Hľadáme nové hviezdy ženských startupov

1
Hľadáme nové hviezdy ženských startupov
akceleračný program pre ženy podnikateľky

Akceleračný program pre ženy podnikateľky „Grow F“ opäť hľadá nové hviezdy ženských startupov. Výzva na podávanie prihlášok do akceleračného programu pre všetky akčné podnikateľky je otvorená do 15. januára 2020.

Máte vo svojom okolí akčnú ženu, ktorej by takýto program mohol pomôcť alebo ste ňou vy?

Pošlite jej informáciu, ktorá pomôže naštartovať jej biznis. Garantom Grow F je Female Founders, iniciatíva založená v roku 2016 vo Viedni. Tento trojmesačný program pre ambiciózne ženy bol spustený po prvýkrát v januári 2019 v snahe podporiť rovnosť pohlaví a začínajúce podnikateľky a takto ich pripraviť na vstup na trh.

Trojmesačný program na mieru pre každú podnikateľku

Začínajúce podniky, ktoré sa do akcelerátora dostanú, čaká na mieru tvorený trojmesačný program. Každý startup dostane vlastného mentora – úspešného zakladateľa firmy alebo popredného experta v odbore – ktorí vedú a pomáhajú startupom počas celého trvania programu. Súčasťou tréningov sú aj semináre na témy ako nábor zamestnancov alebo internacionalizácia. Dôležitým aspektom je aj osobný rozvoj.

Prečítajte si aj článok Startupy, ktoré vedú aj ženy, sú úspešnejšie ako tie s mužmi

Kontakty, investori, networking

Účastníčky sa môžu rozvíjať v oblastiach vyjednávania a prezentovania na verejnosti. Startupy môžu profitovať aj zo získaných kontaktov na investorov a iných podnikateľov. Do aktuálneho ročníka akceleračného programu Grow F sa je možné prihlásiť do 15. januára 2020. Zo všetkých prihlásených bude následne vybraných najviac 10 startupov. Bližšie informácie a prihlášku nájdete na stránke ADVANTAGE AUSTRIA Slovakia alebo priamo na portáli Female Founders.

Ako vznikol pojem startup?

Startup je pojem označujúci novo vznikajúci projekt či začínajúcu firmu často ešte vo fáze tvorby podnikateľského zámeru.

Prvýkrát sa tento termín stal populárnym v čase internetovej horúčky (1996-2001), kedy vzniklo mnoho spoločností tohto typu v USA predovšetkým na internete v Silicon Valley. Svoju renesanciu zažíva opäť v súčasnosti, kedy sa týmto pojmom dá označiť akýkoľvek začínajúci projekt.

Start-upový projekt sa môže objaviť v akomkoľvek odbore, najčastejšie sú to však technologické či internetové firmy. Medzi ich vlastnosti patria:

 • Nízke počiatočné náklady
 • Vyššie (než u „štandardných“ firiem) podnikateľské riziko
 • Potenciálne vyššia návratnosť v prípade, keď sa spoločnosť etabluje

žiadne príspevky na zobrazenie

1 komentár

 1. Investičný plán pre financovanie projektu. Chceme, aby ste o tom vedeli
  Informovať investičný program, do ktorého lukratívne projekty smerujú
  financie. Keď sa to stane, máte pre nejaký inovatívny nápad
  Podnikanie alebo obchodný projekt, ktorého implementácia nie je financovaná
  prosím kontaktujte nás pre priamy kontakt ohľadom možných
  Diskutujte o partnerstve a určite, či existuje spoločný cieľ
  by sa dalo dosiahnuť. Záujmy sú v nasledujúcich oblastiach.

  1. Poľnohospodárstvo – rastlinná a živočíšna výroba
  2. Spracovanie potravín
  3. Dovoz a vývoz
  4. Ťažba
  5. Ropa a plyn
  6. Výroba
  7. Sektor služieb
  8. Veľkoobchod a maloobchod
  9. IT a telekomunikácie.
  10. Preprava
  11. Medicína
  12. Elektrina
  13. Vzdelávanie

  Kontaktné informácie: neilmafaden.invest@gmail.com