Dušičky virtuálne

0
Dušičky virtuálne

Vývoj epidemiologickej situácie bude po 1. novembri podľa ÚVZ závisieť od toho, ako sa budú správať ľudia počas nadchádzajúcich dní. „Chápeme, že ľudia cítia potrebu osobne navštíviť miesta odpočinku ich blízkych, aj keď ideálna by v momentálnej situácii bola individuálna spomienka na zosnulých v mieste pobytu.“ Návštevu cintorínov úrad odporúča, najmä neočkovaným a starším, rozložiť si v rámci pracovného týždňa pred dňom Sviatku všetkých svätých.

Veľa ľudí však z opatrnosti ostáva radšej doma. Večerný pohľad na cintorín plný horiacich sviec za našich najbližších má svoje čaro. Ticho a atmosféra tohto pietneho miesta človeka prinúti stíšiť sa a zamyslieť. V mysli sa vraciame k spomienkam s našimi drahými zosnulými.

V srdci ich nosíme

V týchto dňoch s nami žijú akosi intenzívnejšie. V srdci si ich nosíme stále. Inokedy cestujeme aj cez pol republiky, aby sme symbolicky zapálili sviecu a položili veniec k hrobu našich blízkych, tentokrát je to iné. Najdôležitejšie však je, aby sme na našich drahých nezabudli a pripomínali si ich stále, nielen počas tohto výnimočného času.

Vďaka internetu sa mnoho vecí mení a sprístupňuje aj napriek obmedzenejším možnostiam. Práca z domu, distančné vzdelávanie. Aj virtuálne návštevy cintorínov alebo online zapálenie sviečky či položenie venca.

Prečítajte aj si aj: Ako na negatívne emócie? Smútok je úplne v poriadku

Virtuálne sviečky

Na webovej stránke virtuálnycintorin.sk sú zverejnené hrobové miesta od viac ako 300 obcí Slovenska. Nachádzajú sa tu aj mapy cintorínov s vyznačenými hrobmi a údajmi o zosnulých.  „Nie všetci máme možnosť navštíviť hroby osobne. Pripravili sme preto pre vás možnosť svojim zosnulým blízkym, priateľom či známym, zapáliť virtuálnu sviečku na stránke hrobového miesta. Novinkou je aj automatické zapálenie sviečky k výročiu úmrtia. Na uctenie pamiatky tých, ktorí už možno nemajú žijúcich príbuzných. Takto zapálená sviečka má špeciálnu šedú farbu a je možné namiesto nej zapáliť „vlastnú“ sviečku,“ uvádza webová stránka virtualnycintorin.sk.

Na portáli www.cintoriny.sk môžete využiť príležitosť a uctiť si pamiatku svojich blízkych zapálením sviečky, alebo položením online kytice na ich hrobe na virtuálnom cintoríne. Ponúkajú dokonca možnosť zanechania online odkazu.

Prečítajte si aj: Ako čeliť smútku zo straty milovanej osoby?

Tento rok sa nekonala ani klasická pietna spomienka na obete hôr pri Symbolickom cintoríne vo Vysokých Tatrách. Spomíname si na nich individuálne.

Zmapované cintoríny, www.virtualnycintorin.sk/

Sviečka za nenarodené deti

Každý rok, práve 2.novembra organizuje občianske združenie Fórum života svoju najväčšiu kampaň Sviečka za nenarodené deti. Cieľom je spomenúť si na všetky deti, ktoré sa z akýchkoľvek dôvodov nemohli narodiť. Veľa žien o deti prišlo spontánnym potratom a práve v tento deň si tieto deti špeciálne pripomínajú. Zapáliť online virtuálnu sviečku je možné na akomkoľvek mieste na Slovensku. Po uhradení čiastky je vidieť horiaci plameň sviečky na zvolenom mieste. Tento rok je možnosť zanechať pre detičky aj odkaz. Samozrejme, virtuálnu sviečku je možné zapáliť aj za inú osobu ako za dieťa.

Zdroj: www.sviecka.forumzivota.sk

Spomienka v Čechách

V susednom Česku funguje webový portál www.vzpominaj.cz, kde je možnosť oznámiť priateľom a príbuzdným stratu najbližších a pripomenúť si ich pamiatku. Takisto poďakovanie tým, ktorí sa o týchto ľudí do posledných chvíľ obetavo starali. V tomto virtuálnom pietnom priestore sa s láskou spomína na tých, ktorí nás sprevádzali na našej životnej púti. Zapálením symbolickej sviečky im môžeme poďakovať za všetko, čo pre nás urobili.

Možností, ako si spomenúť a uctiť našich drahých zosnulých je veľa. Môžeme si zapáliť sviečku aj doma. Pomodliť sa. Pospomínať. Pozrieť si rodinné fotoalbumy. Navštíviť cintorín hneď, ako to bude možné a bezpečné. Vyplakať sa, ak nám bude smutno za nimi. Pokojne smútiť. Ako hovorí Cicero:

„Vita mortuorum in memoria est posita vivorum.“

„Život mŕtvych je uložených v pamäti žijúcich.“ 

Ilustračné foto: www.pixabay.com

žiadne príspevky na zobrazenie