Emocionálna inteligencia a jej význam v živote dieťaťa

0
Emocionálna inteligencia a jej význam v živote dieťaťa

„Vychovajte aj vy šťastné a spokojné deti so zdravými vzťahmi, z ktorých sa perspektívne stanú ľudia úspešní v osobnom a pracovnom živote.”

Emocionálnu inteligenciu dieťaťa môžeme rozvíjať v podstate už od narodenia. Na dieťa vplýva predovšetkým to, ako pristupujú k emóciám jeho rodičia. Už od narodenia je napojené na emócie rodičov a rovnako sleduje, ako oni reagujú na jeho prejavy. Rodičia by mali dieťaťu umožniť otvorene prejavovať svoje emócie, učiť ho uvedomovať si, rozlišovať a pomenúvať to, čo prežíva.

Napomáhajú mu tak zvládať emócie, podporujú jeho emocionálny rozvoj a rozvoj empatie. Ak Vás táto téma oslovila, pridajte sa k nášmu webináru, ktorým Vás bude sprevádzať klinická psychologička a psychoterapeutka Michala Šuranová. Dozviete sa všetko, čo potrebujete vedieť o emóciách Vášho dieťaťa a pripravíte ho na život najlepšie ako viete.

Komu je webinár určený?

Webinár je určený predovšetkým pre rodičov detí do 6 rokov a všetkých, ktorý pracujú s deťmi a chcú im lepšie porozumieť.

Osnova webinára:

  1. EQ vs. IQ – aký je ich vzťah?
  2. Emócie v rôznom veku. Na čo si dať pozor u novorodenca, dojčaťa, batoľaťa a predškoláka?
  3. EQ výchova – ako u dieťaťa podporiť rozvoj emocionálnej inteligencie

Emocionálnu inteligenciu môžeme považovať za kľúč k nášmu úspechu v súkromí aj v práci. Používame ju dennodenne vo všetkých oblastiach života bez toho, aby sme o nej vôbec vedeli. Emócie sa v nás ozývajú neustále a ak im nerozumieme a nevieme ich zvládať, často negatívne zasahujú do našich činností. Naopak, ak s nimi vieme pracovať, sú to naši pomocníci a motivujú nás k aktivite. Dokážeme zvládať trému, pracovať pod tlakom, využiť aj negatívnu emóciu v náš prospech a lepšie tak odolávať psychickým problémom.

Vďaka empatii sa dokážeme lepšie naladiť na iných ľudí, porozumieť im a pomôcť bez toho, aby nám museli povedať, čo potrebujú. Keď rozumieme emóciám, lepšie rozumieme aj ľuďom a ich správaniu. Zásluhou týchto schopností sa stávame úspešnejšími aj na trhu práce, pretože dokážeme lepšie pracovať v kolektíve a zvládať pracovný tlak.

Kedy a kde sa webinár uskutoční?

16.4.2021 od 18:00 (trvanie cca 1,5 hod),  z pohodlia Vášho domova

Vstupenky zakúpite na:

https://eshop.akcnezeny.sk/produkt/emocionalna-inteligencia-a-jej-vyznam-v-zivote-dietata/

Kto bude spíkrom na webinári? 

Michala Šuranová  je klinická psychologička, psychoterapeutka a autorka projektu http://www.eq-vychova.sk. V roku 2010 ukončila štúdium psychológie na FF UK v Bratislave a nastúpila ako psychologička na psychiatrické oddelenie vo Všeobecnej nemocnici v Rimavskej Sobote. Má dve deti, aktuálne je na rodičovskej dovolenke.

Už počas vysokoškolského štúdia sa zaujímala o vývinovú psychológiu a pozornosť venovala najmä významu vzťahovej väzby v živote človeka. Počas materskej dovolenky sa rozhodla zamerať na rozvoj emocionálnej inteligencie u detí. Vytvorila Hravého sprievodcu zložitým svetom detských emócií, ktorý pomocou knižiek a hier zoznamuje deti s rôznymi emóciami. Deti sa spolu s opičiakom Edom hravou formou učia, že aj negatívne emócie majú v živote zmysel, dozvedia sa, ako si s nimi poradiť, ale získavajú aj základy empatie a medziľudských vzťahov

žiadne príspevky na zobrazenie