejšiu gynekologickú malignitu v SR však predstavujú zhubné nádory tela maternice, celosvetovo sa však v incidencii aj v absolútnych počtoch výskytu umiestňujú až za zhubnými nádormi krčka maternice.

Čo považujete za najväčší problém nášho zdravotníctva?

Nefungujúci kolobeh peňazí, neadekvátne ceny a úhrady výkonov, neatraktívne podmienky v nemocniciach, zjednodušene všetky javy, ktoré kopírujú stav spoločnosti

Ako vnímate prácu na súkromnej klinike v porovnaní s bežnými štátnymi nemocnicami?

Prejavujú sa všetky hlavné rozdiely medzi štátnym a súkromným sektorom. Ide najmä o triezvu úvahu, flexibilitu rozhodnutí, realizáciu plánov, zameranie sa na kvalitu, výkon, budovanie konkurencieschopnosti, možnosti rastu – odborné, osobnostné, materiálno-technické, finančné, sociálne, atď. Ide o neporovnateľne rýchlejší progres takmer vo všetkých oblastiach, ktoré vám napadnú.

Čo vás pri vašej práci najviac motivuje?

Naše motivácie, vízie a ich realizácie sú v súlade s mottom: “Hranice našich možností sú tam, kam ich sami posunieme”. Je inšpirujúce zisťovať, kam až siahajú vaše hranice a následne sa porovnávať s ešte lepšími.

S primárom Pavlom Demeterom sa stretnete aj na podujatí Pre zdravie ženy 7. marca!

žiadne príspevky na zobrazenie